Partnerzy Strategiczni

BBC

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. działa na rynku od 2000 roku. Od 2011 roku większościowym akcjonariuszem BBC jest Spółka ABS Investment S.A., która specjalizuje się w inwestycjach na rynku kapitałowym.

Przedmiotem działalności Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. jest świadczenie usług ekonomiczno - finansowych i obsługa konsultingowa o charakterze B2B, przede wszystkim w zakresie:
- pozyskiwania finansowania w formie dotacji budżetowych i unijnych,
- pozyskiwania finansowania w formie kredytów oraz pożyczek,
- sporządzania analiz finansowych i biznes planów dla potrzeb uzyskania finansowania zewnętrznego,
- wykonywania wycen majątkowych i finansowych,
- wykonywania analiz ekonomicznych, opracowań i memorandów,
- wykonywania badań rynkowych oraz innych usług marketingowych.

Spółka prowadzi również działania na rynku kapitałowym. Polegają one na inwestowaniu środków finansowych w akcje spółek znajdujące się w publicznym obrocie zarówno na rynku NewConnect jak i na rynku podstawowym GPW, a także nabywanie akcji emitowanych przez spółki które przygotowywane są do debiutów giełdowych. Działania te mają przynosić dodatkowe korzyści finansowe z nadwyżek między ceną zakupu instrumentu finansowego a ceną jego sprzedaży.

Więcej informacji na: http://www.bbc-polska.com


ABS

ABS Investment S.A. prowadzi szeroko definiowaną działalność inwestycyjną w podmioty z rynku publicznego i niepublicznego, finansowaną ze środków własnych.

Oferta Spółki koncentruje się w czterech głównych dziedzinach:
1. Inwestycje kapitałowe,
2. Doradztwo finansowe,
3. Dotacje unijne,
4. Inwestycje w dzieła sztuki.

Misją ABS Investment S.A. jest realizowanie inwestycji i usług doradczych zapewniających wzrost wartości firmy i satysfakcjonujący poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału dla inwestorów.

Celem ABS jest osiągnięcie na rynku regionalnym wysokiej i stabilnej pozycji solidnego doradcy finansowego, specjalizującego się w inwestycjach i transakcjach na rynku kapitałowym. ABS wspiera firmy w obszarach, takich jak: finanse, zarządzanie, sprzedaż, doradztwo gospodarcze. ABS jest funduszem „szybkiego zasilania”, w szczególności inwestując w firmy, które zamierzają zadebiutować na GPW i NC.

Więcej informacji na: http://www.absinvestment.pl