KBJ podsumowuje rekordowy 2021 rok i optymistycznie zaczyna kolejny

Notowany na NewConnect partner SAP opublikował wyniki za miniony rok – osiągnął w nim rekordowe przychody w wysokości ponad 76 mln zł i 3,7 mln zł EBITDA. Jednocześnie spółka podsumowała pierwszy kwartał 2022 r., w którym zwiększyła przychody o 25,5% rdr notując 19,3 mln zł przychodów oraz 1,8 mln zł EBITDA.

Informatyczna spółka od lat konsekwentnie zwiększa przychody, dbając jednocześnie o rentowność. KBJ dostarcza wdrożenia, oprogramowanie i usługi dla dużych i średnich klientów biznesowych, a także podmiotów publicznych.

W minionym roku spółka koncentrowała się na kontynuowaniu integracji operacyjnej spółek, które w 2020 roku dołączyły do grupy kapitałowej. Ponadto KBJ w wyniku zmian właścicielskich dołączyła do grupy kapitałowej JR HOLDING ASI S.A. Jest to związane z rozpoczęciem współpracy operacyjnej z JRH, w ramach której KBJ bierze udział w zarządzaniu portfelem projektów inwestycyjnych JRH oraz rozbudowuje swoją ofertę produktów i usług wynikających ze zrealizowanych w grupie JRH transakcji w obszarze cyfrowego biznesu. Obecność JRH w akcjonariacie oznacza również nowe możliwości inwestycyjne, wspierające dalszy wzrost Spółki.

- Nasze zespoły sprzedażowe dobrze sobie radzą, dzięki czemu back log KBJ wynosi obecnie ponad 100 mln zł, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mimo wymagającego okresu związanego z pandemią, kiedy wielu z naszych klientów borykało się z istotnymi trudnościami potrafiliśmy zwiększać przychody, przy zachowaniu rentowności. Osiągnięte w minionym kwartale wyniki szczególnie nas cieszą ponieważ są dobrym sygnałem na ten rok – deklaruje Artur Jedynak, Prezes KBJ.

KBJ realizuje duże kontrakty wdrożeniowe oraz usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych, około 75% przychodów Spółki pochodzi od największych klientów. Konsekwentnymi działaniami sprzedażowymi spółka buduje bazę klientów, do której należy ponad 250 podmiotów.

źródło: KBJ