Wywiad z Beatą Glinką - Prezesem Zarządu Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.

ISG


Z Beatą Glinką, Prezesem Zarządu Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., o segmentach biznesowych, rozwoju spółki Medical Apartments oraz o pozyskaniu inwestora finansowego, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


Artur Górski: Spółka Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. (ISiAG S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect w połowie 2011 r. Jak z perspektywy tych ponad 8 lat oceniają Państwo dzisiaj decyzję o upublicznieniu? Czy udało się zrealizować założone wówczas cele?

Beata Glinka: Niewątpliwie ważnym elementem było pozyskanie inwestorów przy projekcie związanym z realizacją projektu dot. utworzenia spółki zależnej Medical Apartments i stworzenia koncepcji uruchomienia hotelu z organizacją turnusów dietetycznych opartych o dietę warzywno-owocową dr Dąbrowskiej w połączeniu z detoksykacją dodatkowo wspomaganą przez biopreparaty Pectin Gold JP1, JP2, JPG oraz obsługę grup turystycznych z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski centralnej oraz zachodniej.

Liczymy również na klientów w postaci polonii z Europy Zachodniej. Powyższy projekt jest realizowany po zakupie i remoncie hotelu Kurpia Arte w Nowogrodzie.


A.G.: Czym dokładnie zajmuje się kierowana przez Panią Spółka?

B.G.: Zarządzana przeze mnie Spółka funkcjonuje w kilku obszarach tj. szkoleniowym obejmującym szkolenia z problematyki prawnej, socjalnej, psychologicznej, oświatowej. Kolejnym obszarem są badania głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Aktualnie trzeci obszar to powołanie Centrum Zdrowia i Wypoczynku przy Hotelu Kurpia Arte w Nowogrodzie w ramach spółki zależnej w 100% Medical Apartments Sp. z o.o. świadczącej usługi, o których wcześniej wspomniałam.


A.G.: Czy mogłaby Pani przybliżyć nieco historię Spółki?

B.G.: Co do historii Spółki to trzeba powiedzieć, iż zaczynaliśmy jako Spółka z o.o. , która w związku z coraz większym obszarem usług szkoleniowych ewoluowała w Spółkę Akcyjną.


A.G.: Jak bardzo zmieniło się w tym czasie Państwa otoczenie rynkowe? W jaki sposób wykorzystywane jest dzisiaj zdobyte doświadczenie?

B.G.: Zdobyte doświadczenie w ramach milionowych przetargów realizowanych na rzecz Instytutu Badań Edukacyjnych pozwoli nam na przystąpienie do największych projektów szkoleniowych w Polsce. Do tej pory brak doświadczenia popartego realizacją kontraktów, o których wspomniałam, nie pozwalał nam na uczestniczenie w tego typu przetargach.


A.G.: Z jakich elementów zbudowana jest strategia rozwoju ISiAG S.A.? Które obszary pozostają w niej kluczowe?

B.G.: Strategia rozwoju opiera się na dwóch podstawowych elementach, tj. na elemencie usług szkoleniowych adresowanym do sektora jednostek finansów publicznych oraz na nowo powołanym Centrum Zdrowia i Wypoczynku przy hotelu Kurpia Arte w Nowogrodzie, które opiera się na trzech podstawowych elementach m.in. żywności funkcjonalnej, dietach odtoksyczniających i know-how z zakresu leczenia rezonansem liniowym itp.


A.G.: Jak kształtuje się obecnie struktura przychodów w podziale na segmenty biznesowe? Jakie są Państwa oczekiwania wobec docelowej struktury sprzedaży?

B.G.: Aktualnie struktura przychodów opiera się w głównej mierze na wyżej wspominanych elementach.


A.G.: Czy działalność szkoleniowa rozwija się zgodnie z przyjętymi założeniami? Jakiego typu szkolenia są realizowane przez Spółkę?

B.G.: Tak. Realizowane są szkolenia z zakresu prawa, pomocy społecznej, oświaty adresowane do JST. Realizujemy również przetarg na rzecz Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


A.G.: Jak wygląda konkurencja w tej branży? Co stanowi przewagi konkurencyjne ISiAG S.A.?

B.G.: Przewagą konkurencyjności Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. jest wyrobiona marka na rynku szkoleniowym, sprawdzone narzędzia sprzedażowe - własne call center oraz stała kadra trenerska.


A.G.: Jakie podmioty znajdują się w Państwa portfelu obsługiwanych klientów?

B.G.: Są to przede wszystkim Jednostki Samorządu Terytorialnego.


A.G.: Czy mogłaby Pani opowiedzieć o działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez Spółkę? W jakich usługach się Państwo specjalizują?

B.G.: W obszarze badań specjalizujemy się głównie na odnawialnych źródłach energii i ochronie środowiska.


A.G.: Najnowszym projektem inwestycyjnym realizowanym przez ISiAG S.A. jest Medical Apartments. Co wyróżnia to przedsięwzięcie?

B.G.: Centrum Zdrowia i Wypoczynku przy Hotelu Kurpia Arte w Nowogrodzie funkcjonuje w ramach spółki zależnej Medical Apartments Sp. z o.o. świadczącej usługi, o których już wcześniej mówiłam.

Dodatkowo, bardzo ważnym elementem jest fakt, iż bezpośrednio nadzór w zakresie medycznym prowadzi autorytet z zakresu farmakologii doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Halina Car. Jest to bardzo istotne, ponieważ Pani profesor będzie wprowadzała nowinki know-how w Centrum Zdrowia i Wypoczynku z zakresu farmakologii doświadczalnej.

Ważnym elementem jest także współpraca z profesorem Januszem Popko z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, który jako ekspert z zakresu ortopedii widzi szczególne możliwości w zakresie wpływu diety na schorzenia o podkładzie ortopedycznym w zderzeniu z nadwagą i nieprawidłową dietą.

Głównym mentorem rozwoju Centrum Zdrowia i Wypoczynku jest profesor Kazimierz Pieńkowski, który chce doprowadzić do intensywnego rozwoju i symbiozy dwóch tego typu ośrodków tj. w Nowogrodzie przy Hotelu Kurpia Arte oraz w Supraślu. Oba ośrodki będą wykorzystywały nie tylko wiedzę i doświadczenie ekspertów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Klinik Uniwersyteckich, ale również potencjał i możliwości ekspertów z Politechniki Białostockiej, gdzie profesor Kazimierz Pieńkowski był wieloletnim Rektorem, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki medycznej i energii komórkowej.

Myślę, że przed nami etap aktywnego rozwoju turystyki medycznej skierowanego bardziej w kierunku fizyki niż chemii. Chcemy dodatkowo stworzyć nasze małe "Elizjum". Nie zapominajmy też o żywności funkcjonalnej, która jest gwarantem naszego zdrowia i będzie charakteryzować się, a w zasadzie podnosić poziom produktów dietetycznych Centrum Zdrowia i Wypoczynku.

Mamy najpiękniejsze szlaki nordic walking w regionie - jeden przez dolinę kurpiowską do wydm kurpiowskich z elementami stepów nie akermańskich, ale tym razem kurpiowskich z starorzeczem, oczkami wodnymi i "skrobią kurpiowską". Nasi goście zakochają się w tym miejscu, a najważniejsze - będą odzyskiwać zdrowie i będą do nas wracać. Nie sposób również nie docenić walorów Skansenu w Nowogrodzie, gdzie znajduje się "nasza karczma" oczywiście z piękną trasą nordic walking.

Mamy także niespodzianki w postaci liofilizowanych kiszonek z buraka, kapusty, dzikiej róży, jagody kamczackiej oraz genialny preparat JPG o właściwościach odgrzybiających - szczegółowe informacje na stronie internetowej naszego Hotelu oraz Centrum Zdrowia i Wypoczynku w Nowogrodzie.

Moje słowa są nie tylko strategią Spółki, ale również faktem, gdyż w dniu 12 kwietnia 2019 roku nastąpiło otwarcie Centrum Zdrowia i Wypoczynku w Nowogrodzie.


A.G.: Niedawno podpisali Państwo list intencyjny w sprawie połączenia ze spółką zależną Medical Apartments Sp. z o.o. odpowiedzialną właśnie za ten nowy projekt. Jakie korzyści może przynieść potencjalna fuzja obu podmiotów?

B.G.: Główną korzyścią jest możliwość rozliczenia podatku VAT i zmniejszenie kosztów z tytułu usług kadrowo-księgowych.


A.G.: W pierwszym półroczu 2018 r. Spółka zanotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oraz istotnie zmniejszyła stratę netto w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Co wpłynęło na taką poprawę wyników finansowych?

B.G.: Było to rezultatem zwiększenia sprzedaży w sektorze szkoleniowym oraz przetargowym.


A.G.: W akcjonariacie ISiAG S.A. pojawił się nowy inwestor finansowy - fundusz kapitałowy ABS Investment S.A. W jaki sposób udało się pozyskać nowego inwestora i czy możliwa będzie współpraca z tym podmiotem lub z jego spółkami portfelowymi?

B.G.: Mając na uwadze zmianę profilu działalności szukaliśmy też zmiany w obsłudze Spółki z Autoryzowanym Doradcą i stąd rozmowy ze spółką ABS Investment S.A. Jeśli chodzi o dalszą współpracę to na pewno będzie się rozwijać w momencie naszego rozwoju i tego, co zaplanowaliśmy na przyszłe lata działalności.


A.G.: Jaka będzie polityka dywidendowa Spółki w najbliższych latach? Czy zamierzają Państwo dzielić się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami?

B.G.: W chwili obecnej kładziemy nacisk na uruchomienie nowych dziedzin działalności Spółki, co wymaga nakładów finansowych. Ale to zacznie owocować w pewnym momencie i przynosić odpowiednie zyski, które na pewno Akcjonariusze będą chcieli otrzymać w postaci dywidendy.


A.G.: Czy ISiAG S.A. rozważa w dłuższym terminie przeniesienie notowań akcji na rynek podstawowy GPW w Warszawie?

B.G.: Jak zbudujemy wartość taką, aby móc zaistnieć na tym rynku, to na pewno będziemy do tego dążyć.


A.G.: Jakie znaczenie dla budowania wartości rynkowej spółek publicznych ma odpowiednia komunikacja z rynkiem i inwestorami, szeroko pojmowana jako relacje inwestorskie?

B.G.: W chwili obecnej wiemy, że odpowiednia komunikacja z rynkiem i inwestorami jest bardzo ważna i dlatego podjęliśmy szereg działań, aby nasze relacje z inwestorami były ponadprzeciętne i tak byśmy mogli zgodnie z prawem publikować wszystko, co zamierzamy zrobić w Spółce, aby osiągnąć zamierzony efekt finansowy i rozwojowy z obiecującą przyszłością dla dalszej działalności.


A.G.: Rynek NewConnect funkcjonuje już od ponad 11 lat. Czy dobrze spełnia on swoją rolę? W którym kierunku mógłby ewoluować, aby być efektywnym źródłem pozyskiwania kapitału przez spółki na ich dalszy rozwój?

B.G.: Mógłby bardziej zadbać o komunikację ze spółkami, tak aby zachęcić już obecne i przyciągnąć inne w celu pozyskania kapitału na ich dalszy rozwój.


A.G.: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.