Strona Główna

Informacje z rynku

2017-02-21 13:45

T-Bull, czołowy producent gier na platformy mobilne, zwołał na 21 marca Walne Zgromadzenie, które ma zdecydować o przeniesieniu notowań Spółki na rynek główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Przeprowadzce na „dużą” giełdę ma też towarzyszyć emisja akcji, dzięki której spółka skokowo poprawi swoje wyniki finansowe.

czytaj więcej...
2017-02-21 11:39

„Realpolitiks”, najnowszy tytuł Jujubee sprzedał się już w liczbie ponad 10 500 sztuk, wynika z raportu przesłanego przez 1C Company EU, globalnego wydawcy gry. To dane tylko z samej platformy Steam. Wynik ten oznaczałby, że koszty produkcji zwróciły się podczas pierwszego weekendu od debiutu gry na rynku.

czytaj więcej...
2017-02-20 13:39

Grupa technologiczno – finansowa Morizon, której obszarem działania jest szeroko pojęty rynek nieruchomości, osiągnęła w IV kwartale 2016 r. 4,8 mln zł przychodów ze sprzedaży i 400 tys. zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku przychody wzrosły o 31%, a zysk netto o 161%.

czytaj więcej...
2017-02-20 13:05

“Serial Cleaner”, którego twórcą jest krakowski iFun4all, został nominowany do nagrody w kategorii Best Console/PC Hardcore game w ramach konkursu Game Connection America2017 Development Awards. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w środowisku gamedeveloperskim. Drugi kwartał ma szansę rozpocząć się bardzo pomyślnie dla spółki publicznej.

czytaj więcej...
2017-02-20 12:33

Grupa Kapitałowa LUG S.A. (NewConnect: LUG) opublikowała skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q’2016 rok, w którym prezentuje wyniki za ostatni kwartał i za cały 2016 rok:

• skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 4Q’2016 roku wyniosły 35 297,74 tys. zł, wzrost o 12,40% r/r;

czytaj więcej...
2017-02-20 12:11

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., wypracowała w 4 kw. 2016 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 575 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 914 tys. zł. Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej realizują przyjęte plany rozwoju i dążą do kontynuowania wzrostu wartości.

czytaj więcej...
2017-02-18 00:40

The Farm 51 Group S.A., jeden z czołowych polskich producentów gier komputerowych oraz aplikacji Virtual Reality i Augmented Reality notowany na rynku NewConnect zakończył publiczną ofertę obligacji przydzielając papiery dłużne o łącznej wartości emisyjnej ponad 4,2 mln zł.

czytaj więcej...
2017-02-17 22:56

Wrocławska Spółka Internet Union po raz kolejny zanotowała rekordowy wzrost przychodów o 16% i zysku o 450% r/r w czwartym kwartale 2016 roku.

czytaj więcej...
2017-02-17 20:54

Notowany na NewConnect butik inwestycyjny, Tech Invest Group zanotował w ostatnim roku zysk netto w wysokości ponad 20 mln zł, w tym w IV kwartale 2016 roku ponad 7 mln zł. To efekt sprzedaży części pakietu akcji oraz aktualizacji wartości rynkowej inwestycji funduszu – notowanego na NewConnect producenta gier T-Bull.

czytaj więcej...
2017-02-16 12:43

BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent odczynników do diagnostyki in vitro, a także szerokiej gamy podłoży mikrobiologicznych, zanotowała w 4 kw. 2016 r. zysk netto w wysokości 572 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 11.548 tys. zł. Dzięki połączeniu z BIOCORP Polska Sp. z o.o.

czytaj więcej...

Wywiady

2016-12-13 12:54

MAD


Z Grzegorzem Szczechowiakiem, Prezesem Zarządu Spółki MADKOM S.A., o kondycji w branży, nowych kontraktach, aktualizacji strategii rozwoju oraz o perspektywach dla wyników finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-10-26 07:57

SFD


Z Mateuszem Pazdanem, Prezesem Zarządu Spółki SFD S.A., o upublicznieniu na rynku NewConnect, modelu biznesowym, otoczeniu rynkowym oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-09-30 11:01

UHY


Z dr Romanem Seredyńskim, Partnerem Zarządzającym w Grupie UHY ECA, o profilu działalności, budowie Grupy Kapitałowej, strategii rozwoju oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-09-06 16:06

PST


Z Adamem Dziedzicem, Prezesem Zarządu Spółki Presto S.A., o realizacji strategii rozwoju, rozbudowie sieci handlowej, dotacjach unijnych oraz o emisji akcji z zachowaniem prawa poboru, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-06-08 16:04

MBF


Z Robertem Krassowskim, Prezesem Zarządu Spółki MBF Group S.A., o wynikach finansowych, rozwoju spółek portfelowych, działalności na rumuńskim rynku AeRO oraz o nowych usługach doradczych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl: