EKOPOL z blisko 130 proc. wzrostem zysku netto rdr. w I kwartale 2022 r.

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, odnotował w I kwartale 2022 r. blisko 130 proc. wzrost zysku netto rdr., który wyniósł ponad 1,5 mln PLN. Przychody netto spółki osiągnęły wartość ponad 77 mln PLN, co oznaczało dynamikę wzrostu na poziomie 53 proc. rdr., natomiast EBITDA wyniosła ponad 2,2 mln PLN, rosnąc 93 proc. rdr. Dobre wyniki są zasługą m.in. konsekwentnego rozwoju strategii skupionej na wzroście znaczenia innowacyjnej technologii Mikrostacje.pl.

- Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny w krótkim czasie Ekopol może się pochwalić rekordowymi wynikami. Bardzo nas również cieszy, że przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać korzyści, jakie niesie dla nich nasza autorska technologia Mikrostacje.pl, co możemy obserwować poprzez wzrost liczby użytkowników korzystających z tej usługi i co również znajduje odzwierciedlenie w strukturze zarówno przychodów, jak i zysków naszej spółki. Mikrostacje.pl generują bowiem dla nas największe przychody i zyski. Jesteśmy dumni z tego, że jest to w całości nasza autorska technologia, dotychczas niespotykana na rynku, i która cieszy się coraz większym uznaniem wśród przedsiębiorców – komentuje Andrzej Piecuch, Prezes Zarządu Ekopol Górnośląski Holding S.A.

Na koniec I kwartału 2022 r. Ekopol osiągnął zysk netto na poziomie 1,5 mln PLN, notując tym samym wzrost o prawie 130 proc. rdr. Zdecydowanej poprawie uległ także wskaźnik EBITDA oraz przychody netto, które wyniosły 2,2 mln PLN oraz 77 mln PLN, dając tym samym dynamikę wzrostu w wysokości 93 i 53 proc. Spółka podkreśla, że rekordowe wyniki zawdzięcza w dużej mierze rozwinięciu strategii skupionej na zwiększeniu znaczenia ich autorskiej technologii Mikrostacje.pl. Wzrost liczby jej użytkowników w I kwartale w porównaniu z I kwartałem 2021 r. zwiększył się o 185 proc. Innowacyjne rozwiązanie spółki, stanowiące ponad 46 proc. jej przychodów jest odnogą działalności Ekopolu, która stanowi największe znaczenie zarówno w strukturze przychodów jak i zysków.

- Bardzo dobre wyniki potwierdzają, że powinniśmy w pełni skupić się na dalszym rozwoju i skalowaniu oprogramowania Mikrostacje.pl. Jestem przekonany, że w kolejnych okresach nasze przychody generowane z tego segmentu działalności będą się stale zwiększać, a to przełoży się na fakt, że zostaniemy spółką w pełni technologiczną i tak też będziemy chcieli być wyceniani na giełdzie – dodaje Andrzej Piecuch.

źródło: InnerValue Investor Relations