SMS KREDYT - rekordowy 2012 rok dla Grupy

Grupa SMS Kredyt opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał 2012 roku. Narastająco skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 13,3 mln PLN, zysk netto przypadający dla jednostki dominującej osiągnął natomiast poziom 1,9 mln PLN. W 2012 roku nastąpił 121% wzrost sprzedaży rok do roku.

W czwartym kwartale 2012 roku Grupa SMS Kredyt osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 4,5 mln PLN, co stanowi wzrost o 159% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Natomiast zysk ze sprzedaży wyniósł 1,6 mln PLN i był wyższy o około 90% w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego.

- W czwartym kwartale 2012 roku wypracowaliśmy rekordowy poziom udzielonych pożyczek, osiągając wartość 9,5 mln PLN, co stanowi prawie 100% wzrost w porównaniu z czwartym kwartałem roku poprzedniego. Tak dobry wynik udało nam się osiągnąć dzięki pracy nad rozwojem oferty produktowej oraz budowaniem sieci dystrybucji - mówi Marcin Tokarek, prezes SMS Kredyt Holding S.A.

W 2012 roku wartość udzielonych pożyczek przez Grupę SMS Kredyt wyniosła ponad 29 mln PLN i była wyższa o prawie 16 mln PLN (wzrost o ponad 121%) w stosunku do 2011 roku.

- W 2012 roku sprzedaliśmy pożyczek na ponad 29 mln PLN, co jest najlepszym wynikiem w historii działalności Spółki. W kolejnych kwartałach zamierzamy konsekwentnie zwiększać sprzedaż poprzez wprowadzanie nowych produktów do oferty oraz realizację strategii rozwoju sieci dystrybucji. Jesteśmy przekonani, że 2013 rok również będzie rekordowy dla Spółki pod względem przychodów i zysków, co już obserwujemy w danych za styczeń br. - dodaje Marcin Tokarek, prezes SMS Kredyt Holding S.A.

Narastająco skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 13,3 mln PLN. Zgodnie z przyjętą przez Spółkę zasadą rachunkowości (zasada memoriałowa) przychody są rozpoznawane w całym okresie trwania pożyczki. Oznacza to, iż w przypadku pożyczek 36 miesięcznych, przychody rozłożone są na cały ten okres. Tym samym wzrost sprzedaży w IV kwartale 2012 roku będzie widoczny w wynikach finansowych również w późniejszym czasie.

źródło: PROFESCAPITAL