Strona Główna

Informacje z rynku

2016-08-26 02:19

POLMAN S.A. aspiruje do pozycji lidera wśród dostawców innowacyjnych narzędzi wsparcia komunikacji Emitentów z rynkiem i budowania Relacji Inwestorskich.

Wypełnianie obowiązków informacyjnych i komunikacja z Inwestorami dla Spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych jest istotnym elementem wpisanym w standardy obecności na rynku.

czytaj więcej...
2016-08-25 09:21

XSystem S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2011 r., zakończyła pierwsze półrocze 2016 r. jednostkowymi przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 3.333 tys. zł. Emitent cały czas realizuje nowe kontrakty na wdrożenie swojego autorskiego oprogramowania ACCELO i dopasowuje swoją ofertę do potrzeb klientów.

czytaj więcej...
2016-08-24 13:52

Zarząd LUG S.A. poinformował, iż w dniu 24.08.2016 roku podjął uchwałę w sprawie utworzenia spółki kapitałowej na terenie Republiki Argentyńskiej. Nowy podmiot zależny w Grupie Kapitałowej Emitenta będzie działał pod nazwą „LUG Argentina”.

czytaj więcej...
2016-08-23 10:57

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., planuje wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy z zysku za 2016 r. Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej realizują przyjętą Strategię Rozwoju i notują stały wzrost osiąganych przychodów.

czytaj więcej...
2016-08-22 12:33

Pylon S.A. – wiodący polski producent wysokiej jakości zestawów oraz obudów głośnikowych, notowany od 2013 roku na rynku NewConnect – podpisał umowę dystrybucyjną z Sarl Jefferson Distribution, francuskim dystrybutorem sprzętu audio, zakładającą stałą sprzedaż produktów marki Pylon Audio na terenie Francji.

czytaj więcej...
2016-08-22 11:20

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, kontynuuje realizację swojej nowej strategii rozwoju opartej na nowym produkcie - „Abonament na Słońce”. Spółka umacnia również swoją pozycję rynkową w sektorze sakralnym.

czytaj więcej...
2016-08-19 13:15

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zajmująca się świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych, zakończyła pierwsze półrocze 2016 r. przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 397 tys. zł. Emitent oczekuje bardzo dobrej drugiej połowy roku i rozwija segment doradczy oraz inwestycyjny.

czytaj więcej...
2016-08-19 12:34

Grupa Jaguar S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się rewitalizacją kamienic, budową domów oraz obrotem nieruchomościami, zakończyła 2 kw. 2016 r. osiągnięciem przychodów netto ze sprzedaży w wysokości ponad 704 tys. zł. Emitent rozwija obecnie wszystkie prowadzone segmenty biznesowe, co jest zgodne z przyjętą strategią rozwoju.

czytaj więcej...
2016-08-19 12:09

SoftBlue wypracował w drugim kwartale 2016 roku ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Firma dużo inwestuje w rozwój produktów i działalność badawczo-rozwojową.

czytaj więcej...
2016-08-18 01:20

Notowana na NewConnect spółka z branży Human Resources osiągnęła w I połowie 2016 r. 23 mln zł skonsolidowanych przychodów, notując przy tym 70 tys. zł zysku operacyjnego. Na wyniki w znaczący sposób wpłynęły koszty związane z prowadzonymi działaniami akwizycyjnymi oraz reorganizacją i uproszczeniem struktury Grupy Kapitałowej.

czytaj więcej...

Wywiady

2016-06-08 17:04

MBF


Z Robertem Krassowskim, Prezesem Zarządu Spółki MBF Group S.A., o wynikach finansowych, rozwoju spółek portfelowych, działalności na rumuńskim rynku AeRO oraz o nowych usługach doradczych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-06-06 08:57

PST


Z Adamem Dziedzicem, Prezesem Zarządu Spółki Presto S.A., o wynikach finansowych, planach rozwoju, ekspansji zagranicznej oraz o emisji akcji, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-04-19 17:13

STK


Z Bogusławem Kisielewskim, Prezesem Zarządu Spółki Stopklatka S.A., o historii przedsiębiorstwa, rozwijaniu segmentu telewizyjnego, inwestorach branżowych w Akcjonariacie oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-03-31 18:45

HLD


Z Adamem Konieczkowskim, Prezesem Zarządu Spółki HOLLYWOOD S.A., o profilu działalności, strukturze Holdingu, strategii rozwoju oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-03-14 09:41

PST


Z Krzysztofem Sowińskim, Prezesem Zarządu Spółki Presto S.A., o prowadzonej działalności, realizowanych projektach technologicznych, spółkach zależnych oraz o prognozach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl: