Strona Główna

Informacje z rynku

2021-08-05 09:41

Spółka Oxygen odświeża swój wizerunek. Po zeszłorocznej zmianie nazwy oraz logo, przyszła pora na nową stronę internetową. Modernizacja i ujednolicenie to znaki zmian, jakie zaszły w Grupie Kapitałowej.

czytaj więcej...
2021-06-30 11:19

Scope Fluidics, notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej, zakończyła proces badań klinicznych na panel SARS CoV 2. Testy zostały przeprowadzone w zewnętrznym laboratorium szpitalnym, w którym spółka zrealizowała program badań przedrejestracyjnych panelu SARS-CoV-2 z włączeniem metody referencyjnej Point-of-Care.

czytaj więcej...
2021-06-28 15:56

Labocanna, spółka z branży konopnej, na przeprowadzonym 23 czerwca Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołała nowy skład Rady Nadzorczej. Aktualni członkowie organu, po rezygnacji ówczesnego Prezesa spółki - Michała Jury, wybrali na stanowisko Prezesa Zarządu Dominika Staronia, który od lutego br. pełnił w spółce funkcję samoistnego prokurenta.

czytaj więcej...
2021-06-24 10:38

DKSH, szwajcarski holding notowany na giełdzie w Zurychu, specjalizujący się w usługach ekspansji rynkowej podpisał z InventionBio z Grupy Hub.Tech umowę o zachowaniu poufności.

czytaj więcej...
2021-06-23 13:45

Zarząd Columbus Energy S.A. podjął wczoraj decyzję o emisji obligacji. Łączna wartość nominalna obligacji serii F wyniesie 60 mln zł.

czytaj więcej...
2021-06-21 16:30

MINUTOR Energia Spółka będąca w trakcie połączenia z HUB4Fintech S.A. spółką notowaną na rynku NewConnect w dniu 21.06.2021 zawiązała konsorcjum z firmami Optimen oraz Hilo Solutions wprowadzając na polski rynek jako pierwsza firma kompleksowe rozwiązanie zapewniająca obniżenie kosztów energii elektrycznej.

czytaj więcej...
2021-06-18 09:35

Saule S.A., pierwsza na świecie firma dysponująca funkcjonującą fabryką innowacyjnych perowskitowych ogniw fotowoltaicznych, zakończyła pozytywnie due diligence spółki Blumerang Investors S.A., co otwiera jej drogę do debiutu na NewConnect, małym parkiecie warszawskiej Giełdy.

czytaj więcej...
2021-06-17 11:44

GAMIVO, właściciel platformy transakcyjnej dla gier i towarów cyfrowych, wzmacnia zespół zarządzający i rozwijający platformę. Do notowanej na giełdzie firmy dołączył doświadczony manager Bartłomiej Kaczmarek, który jako dyrektor sprzedaży będzie rozwijał relacje ze sprzedawcami oraz poszerzenie oferty asortymentowej platformy.

czytaj więcej...
2021-06-14 15:05

Jedna z największych na świecie niezależnych grup doradztwa finansowego - Rothschild & Co Polska, zapewni spółce Columbus Energy doradztwo w zakresie przygotowania do publicznej oferty akcji.

czytaj więcej...
2021-06-14 13:31

Połączenie Zortrax z notowaną na NewConnect spółką Corelens stało się faktem - 14 czerwca br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia obu spółek. Po dokonaniu wpisu rozpoczną się kolejne formalne działania dotyczące wprowadzenia nowo emitowanych akcji Spółki do obrotu na NewConnect.

czytaj więcej...

Wywiady

2020-08-05 09:39

ORL


Z Moniką Koszade-Rutkiewicz, Prezesem Zarządu Spółki Orzeł S.A., o działalności biznesowej Spółki, strategii rozwoju, otoczeniu rynkowym i wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2019-05-20 16:13

PLM


Z Mariuszem Nowakiem, Prezesem Zarządu Spółki Polman S.A., o profilu działalności, historii Spółki, konkurencji w branży i wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2019-05-09 19:38

ISG


Z Beatą Glinką, Prezesem Zarządu Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., o segmentach biznesowych, rozwoju spółki Medical Apartments oraz o pozyskaniu inwestora finansowego, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2019-05-07 09:36

EPR


Z Wojciechem Trawińskim, Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A., o debiucie na rynku NewConnect, celach emisyjnych, strategii rozwoju i branży budownictwa, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2019-03-20 17:08

PRO-LOG


Z Remigiuszem Zdrojkowskim, Członkiem Zarządu Spółki PRO-LOG S.A., o profilu działalności, wynikach finansowych i polityce dywidendowej, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl: