YELLOW BOSON - Grupa wypracowała w I kwartale tego roku wyższy zysk niż w całym 2021 r.

Grupa kapitałowa Yellow Boson, notowana od niedawna na warszawskiej giełdzie New Connect w wyniku przejęcia udziałów w firmie Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A, wygenerowała na poziomie skonsolidowanym w I kwartale 2022 roku zysk netto 0,46 miliona złotych. Firma zanotowała więc wyższą rentowność niż w całym 2021r. kiedy wypracowała 0,45 zysku i znacząco wyższą rentowność niż w I kwartale 2021r generując wtedy 0,113 mln złotych zysku (wzrost o ponad 300%).

Rośnie też sprzedaż grupy kapitałowej. W I kwartale tego roku Yellow Boson zanotowała na poziomie skonsolidowanym ponad 10 milionów złotych przychodów w porównaniu do 8 milionów złotych wygenerowanych w porównywalnym okresie roku 2021 (wzrost o 25%). W opinii Zarządu Yellow Boson nadal można spodziewać się rozwoju grupy, szczególnie dzięki wprowadzaniu do oferty nowych produktów, wyższej sprzedaży instalacji fotowoltaicznych do firm i przedsiębiorstw oraz przede wszystkim przejęć na rynkach zagranicznych.

W pierwszym kwartale 2022r grupa Yellow Boson zrealizowała w sumie 311 projektów instalacyjnych. W strukturze sprzedaży 64% stanowiły instalacje fotowoltaiczne dla klientów indywidualnych, prawie 12% dla biznesu a 24% były to projekty związane z dostawą pomp ciepła. Grupa wykonała także kilka nowych projektów związanych z uzdatnianiem wody.

„Jestem przekonany, że nadal możemy spodziewać się systematycznego rozwoju Yellow Boson, dzięki wprowadzaniu do oferty nowych produktów oraz większej sprzedaży instalacji fotowoltaicznych do firm i przedsiębiorstw. Już w tym miesiącu zaczniemy także w Polsce sprzedaż magazynów energii rodzimego producenta. Spodziewamy się także realizować jeszcze w tym półroczu większe projekty farm fotowoltaicznych dla biznesu. Dodatkowo chcemy też przejąć firmy z branży na rynkach zagranicznych oraz rozpocząć ekskluzywną sprzedaż niektórych produktów za granicą, gdzie budujemy właśnie sieć sprzedażową, serwisową i partnerską. Te czynniki niewątpliwie pozytywnie wpłyną na nasze wyniki generowane w okresie średnio i długoterminowym zarówno w zakresie zwiększania sprzedaży jak i rentowności.” - komentuje Dawid Puton, Prezes Zarządu Yellow Boson.

Warto zauważyć, że biorąc pod uwagę wyniki poszczególnych spółek, to największy udział w przychodach skonsolidowanych (96,4%) i zyskach (51%) zanotowała firma Wolna Energia. Bardzo wysoką rentownością na poziomie jednostkowych wykazała się spółka matka Yellow Boson, która wygenerowała zysk netto 0,223 mln złotych przy przychodach na poziomie 0,334 miliona złotych, dzięki patentowanym rozwiązaniom Blue Boson, co było związane też i z niskimi kosztami własnymi.

Yellow Boson działa jako spółka holdingowa oraz grupa kapitałowa. Firma znalazła się na warszawskiej giełdzie New Connect w wyniku przejęcia i połączenie ze spółką Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. Pod nową nazwą jest notowana od 4 stycznia 2022. Yellow Boson świadczy na rzecz swoich spółek zależnych między innymi usługi administracyjne i marketingowe, konsolidujące ich wyniki. Yellow Boson SA należy jednocześnie do holdingu Blue Boson United Kingdom Societas z siedzibą w Londynie. Ta międzynarodowa grupa kapitałowa działa już na kilku rynkach europejskich w obszarach instalacji przemysłowych i domowych elektrowni fotowoltaicznych oraz zwiększania wydajności energii cieplnej oraz gazowej dzięki własnej patentowanej technologii. Jej klientami są między innymi Skoda, Apleona, PAK Konin, CEZ Skawina czy Węglokoks Energia.

Dawid Puton jest Prezesem Spółki Yellow Boson SA, ale także między innymi współzałożycielem i obecnie członkiem Zarządu firmy Wolna Energia wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej. Ma 34 lata. Jest absolwentem Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Na rynku energetycznym działa już od 15 lat.

źródło: Yellow Boson