Strona Główna

Informacje z rynku

2016-05-30 13:18

Columbus Energy S.A. (dawniej Columbus Capital S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, przedstawiła nową strategię rozwoju, która zakłada wprowadzenie do oferty nowego i unikalnego na rynku produktu. Emitent przedstawił także prognozy finansowe na lata 2016-2020 i planuje zrealizować montaż 50.000 instalacji w tym okresie.

czytaj więcej...
2016-05-30 08:59

QubicGames S.A., Spółka zajmująca się produkcją gier przeznaczonych na konsole oraz gier mobilnych, przydzieliła łącznie 2,1 mln szt. akcji serii C w ramach przeprowadzonej oferty publicznej i pozyskała z niej środki w wysokości 4,2 mln zł. Emitent planuje zadebiutować na rynku NewConnect do końca 2 kw. 2016 r.

czytaj więcej...
2016-05-25 16:25

iFun4all, spółka zależna giełdowego Bloober Team, pozyskała w drodze prywatnej emisji akcji 2,2 mln zł i stara się o debiut na NewConnect na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2016 r. Cześć swoich papierów zbyła również “spółka matka” - Bloober Team, uzyskując z tego tytułu 2,1 mln zł, pozostając jednocześnie większościowym udziałowcem iFun4All.

czytaj więcej...
2016-05-24 15:59

Midven S.A. - notowana na NewConnect grupa kapitałowa intensywnie inwestuje w innowacyjne rozwiązania technologiczne. Jednym z projektów, który wychodzi obecnie poza fazę inkubacji i jest intensywnie wspierany przez Midven S.A. w zakresie rozwoju inwestycji jest spółka działająca na rynku zarządzania energią oraz optymalizacji jej zużycia – EneGas.pl.

czytaj więcej...
2016-05-24 15:26

UNIMOT S.A., niezależny dystrybutor paliw płynnych i gazowych, podpisał umowę w sprawie kupna 100 proc. udziałów w firmie Tradea Sp. z o.o., specjalizującej się w handlu energią elektryczną. Przejęcie firmy Tradea jest kolejnym krokiem w rozwoju działalności UNIMOT w obszarze handlu energią elektryczną, stanowiącej nowy element multienergetycznej oferty Grupy.

czytaj więcej...
2016-05-23 12:38

Grupa Jaguar S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem nieruchomościami, budową domów oraz rewitalizacją kamienic, zakończyła 1 kw. 2016 r. blisko 5-krotnym wzrostem przychodów ze sprzedaży w ujęciu rdr., które wyniosły 344 tys. zł. Emitent planuje dynamicznie rozwijać segment rewitalizacji nieruchomości.

czytaj więcej...
2016-05-20 10:41

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zarekomenduje Akcjonariuszom podczas ZWZA wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję. Emitent osiągnął w 2015 r. zysk netto w wysokości 3.096 tys. zł. przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 979 tys. zł.

czytaj więcej...
2016-05-19 13:50

Notowana na rynku NewConnect spółka InteliWISE S.A. po pierwszym kwartale 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 426 425,86 zł oraz zysk operacyjny 104 380,71 zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2015 roku jest to wzrost o ponad 30 %.

czytaj więcej...
2016-05-19 11:50

Spółka Huckleberry Games z portfolio ERNE VENTURES poinformowała o rozpoczęciu kampanii na serwisie Kickstarter. Celem jest pozyskanie co najmniej 200 tys. zł.

czytaj więcej...
2016-05-19 10:37

Jujubee kontynuuje zaawansowane prace nad KURSK-iem – największym i najważniejszym projektem firmy. W minionym tygodniu gra promowana była na konferencji DevGAMM w Moskwie, zaś w tym na konferencji Digital Dragons w Krakowie, której sponsorem jest Jujubee.

czytaj więcej...

Wywiady

2016-04-19 17:13

STK


Z Bogusławem Kisielewskim, Prezesem Zarządu Spółki Stopklatka S.A., o historii przedsiębiorstwa, rozwijaniu segmentu telewizyjnego, inwestorach branżowych w Akcjonariacie oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-03-31 18:45

HLD


Z Adamem Konieczkowskim, Prezesem Zarządu Spółki HOLLYWOOD S.A., o profilu działalności, strukturze Holdingu, strategii rozwoju oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-03-14 09:41

PST


Z Krzysztofem Sowińskim, Prezesem Zarządu Spółki Presto S.A., o prowadzonej działalności, realizowanych projektach technologicznych, spółkach zależnych oraz o prognozach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-02-16 09:33

INS


Z Ireneuszem Glensczykiem, Prezesem Zarządu Spółki INDOS SA, która zadebiutuje dzisiaj na rynku NewConnect, o celach emisyjnych, profilu działalności, strategii rozwoju oraz o polityce dywidendowej, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-02-03 13:01

S4E


Z Pawłem Piętką, Prezesem Zarządu Spółki S4E S.A., o przedmiocie działalności, strukturze przychodów, planach przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl: