SMS KREDYT HOLDING i Grupa ULTIMO podpisują strategiczną umowę

Spółka z Grupy SMS Kredyt Holding S.A. podpisała w dniu wczorajszym (tj. 01.08.2012 r.) umowę strategiczną z Grupą ULTIMO. Przedmiotem umowy jest nabywanie wierzytelności przez Grupę ULTIMO wynikających z pożyczek udzielanych w kwocie powyżej 3 tys. PLN przez Spółkę zależną SMS Kredyt.

Dzięki podpisanej umowie SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, SMS Kredyt S.K.A. (dawniej SMS Kredyt sp. z o.o.), należąca do grupy SMS Kredyt Holding S.A., będzie mogła od końca sierpnia br. powiększyć swoją ofertę produktową o pożyczki na kwoty od 3 do 10 tys. PLN.

- Dzięki rozpoczętej współpracy z Grupą ULTIMO, możemy zaoferować naszym Klientom pożyczki do 10 tys. PLN z możliwością spłaty nawet do 3 lat. Przygotowana przez nas nowa oferta produktowa pozwala na istotne rozszerzenie oferty pożyczek, sprzedawanych przez współpracujące z nami sieci agencyjne na terenie całego kraju - mówi Marcin Tokarek, Prezes SMS Kredyt Holding S.A.

Podpisana umowa zapewnia możliwość finansowania SMS Kredyt Holding S.A. udzieleń nowych pożyczek, dzięki nabywaniu wynikających z nich zobowiązań przez Grupę ULTIMO.

- Grupa ULTIMO jako pierwsza na rynku obrotu wierzytelnościami zwiększa obszar swojego działania o wykup i serwisowanie wierzytelności terminowych. Poprzez współpracę z SMS Kredyt poszerzamy grupę naszych partnerów biznesowych i odpowiadamy na potrzeby polskiego rynku consumer finance, dostarczając finansowanie i doświadczenie w obsłudze Klientów posiadających zobowiązania finansowe - mówi Anna Gawęska, Prezes ULTIMO.

SMS Kredyt zakłada, iż do końca roku wartość udzielonych pożyczek, na kwotę powyżej 3 tys. PLN, osiągnie wolumen kilku milionów złotych miesięcznie.

- Dzięki umowie z Grupą ULTIMO, jesteśmy wstanie dostarczyć ofertę pożyczek nowym grupom Klientów dotychczas obsługiwanych prawie wyłącznie przez Banki jednak mających coraz większe trudności w uzyskaniu tam kredytu. Planujemy w kolejnych tygodniach dalsze poszerzenie oferty produktowej oraz pracujemy nad wdrożeniem nowych sposobów jej finansowania – dodaje Marcin Tokarek, Prezes SMS Kredyt Holding S.A.

- Obsługując kolejną grupę konsumentów – pożyczkobiorców rozpoczynających spłatę zobowiązania - wykorzystujemy nasze kluczowe kompetencje, czyli profesjonalizm i doświadczenie w elastycznej obsłudze osób ze zobowiązaniem finansowym. Tym samym, współpracując z Klientem od początku, na bieżąco monitorujemy jego zachowania i działamy prewencyjnie tworząc warunki do bezstresowej realizacji spłaty pożyczki – mówi Anna Gawęska, Prezes ULTIMO.

Grupa SMS Kredyt prognozuje, iż w 2012 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 30,4 mln PLN, czyli 863% więcej niż w roku 2011 i zysk netto równy 6,1 mln PLN, co stanowi wzrost o 728%. Zgodnie z prognozami Grupy przychody ze sprzedaży w roku 2013 wyniosą 103,69 mln PLN (tj. 241% więcej niż w roku poprzednim), zysk netto natomiast szacowany jest na poziomie 19,9 mln PLN (tj. 227% więcej niż w roku poprzednim).

źródło: PROFESCAPITAL