SMS KREDYT HOLDING w II kwartale 2012 roku przekroczył milion zysku netto

Grupa SMS Kredyt opublikowała wyniki za II kwartał 2012 roku. W omawianym okresie obrachunkowym wypracowała 2,8 mln PLN przychodów netto ze sprzedaży i zysk netto przekraczający 1 mln PLN. W porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego, przychody Grupy wzrosły o 1011%, a zysk netto o prawie 800%.

Grupa SMS Kredyt wypracowała w drugim kwartale 2012 roku przychody netto na poziomie 2,8 mln PLN, co stanowi wzrost o 30% w stosunku do I kwartału 2012 roku. Zysk netto wyniósł ponad 1 mln PLN i był wyższy o około 615% w porównaniu z poprzednim kwartałem bieżącego roku.

W pierwszym półroczu 2012 roku Grupa SMS Kredyt wypracowała prawie 5 mln PLN przychodów netto ze sprzedaży. W porównaniu z analogicznym półroczem roku ubiegłego były one wyższe o 4,7 mln PLN, stanowiąc jednocześnie przyrost o 1860%, natomiast zysk ze sprzedaży wzrósł o 1,54 mln PLN do poziomu 1,56 mln PLN, tj. wzrost o 6092%.

- Ciągły wzrost przychodów i zysku jest potwierdzeniem przyjętej przez nas i realizowanej strategii rozwoju Grupy. W całym 2012 roku spodziewamy się utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów i zysków. Zyski byłby jeszcze wyższe gdyby nie jednorazowe koszty związane z uruchomianiem nowych projektów - mówi Marcin Tokarek, prezes SMS Kredyt Holding S.A.

Zgodnie z przyjętą przez Spółkę zasadą rachunkowości (zasada memoriałowa) przychody są rozpoznawane w całym okresie trwania pożyczki. Oznacza to, iż w przypadku pożyczek 12 miesięcznych, przychody rozłożone są na cały ten okres. W związku z tym wzrost sprzedaży w II kwartale 2012 roku będzie widoczny wynikach finansowych również w późniejszych kwartałach.

- W wyniku podjętych działań polegających na rozwoju kanału dystrybucji, zwiększyliśmy w II kwartale br. sprzedaż naszych produktów do poziomu 6,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 162% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dzięki podpisanej w sierpniu br. umowie z Grupą Ultimo zakładamy kolejne wzrosty sprzedaży w następnych kwartałach - dodaje Marcin Tokarek, prezes SMS Kredyt Holding S.A.

W drugim kwartale 2012 roku spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. (dawniej SMS Kredyt sp. z o.o.) nawiązała współpracę z kolejnymi kontrahentami w tym z firmą Doradcy24. W ramach rozwoju oferty produktowej wprowadzono nowy produkt, taki jak np. pożyczki na kwotę do 3 tys. PLN oraz rozpoczęto pracę nad nowym projektem, pożyczek na kwotę do 10 ty. PLN z możliwością spłaty do 3 lat.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. podtrzymuję realizację prognoz na 2012 rok opublikowanych w czerwcu br., które zakładają osiągnięcie przychodów na poziomie 30,4 mln PLN i zysku netto równego 6,1 mln PLN.

źródło: PROFESCAPITAL