Wywiad z Mariuszem Nowakiem - Prezesem Zarządu Spółki Polman S.A.

PLM


Z Mariuszem Nowakiem, Prezesem Zarządu Spółki Polman S.A., o profilu działalności, historii Spółki, konkurencji w branży i wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


Artur Górski: Spółka Polman S.A. jest obecna na rynku NewConnect niemal od samego początku jego uruchomienia, bo od stycznia 2008 r. Jak ocenia Pan dzisiaj decyzję o pozyskaniu kapitału właśnie poprzez alternatywny rynek?

Mariusz Nowak: Uważam, że w tamtym otoczeniu gospodarczym była to dla nas ważna decyzja. Pozyskany kapitał pozwolił Spółce na realizację śmiałych jak na owe czasy planów rozwojowych, których realizacja bez wsparcia Inwestorów byłaby znacząco rozciągnięta w czasie. NewConnect daje możliwości mniejszym firmom na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Nie bez znaczenia był dla nas również fakt podniesienia prestiżu i wiarygodności Polman S.A. jako podmiotu publicznego. Dla naszej docelowej grupy Klientów, którą stanowią wielkie przedsiębiorstwa i koncerny, była to również wartość w relacjach biznesowych. Istotną rolę w procesie analizy i przygotowania Spółki do debiutu odegrały firmy doradcze, z którymi wspólnie dokonaliśmy oceny ewentualnych zagrożeń oraz zysków. Jak wiadomo, biznes jest składową odważnych decyzji oraz umiejętności elastycznego korygowania planów. Wysoka sprawność organizacyjna i stabilny zespół jest dla nas niezmiennie wartością nadrzędną. Tak też staraliśmy się podejść do kwestii pozyskiwania kapitału, zwłaszcza, że mieliśmy, i nadal mamy, duże aspiracje.


A.G.: W ofercie publicznej zdobyli Państwo blisko 3 mln zł. Na co przeznaczone zostały te środki?

M.N.: Środki zostały przeznaczone na zdynamizowanie rozwoju firmy. W tamtym czasie realizowaliśmy równolegle działalność w trzech obszarach: usługach porządkowych (sprzątanie obiektów wielkopowierzchniowych), dystrybucji urządzeń i środków do przemysłowego utrzymania czystości oraz raczkującym wówczas segmencie usług czyszczenia instalacji przemysłowych przy zastosowaniu technologii wysokociśnieniowych.

Większość osób – Akcjonariuszy i Inwestorów giełdowych dobrze rozpoznaje naszą markę Polman jako Emitenta o stabilnym poziomie generowanych wyników. Za naszymi wynikami i podejmowanymi decyzjami stoi zespół kierowany niezmiennie od lat przez ten sam Zarząd. Kluczową branżą i filarem naszej działalności jest dział serwisu przemysłowego. Usługi w tym obszarze wymagają ogromnego doświadczenia, nieskazitelnej reputacji, wiarygodności biznesowej oraz parku maszynowego specjalistycznych urządzeń o wielomilionowej wartości. Nasza branża charakteryzuje się wysokim progiem rozpoczęcia współpracy. Nie chodzi tu wyłącznie o zaangażowane środki. Nasi Partnerzy nie mogą sobie pozwolić na ryzyko ewentualnego niedotrzymania terminu realizacji usługi lub jej niewykonania. Polman przez lata zbudował pozycję lidera. Przemysł oczekuje dzisiaj bezpiecznych, wydajnych i nowoczesnych rozwiązań.

Dbamy także o odpowiednią jakość procesu świadczenia usług oraz ich zgodność z normami branżowymi ISO i przepisami prawa.

Z perspektywy czasu muszę jednak przyznać, że część podejmowanych przez nas aktywności nie jest już kontynuowana. Nie były po prostu dla nas. Nasze priorytety stanowi rozwój działalności, w której będziemy mieli szansę osiągać jak najlepsze wyniki finansowe. Nie boimy się podejmować wyzwań związanych z nowymi obszarami działalności. Równie sprawnie, na podstawie analiz i oceny perspektyw co do braku możliwości zdobycia przez Polman długoterminowych przewag konkurencyjnych jesteśmy gotowi odstąpić od działań, które nie wypełniają założonych parametrów. Od czasu naszego debiutu na NewConnect zakończyliśmy aktywność działu usług porządkowych, działu handel, a w minionym roku 2018 zaprzestaliśmy dalszego rozwoju działu nowoczesnych technologii (IT).


A.G.: Czym dokładnie zajmuje się Polman S.A.? Jakie obszary działalności można wyróżnić?

M.N.: Jak już wspomniałem fundamentem naszej działalności są usługi dla przemysłu. Wśród nich również dokonaliśmy podziału na segmenty, w których się wyspecjalizowaliśmy. Kluczowe dla nas są aktywności działów: Hydrodynamika, Chłodni Przemysłowych i Serwis Katalizatorów.


A.G.: Jakie usługi są świadczone przez Spółkę w segmencie przemysłowym i przy wykorzystaniu jakich technologii?

M.N.: Nie wdając się w szczegóły technologiczne serwis przemysłowy Polman S.A. opisałbym w następujący sposób:

Hydrodynamika

PLM PLM

Usługi tego działu obejmują pełen zakres specjalistycznych prac realizowanych na instalacjach przemysłowych wielkich przedsiębiorstw petrochemicznych, chemicznych, energetycznych, spożywczych, papierniczych oraz innych.

Nasze zadanie w trakcie realizowanej usługi polega na przygotowaniu terenu prac, demontażu instalacji, wyczyszczeniu jej i złożeniu całości w sposób pozwalający na sprawne uruchomieniu procesów technologicznych Klienta. Ogromna trudność i odpowiedzialność naszej firmy polega na tym, że zakład wstrzymuje działanie na czas realizowanych prac serwisowych. Przerwa technologiczna jest precyzyjnie zaplanowana przez Klienta. Często jednak zdarza się tak, że rzeczywistą ilość niezbędnych robót widzimy po demontażu instalacji. Nasze zadanie polega na sprawnym delegowaniu odpowiednich zespołów, aby usługę zrealizować w odpowiednim czasie i w najwyższej jakości.

Na koniec dla lepszego wyobrażenia przez czytelników technologii hydrodynamicznego czyszczenia porównam ją do mycia auta w samoobsługowej myjni bezdotykowej. My również używamy swego rodzaju myjki. Różnica polega na tym, że pompy naszych urządzeń mieszczą się na wielkich przyczepach samochodów ciężarowych. Ciśnienie robocze w myjni samochodowej sięga 100-120 barów i kilku litrów wody na minutę. Nasze urządzenia generują ciśnienie rzędu kilku tysięcy barów i tłoczą setki litrów wody na minutę, a prace wykonywane są przez pracowników o specjalnych uprawnieniach.

Chłodnie przemysłowe

PLM PLM

Często osoby spoza branży słysząc, że zajmujemy się serwisem chłodni przemysłowych wyobrażają sobie dział produktów mrożonych w hipermarkecie. Nic bardziej mylnego. Chłodnie przemysłowe to ogromne budowle, których zadaniem jest obniżenie temperatury cieczy chłodzącej instalacji przemysłowych. Abyście Państwo mogli sobie wyobrazić chłodnie, których serwisem, ale również budową zajmuje się Polman S.A., to przywołam widok kominów w kształcie wielkich stożków lub dużych obiektów z szerokimi niskimi kominami, z których wydobywają się obłoki pary. Można je najczęściej napotkać w okolicach koncernów energetycznych.

Serwis katalizatorów

PLM PLM

Serwis katalizatorów kojarzyć się będzie większości osób z przemysłem motoryzacyjnym. To również nie jest właściwe skojarzenie.

Polman S.A. zajmuje się serwisem polegającym na wymianie złóż katalitycznych w wielkich, przemysłowych reaktorach. Jest to wysokospecjalistyczny i często bardzo niebezpieczny zakres prac wymagający odpowiedniego sprzętu, doświadczenia i odpowiedzialnego personelu.

Wykorzystujemy tylko najbardziej wydajne technologie. Często stosowane przez nas metody stanowią nasze, autorskie rozwiązania, sprawdzone na przestrzeni wielu lat działalności. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo oparte o normy ISO.


A.G.: Kto należy do głównych odbiorców Państwa usług? Jakie korzyści z ich zastosowania osiągają klienci?

M.N.: Naszymi odbiorcami są różne podmioty, zarówno mniejsze przedsiębiorstwa, jak i wielkie koncerny. Staramy się elastycznie odpowiadać na potrzeby Klientów i dostosowywać się do zmieniającego się rynku. Jakie korzyści osiągają Klienci? Myślę, że bogate portfolio zrealizowanych prac w każdym segmencie naszych usług jest najlepszym potwierdzeniem relacji partnerskich w biznesie, do których przykładamy dużo staranności. Satysfakcja Klientów jest dla nas niepodważalnym dowodem na to, że jesteśmy profesjonalistami. Oferujemy jakość, wydajność, bezpieczeństwo i oszczędność czasu. Myślę, że w wielu przypadkach to konkurencja musi nas gonić. Wiarygodność potwierdzają stałe umowy i zlecenia.


A.G.: Na jakich rynkach realizowane są prace przez Polman S.A.? Czy planowana jest większa ekspansja zagraniczna?

M.N.: Dla mnie - jako Prezesa Zarządu - to oczywiste, że należy odważnie zdobywać kolejne rynki. Wyznajemy prostą zasadę: jeżeli przestajesz się rozwijać uznając, że firma osiągnęła cel, to tak naprawdę zaczynasz wytracać impet, który może prowadzić również do powolnej utraty pozycji. Z tego powodu w Polman S.A. cały czas szukamy nowych rozwiązań i rynków. Działamy nie tylko w Polsce, ale też na arenie europejskiej. Ostatnio analizowaliśmy także możliwości ekspansji na terenie państw Morza Śródziemnego. Projekty wyglądają interesująco jednak jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o nich w szczegółach.


A.G.: Spółka posiada wiele certyfikatów potwierdzających wysoki poziom świadczonych przez nią usług. Jak bardzo pomaga to w zdobywaniu kolejnych zamówień?

M.N.: Chociaż certyfikaty rzeczywiście pomagają, to chcę zaznaczyć, że na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku są już oczekiwanym standardem. Z założenia świadczymy usługi zgodne z najwyższymi wymogami. Zależy nam na fachowej obsłudze Klienta.

Regularnie odbywają się u nas audyty, a każde nowe kompetencje opisywane są w formacie sformalizowanej procedury podlegającej wdrożeniu.


A.G.: Jak wygląda obecnie konkurencja w Państwa branży? Co zaliczyłby Pan do przewag konkurencyjnych Spółki?

M.N.: Nie ma łatwych biznesów ani też łatwych branż. Każda wymaga pełnego zaangażowania, kompetencji, ogromu pracy oraz elastycznej wrażliwości na rynkowe potrzeby. Monitorujemy działania konkurencji. Dzięki dużej aktywności naszej kadry managerskiej ze spokojem i ufnością patrzymy w przyszłość. Wykorzystujemy sprawdzone technologie, które pozwalają nam sprawnie reagować i sprostać oczekiwaniom Klientów. To motor napędzający nasz rozwój. O przewagę Polman S.A. nad innymi ofertami najlepiej zapytać Klientów, którzy spośród wielu firm wybierają właśnie nasze usługi.


A.G.: Czym charakteryzuje się strategia rozwoju Polman S.A.? Na jakich założeniach została ona oparta?

M.N.: Myślę, że częściowo odpowiedziałem na to pytanie w trakcie naszej rozmowy. Strategią rozwoju Polman S.A. jest odpowiadanie na rynkowe potrzeby, stałe doskonalenie procedur oraz poszukiwanie usług komplementarnych w obszarach, na których się znamy lub takich, w których możemy zdobywać przewagę na rynku. To wszystko chcemy realizować w oparciu o spójne, pewne strategie działania.


A.G.: Przejdźmy teraz do wyników finansowych. Na koniec 1 kw. 2019 r. Spółka odnotowała przychody netto ze sprzedaży o 15% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. z jednoczesnym wzrostem zysku netto o 450% z wynikiem na poziomie 182 tys. zł. Jak udało się tego dokonać?

Pierwszy kwartał każdego roku obejmuje rozliczenia prac rozpoczętych w roku minionym i realizowanych jeszcze w pierwszym kwartale. W ostatnim kwartale rozliczenia kontraktów długoterminowych wpłynęły na tak dobry wynik w pozycji zysku netto.

Ważnym elementem, który jest nie bez znaczenia dla wyniku w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wygaszenie aktywności działu nowoczesnych technlogii IT.

Przypomnę, że ponoszone nakłady na rozwijane portfolio produktów tego działu zmniejszały wynik. Wygaszenie działu Nowoczesnych Technologii IT nie oznacza jednak, że wydatki poniesione od końca 2015 roku spisaliśmy na straty.

Wprost przeciwnie. Objęliśmy pakiet udziałów w podmiocie prawa handlowego, który specjalizuje się wyłącznie w obszarze technologii IT. Przejął on portfolio produktów, które wytworzyliśmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągnęliśmy czytelny podział kompetencji, nie ponosimy dalszych nakładów bieżących na IT i możemy w 100% wykorzystać nasze doświadczenia do rozwoju usług dla przemysłu. Jednocześnie produkty wytworzone w okresie minionych 3 lat nadal funkcjonują i generują przychody.


A.G.: Czy pozyskane w ostatnim czasie kontrakty pozwolą utrzymać pozytywny trend w zakresie przychodów ze sprzedaży i zysków również w kolejnych kwartałach?

M.N.: Nasza działalność charakteryzuje się stabilnym poziomem wzrostu w ujęciu rocznym. Specyfika branży wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych. Wyniki Polman S.A. właściwiej byłoby analizować w pozycji EBITDA. Jak wspomniałem wcześniej nasz park maszynowy wymaga wysokich nakładów finansowych, a zatem amortyzacja jest istotnym elementem, który ma wpływ na wynik. Warto jednak zwrócić uwagę, że wartość aktywów naszej spółki stale wzrasta.

Chcemy się nadal dynamicznie rozwijać w branży przemysłowej. Cały czas szukamy też nowych rozwiązań.


A.G.: Czy Spółka rozważa wypłatę dywidendy albo wdrożenie programu skupu akcji własnych?

M.N.: Wspólnie z największymi Akcjonariuszami zdecydowaliśmy, że wypłacanie dywidendy nie jest korzystne na tym etapie. Trzech największych Akcjonariuszy byłoby beneficjentami ponad 70% z kwoty przeznaczonej na wypłatę. Zdecydowaliśmy się inwestować w dalszy rozwój firmy. Naszym zdaniem to najlepsza metoda dla Polman S.A., nas jako Prezesów, naszych pracowników, ale przede wszystkim Inwestorów, dla których przecież istotą sprawy jest bezpieczna i przynosząca zyski inwestycja. Zdajemy sobie sprawę, że takie podejście jest znacznie bardziej atrakcyjne dla akcjonariuszy pragnących minimalizować ryzyko za cenę długoterminowej strategii inwestycyjnej.

Na ostatnim Walnym Zgormadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 7 maja 2019 r. zapadła uchwała o skupie akcji własnych w celu umorzenia. Niezwłocznie po zarejestrowaniu dokumentów w KRS przystąpimy do realizacji programu. W spółce został na ten cel utworzony kapitał rezerwowy wysokości 1 mln złotych.


A.G.: W jaki sposób dbanie o dobre i efektywne relacje inwestorskie pozwala spółkom publicznym budować zaufanie do siebie na rynku kapitałowym?

M.N.: Dbanie o relacje inwestorskie było dla nas zawsze ważne, ponieważ znacząco wpływają one na wizerunek naszej spółki. Dzięki nim jesteśmy postrzegani jako rozpoznawalna marka o solidnych fundamentach na rynku kapitałowym. Inwestorzy są spokojniejsi o nasze działania i chętniej nawiązują z nami współpracę.


A.G.: Wiele podmiotów z alternatywnego rynku finansuje się za pomocą obligacji korporacyjnych. Jak ocenia Pan to źródło finansowania?

M.N.: Zarząd nie rozważa tej formy finansowania ze względu na to, że do realizacji naszych celów zdecydowaliśmy się wykorzystywać i angażować bieżące środki wypracowywane przez spółkę. To daje nam stabilizację i pewność samowystarczalności. Jeśli jednak uznamy, iż osiąganie nowych poziomów w obszarze naszego zaangażowania będzie wymagało wykorzystania kolejnych źródeł finansowania, wówczas rozważymy, z którego najlepiej skorzystać. Jak wiadomo możliwości jest bardzo wiele. Obligacje stanowią jedną z nich i w żadnym wypadku jej nie dyskwalifikujemy.


A.G.: W którym kierunku powinien rozwijać się rynek NewConnect, aby zwiększać zainteresowanie wśród inwestorów indywidualnych notowanymi na nim spółkami?

M.N.: Rynek NewConnect to wciąż świeży twór, nadal kształtujący się. Rynek giełdowy jest na tyle elastyczny, że trudno znaleźć jedną, właściwą drogę rozwoju. Myślimy, że o sile NewConnect będą stanowiły solidne spółki, które zapewnią regularne, stabilne zyski swoim akcjonariuszom. Uważamy, że pozwoli to na przyciągniecie nowych inwestorów.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

M.N.: Dziękujemy za rozmowę, pozdrawiamy czytelników i zapraszamy do śledzenia informacji o naszej Spółce.


PLM
Mariusz Nowak, Prezes Zarządu Spółki Polman S.A.