XSYSTEM pozyskuje nowego inwestora finansowego

XSystem S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2011 r., poinformowała o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie jej głosów przez ABS Investment S.A. Spółka koncentruje swoje działania na dalszym rozwoju funkcjonalności autorskiego oprogramowania ACCELO oraz pozyskiwaniu nowych kontraktów w segmencie urządzeń biurowych.

ABS Investment S.A. po nabyciu 230.000 akcji XSystem S.A. posiada obecnie 681.980 akcji Emitenta, które stanowią 9,36% udziału w jego kapitale zakładowym oraz 5,55% udziału w ogólnej liczbie głosów. ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect, zajmującą się inwestycjami kapitałowymi oraz doradztwem finansowym. Wejście do akcjonariatu XSystem S.A. jest związane z bardzo dobrą oceną perspektyw jej rozwoju oraz branży, w której prowadzi działalność. Zarząd Spółki liczy również na współpracę z nowym inwestorem, która przyniesie obu stronom korzyści i pozwoli na dalszy wzrost wartości Emitenta.

„Cieszymy się, że ABS Investment S.A. zdecydował się na nabycie akcji XSystem na tak wysokim poziomie. Postrzegamy ABS Investment jako solidnego partnera biznesowego i mamy nadzieję na długą, owocną współpracę, która przyniesie obu stronom wzajemne korzyści.” - ocenia Adrian Weremiuk, Prezes Zarządu XSystem S.A.

„Nastawiamy się na intensywną i długotrwałą współpracę przy tym projekcie. Od pewnego czasu mocno interesuje nas branża digitalizacji i archiwizacji danych. Mamy już za sobą inwestycje w tym obszarze rynku. Wydaje się, że ten rynek czeka dynamiczny wzrost. Autorskie oprogramowanie ACCELO jest w naszej ocenie idealnym narzędziem, które poprawia zarówno funkcjonowanie firmy, jak i jej bezpieczeństwo.” - dodaje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu ABS Investment S.A.

XSystem S.A. zakończyła 1 kw. 2017 r. przychodami netto ze sprzedaży na poziomie jednostkowym w kwocie 1.235 tys. zł. Spółka kontynuuje rozwój segmentu urządzeń poligraficznych i w ostatnim czasie przeprowadziła kilka nowych wdrożeń urządzeń produkcyjnych wraz z pakietem do przygotowywania druków personalizowanych oraz zabezpieczonych. W 1 kw. 2017 r. Emitent realizował również trzyletni kontrakt serwisowy na kompleksową obsługę ponad 140 urządzeń drukujących, obejmujący dostawę materiałów eksploatacyjnych, naprawę sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zarządzania i monitorowania stanu urządzeń, którego szacunkowa wartość wynosi 0,5 mln zł netto. XSystem S.A. prowadzi także kontrakt na świadczenie usług serwisowych w zakresie obsługi 120 urządzeń w jednej z największych firm w regionie łódzkim. Zarząd Spółki ocenia, że przyjęty kierunek rozwoju oraz jego skuteczna realizacja pozwolą na poprawę wyników finansowych w kolejnych kwartałach.

Emitent cały czas pracuje też nad dalszym rozwojem funkcjonalności w swoim autorskim oprogramowaniu - ACCELO, które służy do obsługi obiegu dokumentów w instytucjach prywatnych oraz publicznych. Śródki niezbędne do dalszego wdrażania innowacji w tym systemie zostały przez Spółkę pozyskane z emisji obligacji serii F, FA oraz FB. XSystem S.A. prowadzi również rozmowy z partnerami handlowymi w zakresie integratorów do systemów ERP, które są wykorzystywane m.in. do przyspieszenia obiegu faktur, opiniowania umów, a także procesowania pozostałej dokumentacji firmowej.

XSystem S.A. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji, przetwarzania oraz obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Spółka opracowała autorskie oprogramowanie do budowy archiwów cyfrowych i zarządzania obiegiem dokumentów - ACCELO. Emitent jest notowany na rynku NewConnect od września 2011 r. W lutym 2017 r. Spółka zadebiutowała również na rynku Catalyst.

źródło: XSystem