SMS KREDYT HOLDING i Arteria podpisały list intencyjny

Spółka SMS Kredyt Holding S.A. w dniu wczorajszym, tj. 09.05.2012, podpisała list intencyjny z Arteria Retail S.A. w sprawie uruchomienia sprzedaży produktów spółki zależnej SMS Invest Sp. z o.o. Zakupy Ratalne S.K.A. za pośrednictwem Arteria Retail.

- Powołaliśmy Zakupy Ratalne, ponieważ widzimy potencjał tego rynku oraz możliwość dywersyfikacji naszych źródeł przychodów. Nawiązanie współpracy z Arteria Retail S.A. stanowi szansę na skuteczną realizację kolejnego projektu, który przyczyni się do wzrostu wartości Grupy SMS Kredyt - mówi Marcin Tokarek, Prezes Zarządu SMS Kredyt Holding S.A.

O powołaniu nowego podmiotu Zarząd SMS Kredyt Holding informował na początku kwietnia 2012 r. Podpisany list intencyjny jest elementem realizacji planu zakładającego uruchomienie działalności operacyjnej SMS Invest Sp. z o.o. Zakupy Ratalne S.K.A. do końca drugiego kwartału 2012 r. Zgodnie z postanowieniem stron, sprzedaż ratalna będzie finansowana ze środków własnych Grupy SMS.

- Wykorzystanie rozbudowanego kanału sprzedaży Arteria Retail zwiększa szanse na powodzenie przedsięwzięcia. Z naszym kontrahentem wyznaczamy wspólny kierunek rozwoju, zakładający zarówno zwiększenie liczby punktów sprzedaży oraz poszerzenie oferty o kolejne produkty i usługi - dodaje Marcin Tokarek, Prezes Zarządu SMS Kredyt Holding S.A.

Arteria Retail S.A. działa w ramach grupy kapitałowej Arteria S.A. i funkcjonuje na rynku od 2008 roku. Spółka jest dystrybutorem produktów i usług z zakresu telekomunikacji, dostępu do Internetu oraz telewizji cyfrowej. Wśród dostawców ofert spółki znajdują się takie podmioty jak ITI Neovision - właściciel platformy n, P4 - właściciel marki Play oraz PTC - właściciel marki Heyah. Arteria Retail S.A. prowadzi sprzedaż w kanale nowoczesnym, w skład sieci dystrybucyjnej spółki wchodzą punkty obsługi sprzedaży umiejscowione na terenie wielkopowierzchniowych placówek handlowych takich jak Media Markt czy Saturn.

źródło: PROFESCAPITAL