EMPLOCITY podwaja przychody i realizuje prognozę na 2021 r.

Emplocity SA, spółka technologiczna zajmująca się automatyzacją procesów w biznesie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wypracowała 2,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 r. Oznacza to, że Spółka podwoiła przychody w porównaniu do 2020 r. Wynik przychodowy jest zgodny z opublikowanymi prognozami podczas oferty publicznej. Emplocity w ubiegłym roku zrealizowało wiele ważnych i intratnych kontraktów oraz rozwinęła swoje flagowe rozwiązanie tj. Emplobot i Intrabot. Bardzo dobra sprzedaż przełożyła się na 247 tys. zł wyniku EBITDA – był to pierwszy rok, w którym Spółka osiągnęła rentowność na tym poziomie.

Rok 2021 był znaczącym w rozwoju naszej firmy nie tylko ze względu na przekształcenie w spółkę akcyjną ale przede wszystkim z racji wzmożonego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Bardzo ważne jest, że uzyskaliśmy dodatnie EBITDA na poziomie 247 tys. zł, który względem roku poprzedniego wzrósł o ponad 600 tys. Nasi akcjonariusze dostają jasne przesłanie, że jesteśmy rentowni i stale zwiększamy przychody. W 2022 roku spodziewamy się dalszego wzrostu przychodów ze sprzedaży przy utrzymaniu dodatniego poziomu EBITDA. – mówi Krzysztof Sobczak, współzałożyciel i Prezes Zarządu Emplocity SA. - Obecnie intensyfikujemy nasze działania w celu złożenia Dokumentu informacyjnego na GPW. To formalnie otworzy proces naszego debiutu na NewConnect. – dodaje.

Miniony rok był dla Emplocity bardzo intensywnym okresem. Spółka wspólnie z Laboratorium Neuronauki Emocji i Centrum Transferu Wiedzy, będącymi częścią SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, pracowała nad stworzeniem innowacyjnego w skali świata chatbota terapeutycznego. Narzędzie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji i zaawansowane procesy uczenia maszynowego jest dedykowane przede wszystkim młodym osobom, doświadczającym stanów depresyjnych i lękowych.

Ważnym projektem była współpraca z Agencją Wywiadu, polskiej służby specjalnej odpowiedzialnej za wywiad zagraniczny. Spółka wdrażała kolejnego Chatbota Q&A wspierającego komunikację z kandydatami do pracy, rozszerzając go o moduł testów. Chatbot odpowiada na pytania kandydatów do pracy w Agencji Wywiadu.

Dodatkowo Emplocity zrealizowało kilka innych istotnych projektów m.in. dla instytucji finansowych.

Rok 2021 zakończył się przyjęciem Spółki do programu akceleracji startupów NVIDIA Inception. W ramach programu, Emplocity uzyskał dostęp do najnowocześniejszych technologii i ekspertów NVIDIA oraz kontakty do globalnych inwestorów venture capital. Program NVIDIA Inception zapewnia również wsparcie w zakresie wspólnych działań marketingowych, aby zwiększyć widoczność i rozpoznawalność Spółki.

„Od strony technologicznej zamierzamy w dalszym ciągu rozwijać naszą platformę. Skupiamy się na wdrożeniu kolejnych języków - ukraińskiego i niemieckiego. Kolejne języki dodawane będą w ramach prowadzonych wdrożeń. Chcemy również uruchomić obsługę rozmów głosowych i integrację z centralami telekomunikacyjnymi, co umożliwi tworzenie w prosty sposób w edytorze graficznym Platformy inteligentnych VoiceBot’ów. Planujemy kolejne integracje z usługami Google, w tym udostępnienie platformy jako serwisu w Google Compute Engine. Będziemy również skupiać się na rozwoju systemu rekomendacyjnego tj. automatycznego tworzenia np. botów pozwalających na podpowiadanie produktów lub dokumenty dot. danej rozmowy.” – mówi Arkadiusz Talun, współzałożyciel i Członek Zarządu ds. Technologii Emplocity.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki Spółki będzie z pewnością koniunktura rynkowa oraz popyt na oferowane przez Spółkę produkty. Spółka zamierza wzmocnić pozycję rynkową w ramach oferowanych produktów, koncentrując się na dotarciu z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców.

W ubiegłym roku Emplocity przeprowadziło ofertę publiczną akcji. W ramach procesu Spółka pozyskała 1,5 mln zł. Środki z emisji są przeznaczane na rozwój nowych produktów (m.in. na opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie), a także ekspansję oraz skalowanie sprzedaży.

Pod koniec drugiego kwartału 2022 Spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect, będzie to kolejnym krokiem dla spółki na drodze do globalnego sukcesu.

źródło: InnerValue Investor Relations