Informacje

2017-12-13 13:16

Huckleberry Games S.A., Spółka z branży gier komputerowych, zadebiutuje w najbliższym czasie na rynku NewConnect. GPW w Warszawie podjęła Uchwałę o wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na alternatywnym rynku.

czytaj więcej...
2017-12-12 16:50

7LEVELS, akredytowany developer gier na konsole Nintendo, jest w przededniu rozpoczęcia procedury uzyskania statusu spółki notowanej na rynku NewConnect. Zarząd poinformował właśnie, że złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zarejestrowanie praw do akcji. Celem krakowskiej spółki jest debiut na rynku NewConnect na początku 2018 roku.

czytaj więcej...
2017-12-12 14:28

Grupa AFORTI – holding finansowy notowany na NewConnect, oferujący pożyczki i usługi windykacyjne dla firm z sektora MSP oraz zarządzający internetową platformą wymiany walut – wchodzi na rynek faktoringowy.

czytaj więcej...
2017-12-11 13:02

Bloober Team, jeden z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku horror psychologiczny, zdecydował o samodzielnym wydaniu “Layers of Fear: Legacy” na Nintendo Switch.

czytaj więcej...
2017-12-06 14:25

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider na rynku budowy magazynów soli – dokonała aktualizacji prognozy finansowej na lata 2017-2018. Według zaktualizowanej prognozy na 2017 rok przychody netto ze sprzedaży spółki mają wynieść ponad 19 mln zł, zysk EBITDA – 8,1 mln zł, a zysk netto – 5 mln zł.

czytaj więcej...
2017-12-06 11:37

LS Tech-Homes S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, po trzech kwartałach 2017 r. zanotowała 5,4 mln zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 23,1 mln zł. Emitent realizuje kontrakty znajdujące się w portfelu zamówień i liczy na bardzo udany 2018 r.

czytaj więcej...
2017-12-04 17:24

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider na rynku budowy magazynów soli – podpisała (poprzez spółkę zależną Dome International) 2 umowy na realizację prac podwykonawczych na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, polegających na kompleksowym wykonaniu magazynów soli na terenie obwodów drogowych w Lipsku i w Ciechanowie.

czytaj więcej...
2017-12-04 15:56

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiła wyniki operacyjno-sprzedażowe za listopad 2017. Wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance wyniosła blisko 5 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 20,1 mln zł. W listopadzie obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange wyniosły 8,5 mln euro.

czytaj więcej...
2017-11-30 23:16

GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – otrzymała od IQ Pharma S.A. – firmy badawczej, która jest jednym

czytaj więcej...
2017-11-30 09:20

Creepy Jar – warszawski niezależny producent gier z gatunku survival simulation – dokonał przydziału 32 354 akcji nowej emisji serii C. Z publicznej oferty spółka pozyskała 2,1 mln zł. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 38,5 proc. W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedano 30 973 akcji serii A.

czytaj więcej...