Wywiad z Wojciechem Trawińskim - Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.

EPR


Z Wojciechem Trawińskim, Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A., o debiucie na rynku NewConnect, celach emisyjnych, strategii rozwoju i branży budownictwa, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


Artur Górski: Spółka Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect niedawno, bo pod koniec października 2018 r. Jakie nadzieje i oczekiwania przyświecały upublicznieniu?

Wojciech Trawiński: Debiut EKOPARKU na rynku NewConnect był dla nas wielkim wydarzeniem, do którego przygotowywaliśmy się od długiego czasu. Oczywiście towarzyszyły temu duże emocje i oczekiwania. Wszyscy liczyliśmy na to, że inwestorzy pozytywnie ocenią możliwości naszej spółki i dadzą temu wyraz w pierwszych notowaniach. Dziś możemy śmiało ocenić, że debiut okazał się satysfakcjonujący pod każdym względem. Może poza obecnym kursem akcji, która w mojej ocenie powinna kosztować 3 zł.


A.G.: Z emisji akcji bezpośrednio poprzedzających debiut pozyskali Państwo ponad 1 mln zł. Na co przeznaczone zostały te środki?

W.T.: Pozyskane środki przeznaczyliśmy w dużej mierze na uzupełnienie kapitału obrotowego, co wiązało się z realizacją dwóch największych kontraktów i silnym rozwojem przedsiębiorstwa. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży akcji posłużyły nam na inwestycje w sprzęt, maszyny i dalszą ekspansję na rynku budowlano-instalacyjnym. Ponadto, część środków posłużyła poszerzeniu działalności EKOPARKU na rynkach zagranicznych, które planujemy zdobywać w niedalekiej przyszłości.


A.G.: Czy mógłby Pan opowiedzieć trochę o genezie i historii Spółki?

W.T.: Początki naszej działalności sięgają 2013 roku i są ściśle związane z odnawialnymi źródłami energii, a konkretnie z produkcją i montażem kolektorów słonecznych. Z tego się wywodzimy. Z czasem oferowaliśmy szerszy zakres usług polegający na montażu pomp ciepła, fotowoltaiki, instalacji grzewczych i sanitarnych – stąd nasza nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. Kolejnym ważnym krokiem na drodze rozwoju naszej Spółki okazało się wejście na rynek wyburzeń i rozbiórek technicznych. Dzięki temu, że w naszej załodze pojawili się brygadziści z wieloletnim doświadczeniem w tej branży, zdecydowaliśmy się wykorzystać ich kompletny know-how w postaci: znajomości technologii, cen sprzętów i usług, szerokiej bazy stałych klientów oraz wiedzy na temat konkurencji. Dalej było już naprawdę łatwo… Stwierdziliśmy, że skoro posiadamy ludzi i sprzęt, a dodatkowo wyburzamy oraz instalujemy, to dlaczego nie budować? W ten sposób dopełniliśmy ofertę dla naszych klientów. Dziś możemy samodzielnie wykonać każdą inwestycję od A do Z. Przez tych kilka lat przebyliśmy naprawdę długą drogę. W 2013 roku zatrudnialiśmy 3 osoby, a dziś jest to ponad 50-ciu etatowych pracowników. Rok do roku podwajamy nasze zyski i jednocześnie mocno inwestujemy w dalszy rozwój.


A.G.: Czym zajmuje się dzisiaj EKOPARK S.A.? Jakie segmenty biznesowe można wyróżnić?

W.T.: Nasza Spółka oferuje bardzo szeroki zakres usług. Jako jedna z nielicznych firm budowlanych na rynku jesteśmy w stanie dla naszych Klientów jednocześnie wyburzyć stary, niepotrzebny budynek i całkowicie zrealizować roboty ziemne. Ponadto możemy wybudować nowy obiekt, wyposażyć w energooszczędne i niezawodne instalacje oraz wykończyć w nowoczesnym stylu. Wykorzystując pozostałe możliwości naszego Centrum Logistycznego oferujemy również naprawę pojazdów oraz odświeżenie elewacji przy wykorzystaniu metod ciśnieniowych.


A.G.: Czy w poszczególnych obszarach biznesowych występują wahania wynikające z sezonowości? W jaki sposób starają się je Państwo ograniczać?

W.T.: W niektórych obszarach naszej działalności biznesowej faktycznie obserwujemy wahania wynikające z sezonowości - dotyczy to przede wszystkim branży odnawialnych źródeł energii. Spadek zamówień w tym zakresie niwelujemy prowadząc inne prace, zwłaszcza w charakterze Generalnego Wykonawcy, gdzie warunki pogodowe nie odgrywają tak istotnej roli. Wszystkie kontrakty realizujemy w taki sposób, aby w okresie najmniej sprzyjającej aury prowadzić prace wewnątrz postawionego budynku.


A.G.: Jakie realizacje zaliczyłby Pan do najbardziej prestiżowych? Którymi kanałami pozyskiwane są przez Spółkę kolejne zlecenia?

W.T.: Wśród najbardziej prestiżowych realizacji z całą pewnością możemy wymienić m.in. montaż instalacji w restauracjach Burger King, modernizację kotłowni Zakonu oraz Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, adaptację budynku prywatnej szkoły im. Marii Montessori we Włocławku, udział w budowie autostrady A1, dróg S3, S5, S7, S8, montaż kilkuset instalacji solarnych w ramach inwestycji gminnych na terenie gmin: Chełmża, Łubianka i Wąbrzeźno oraz aktualnie realizowany kontrakt na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Centra Innowacyjnej Edukacji” tzw. „Minikoperniki” w Toruniu. Wartość tego zadania przekracza 11 milionów złotych. Kolejne zlecenia Spółka pozyskuje dzięki intensywnej kampanii marketingowej prowadzonej w internecie, dzięki uczestnictwu w przetargach publicznych, niepublicznych oraz z tytułu polecenia.


A.G.: Czy duże znaczenie w Państwa branży mają posiadane referencje? Co można zaliczyć do przewag konkurencyjnych EKOPARK S.A.?

W.T.: Referencje mają bardzo duże znaczenie, gdyż świadczą o wiarygodności i rzetelności przedsiębiorstwa. Każdy kolejny klient chętniej udziela zlecenia rozpoznawalnej Spółce posiadającej bogate doświadczenie oraz rekomendacje. Przewagę rynkową EKOPARK S.A. zyskuje dzięki niezależności. Oprócz wyszkolonej kadry, rozbudowanej infrastruktury i wyposażenia nasza firma posiada m.in. własny dział księgowo-kadrowy oraz dział marketingu. Ponadto dysponujemy własną stacją paliw, warsztatem mechaniki pojazdowej i serwisem elektronarzędzi. Nie musimy nic nikomu zlecać i czekać w kolejkach - wszystko potrafimy zrobić sami. Dzięki temu minimalizujemy koszty i zyskujemy przewagę nad konkurencją.


A.G.: W jaki sposób zbudowana jest struktura organizacyjna Spółki? Jaki wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój mają zasoby ludzkie?

W.T.: Obecnie to ja, jako Prezes Zarządu, odpowiadam za realizację strategicznych kierunków Spółki. Nasze przedsiębiorstwo posiada również jasną, przejrzystą strukturę, która pozwala nam stabilnie funkcjonować podczas codziennej pracy. Począwszy od pionu dyrektorskiego, przez dział księgowo-kadrowy, kadry kierownicze budów, na specjalistach i pracownikach fizycznych kończąc. Z pewnością ważnym jest, aby mieć świadomość tego jak istotne jest posiadanie wykwalifikowanych pracowników. Póki co mam to szczęście, że udaje mi się budować silne, kompetentne zespoły.


A.G.: Przejdźmy do strategii rozwoju na lata 2018-2019. Jakie cele i podejmowane działania można w niej wyróżnić?

W.T.: Na początku tego roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie realizacji zadania pt.: „Centrum Badawczo - Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”. Nasz projekt polega na budowie nowoczesnego obiektu o powierzchni 800 m2, w którym będziemy prowadzić prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej. Całkowity koszt projektu wynosi 13,5 mln złotych, z czego kwota dofinansowania stanowi 55% kosztów kwalifikowalnych i przekracza 6 mln zł. Realizacja tego przedsięwzięcia jest dla nas priorytetowa. Oczywiście, jesteśmy również bliscy zawarcia 2-3 interesujących, dużych kontraktów budowlanych, które realizować będziemy jako Generalny Wykonawca. Kiedy dodamy do tego kilka mniejszych kontraktów wyburzeniowych oraz liczne montaże fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła u klientów indywidualnych to okazuje się, że najbliższe miesiące zapowiadają się dla nas niezwykle pracowicie.


A.G.: W jakim tempie będą się rozwijały rynki, na których EKOPARK S.A. prowadzi działalność? Czy dobra koniunktura w branży budowlanej w Polsce powinna się nadal utrzymywać?

W.T.: Wszystko wskazuje na to, że pozytywne nastroje w branży budowlanej będą przez pewien czas jeszcze się utrzymywać. Mimo rosnących cen robocizny i materiałów nadal jest ogromny popyt klientów na usługi w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Każdy winien być jednak świadomy tego, że dobra koniunktura w tym zakresie nie będzie trwać wiecznie. Nasza Spółka realizuje projekty z zakresu budownictwa mieszkaniowego, drogowego oraz infrastrukturalnego także jesteśmy przygotowani na ewentualne wahania rynku. Odnajdziemy się w każdej rzeczywistości.


A.G.: Czy rozważają Państwo rozszerzenie swojej oferty o kolejne obszary biznesowe? Jeśli tak, to o jakie?

W.T.: W tej chwili nie planujemy rozszerzania oferty. Staramy się skupić na tym, co już oferujemy - chcemy być każdego dnia coraz lepsi i nie tylko podążać za trendami rynkowymi, ale również je wyznaczać. Warto przy tym wspomnieć, że zamierzamy aktywnie się rozwijać poza ofertą handlową - posłuży temu nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe. To właśnie działalność badawcza ma być nowym obliczem EKOPARKU, które kiedyś w przyszłości może przesądzić o dalszych kierunkach rozwoju Spółki.


A.G.: Strategia rozwoju Spółki zakłada ekspansję zagraniczną. Które rynki wydają się być najciekawszymi?

W.T.: Z pewnością najciekawszym pod względem liczby zleceń oraz lokalizacji wydaje się rynek niemiecki - zwłaszcza tereny przygraniczne. Posiadamy tam zresztą pewne doświadczenia i markę, którą chcemy dalej wzmacniać.


A.G.: Jakie czynniki ryzyka zidentyfikowali Państwo w branży budowlanej? W jaki sposób można je minimalizować?

W.T.: Podstawowym czynnikiem ryzyka w branży budowlanej są zatory płatnicze. Nasza spółka stara się prowadzić zróżnicowane prace wyłącznie dla sprawdzonych, rzetelnych zleceniodawców, dzięki czemu ryzyko ich niewypłacalności jest stosunkowo nieduże. Dalsze czynniki ryzyka to brak wykwalifikowanej siły roboczej i skokowe wzrosty cen materiałów budowlanych. Tutaj stawiamy na zbudowanie mocnej, stabilnej kadry opartej o wykwalifikowanych, nierotujących pracowników oraz utrzymanie marży gwarantującej finansowe bezpieczeństwo Spółki. Nie jesteśmy drogą firmą, ale trzymamy się zasady mówiącej o tym, że klient na dłużej zapamięta jakość aniżeli cenę. Dużym problemem jest również trudność w pozyskaniu finansowania - banki nie lubią firm budowlanych. Z tego powodu Spółka Akcyjna - daje większe możliwości.


A.G.: Czwarty kwartał 2018 r. oraz cały ubiegły rok EKOPARK S.A. zakończyła wzrostem przychodów netto ze sprzedaży oraz zysku netto w ujęciu rdr. Jak udało się tego dokonać?

W.T.: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że zeszłoroczne przychody wyniosły 8,5 mln złotych, a zysk 928 tys. zł. To wzrost o 210% względem poprzedniego roku. Kluczem do sukcesu jest realizacja nie tylko dużych, prestiżowych kontraktów, ale przede wszystkim wykonywanie specjalistycznych prac oraz maksymalna niezależność. Z dumą mogę podkreślić, że Instytut Europejskiego Biznesu przebadał wyniki finansowe 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw budowlanych i uhonorował EKOPARK S.A. prestiżowym tytułem Geparda Biznesu 2018! Jest to dla nas kolejny motywujący bodziec do dalszych działań.


A.G.: Podczas ostatniego NWZA Spółki jej Akcjonariusze podjęli Uchwałę o emisji akcji serii E. Na co planują Państwo przeznaczyć pozyskany kapitał?

W.T.: Emisja akcji serii E ma posłużyć jako wkład środków własnych w realizację zadania
pt.: „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”. Na budowę tego nowoczesnego obiektu o powierzchni 800 m2 otrzymaliśmy
z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotację, która stanowi 55% kosztów kwalifikowalnych i przekracza 6 mln złotych. Pozostałe 45% nasza spółka zamierza pozyskać właśnie
w drodze emisji akcji serii E.


A.G.: Jaka będzie polityka dywidendowa Spółki w najbliższych latach?

W.T.: Zgodnie z założeniami za lata 2018-2021 Zarząd Spółki planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę do 50% zysku netto jako dywidendę, o ile pozwoli na to sytuacja finansowa Spółki, a cele postawione w strategii rozwoju na te lata nie będą wymagały wykorzystania wypracowanych zysków do ich realizacji.


A.G.: Czy rozważają Państwo przeniesienie notowań akcji na rynek podstawowy GPW w Warszawie? Kiedy mogłoby to nastąpić?

W.T.: W tej chwili jest to dość odległy cel, na którym się nie skupiamy. Pozostajemy realistami i na chwilę obecną postaramy się być atrakcyjnym źródłem inwestycji na rynku NewConnect. Jednakże nigdy nie mówimy nigdy i zobaczymy co przyniesie przyszłość…


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

W.T.: Bardzo dziękuję. Z pewnością będziemy starać się o to aby nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe okazało się sukcesem i odzwierciedleniem tego jak innowacyjną i ciekawą firmą jest EKOPARK S.A. Gorąco zachęcam do śledzenia naszych dalszych poczynań w najbliższym okresie.


EPR
Wojciech Trawiński, Prezes Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.