KUPIEC podpisuje list intencyjny z Grupą Kapitałową z branży stalowej

Kupiec S.A., Spółka działająca w branży TSL, która jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., podpisała w dniu wczorajszym list intencyjny z Grupą Kapitałową z branży stalowej, dotyczący ustalenia zasad rozpoczęcia obsługi spedycyjno-transportowej w okresie 5 kolejnych lat. Jego następstwem będzie zawarcie kilku umów spedycji z firmami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, które określą warunki współpracy między stronami.

„Podpisanie tak dużej umowy jest oczywiście znaczącym krokiem w rozwoju Spółki. Należy podkreślić, że ogólny zarys umowy jest ustalony, jednak z każdym członkiem Grupy Kapitałowej będziemy podpisywać oddzielne umowy spedycji i to w trakcie podpisania tych umów będziemy ustalać konkretne szczegóły współpracy. Wartość kontraktu i ilość zleceń transportowych jest na pewno duża, jednakże są to trasy międzynarodowe i krajowe, czyli chleb powszedni naszej spedycji. Traktujemy tą umowę jako dużą szansę dla wzrostu obrotów Spółki i postaramy się ją wykorzystać.” – mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Spółka szacuje na podstawie posiadanych informacji, że w wyniku realizacji działań wynikających z listu intencyjnego, rocznie zrealizuje około 2880 zleceń, o wartości 11,8 mln zł. Blisko 80% obrotu stanowić będzie transport międzynarodowy, a 20% transport krajowy. Całkowita wartość umowy powinna opiewać na kwotę 59 mln zł.

W związku z podpisaniem listu intencyjnego, w najbliższych dniach planowane jest zawiązanie z grupą inwestorów spółki celowej, która będzie odpowiedzialna za realizację dodatkowych zleceń, wynikających z zawartego porozumienia. Spółka ta w początkowym okresie dysponować będzie taborem drogowym o łącznej ładowności 520 ton.

W środę spółka ABS Investment S.A. poinformowała o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Kupiec S.A. Obecnie, posiada ona 326.439 akcji, które stanowią 7,39% kapitału zakładowego oraz 5,09%. ABS Investment S.A. jest podmiotem notowanym na rynku NewConnect od stycznia 2011 r., który prowadzi działalność doradzczo-inwestycyjną i ma w swoim portfelu kilkanaście spółek z alternatywnego rynku oraz spółkę Unima 2000, notowaną na rynku podstawowym GPW.

Spółka Kupiec S.A. zakończyła ubiegły rok zyskiem netto na poziomie 574 tys. zł przy przychodach wynoszących 13 mln zł. W zestawieniu z rokiem poprzednim jest to znacząca progresja, gdyż wynosi odpowiednio 117% w zakresie zysku netto oraz ponad 17% w obszarze przychodów.

Po uwzględnieniu wyników finansowych Spółki za 4 kwartał 2012 r. wartość wskaźnika c/wk wynosi 0,93. Natomiast wskaźnik c/z kształtuje się na poziomie 11,5.

źródło: Kupiec