Strona Główna

Informacje z rynku

2016-06-27 10:35

Midven S.A. – notowana na NewConnect grupa kapitałowa działającą ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nowych technologii zakłada debiut na GPW w przyszłym roku. Spółka wybrała już doradców, którzy wspomagają spółkę w przygotowaniach do zmiany parkietu. Zarząd Midven nie wyklucza emisji akcji, której celem będzie dofinansowanie wybranych projektów z portfolio Midven.

czytaj więcej...
2016-06-27 09:32

Notowana na NewConnect informatyczna spółka Verbicom kontynuuje dynamiczny rozwój. 22 czerwca br. spółka otrzymała obustronnie podpisaną umowę dotyczącą rozbudowy stacjonarnego systemu łączności dyspozytorskiej dla Enea Operator.

czytaj więcej...
2016-06-24 09:49

ERNE VENTURES, fundusz kapitałowy notowany na rynku NewConnect, otrzymał informację od spółki portfelowej QubicGames o zarejestrowaniu przed Sąd podwyższenia jej kapitału zakładowego. Podmiot ten przeprowadził w maju 2016 roku emisję akcji serii C z której pozyskał 4,2 mln zł.

czytaj więcej...
2016-06-23 12:26

Rada Nadzorcza Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC podjęła 21 kwietnia br. uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A. Łączna wartość obligacji wyniesie ok. 1 mln zł a wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji: 1 tys. zł.

czytaj więcej...
2016-06-23 10:48

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., efektywnie realizuje nową Strategię Rozwoju i rozbudowuje swoje portfolio inwestycyjne o kolejne przedsięwzięcia biznesowe. Emitent zwiększa także przychody osiągane z wynajmu nieruchomości komercyjnych.

czytaj więcej...
2016-06-20 12:35

Ekokogeneracja S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2012 r., pozyskała 1.388 tys. zł z przeprowadzonej emisji akcji serii N. W akcjonariacie Spółki pojawił się również nowy inwestor, który przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

czytaj więcej...
2016-06-20 10:24

SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacji, prognozuje wypracowanie w 2016 r. zysku EBITDA na poziomie 800 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 2.700 tys. zł. Emitent konsekwentnie realizuje przyjęty plan rozwoju i dynamicznie zwiększa skalę prowadzonej działalności.

czytaj więcej...
2016-06-17 16:17

Blirt SA – Biolab Innovative Research Technologies, firma badawczo – rozwojowa prowadząca działalność w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej, w związku z rozwojem prowadzonych projektów, zmienia skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

czytaj więcej...
2016-06-17 10:05

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, zakończyła 2015 r. rekordowym zyskiem netto w wysokości 5,37 mln zł. Emitent planuje także wypłacić dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję.

czytaj więcej...
2016-06-16 13:15

Auxilia S.A., lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, chce pozyskać 3 mln zł w ramach Publicznej Emisji Obligacji. Zapisy na obligacje Spółki ruszyły 16 czerwca, a papiery oferuje Polski Dom Maklerski S.A.

czytaj więcej...

Wywiady

2016-06-08 17:04

MBF


Z Robertem Krassowskim, Prezesem Zarządu Spółki MBF Group S.A., o wynikach finansowych, rozwoju spółek portfelowych, działalności na rumuńskim rynku AeRO oraz o nowych usługach doradczych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-06-06 08:57

PST


Z Adamem Dziedzicem, Prezesem Zarządu Spółki Presto S.A., o wynikach finansowych, planach rozwoju, ekspansji zagranicznej oraz o emisji akcji, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-04-19 17:13

STK


Z Bogusławem Kisielewskim, Prezesem Zarządu Spółki Stopklatka S.A., o historii przedsiębiorstwa, rozwijaniu segmentu telewizyjnego, inwestorach branżowych w Akcjonariacie oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-03-31 18:45

HLD


Z Adamem Konieczkowskim, Prezesem Zarządu Spółki HOLLYWOOD S.A., o profilu działalności, strukturze Holdingu, strategii rozwoju oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-03-14 09:41

PST


Z Krzysztofem Sowińskim, Prezesem Zarządu Spółki Presto S.A., o prowadzonej działalności, realizowanych projektach technologicznych, spółkach zależnych oraz o prognozach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl: