Wywiad ze Sławomirem Jaroszem - Prezesem Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

.png


Ze Sławomirem Jaroszem, Prezesem Zarządu Spółki ABS Investment S.A., o profilu działalności, strukturze portfela inwestycyjnego, strategii rozwoju oraz o funkcjonowaniu rynku kapitałowego rozmawia Artur Górski z serwisu newconnector.pl:


Artur Górski: Spółka ABS Investment zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2011 r., pozyskując w ofercie prywatnej 2,4 mln zł. Jak ocenia Pan dzisiaj decyzję o staniu się spółką publiczną, notowaną w Alternatywnym Systemie Obrotu?

Sławomir Jarosz: To była bardzo dobra decyzja. Od tego czasu zrealizowaliśmy dwie kolejne emisje o łącznej wartości ponad 11.000.000,00 zł. Dzięki temu wartość posiadanych aktywów przekracza obecnie 16.000.000,00 zł.


A.G.: Są Państwo podmiotem doradczo-inwestycyjnym. Czy mógłby Pan szerzej omówić przedmiot działalności?

S.J.: ABS jest funduszem szybkiego zasilania, który w portfelu posiada ponad 20 podmiotów. Z jednym wyjątkiem są to małe i średnie firmy, które dzięki pozyskanym środkom zwiększają skalę prowadzonego biznesu i poprawiają rentowność.
Do tej pory zainwestowaliśmy tylko w jeden podmiot, który był klasycznym start-up’em.
ABS jest obecnie właścicielem 100% akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A., które jest lokalnym liderem w zakresie usług doradczych. BBC posiada portfel ok. 1.000 podmiotów gospodarczych, dla których pozyskuje dotacje unijne i finansowanie z innych źródeł, a ponadto świadczy specjalistyczne usługi doradcze.


A.G.: Który segment prowadzonego biznesu pozwala spółce na generowanie najwyższych przychodów, a który na uzyskiwanie najwyższych rentowności?

S.J.: Model biznesowy jest tak skonstruowany, aby firma pokrywała koszty przychodami z tytułu usług, a transakcje kapitałowe mają zwiększać rentowność. W przypadku BBC rentowność corocznie przekraczała do tej pory 25%, a realizowane to było dzięki starannej selekcji realizowanych zleceń.


A.G.: Jak zbudowany jest obecnie portfel inwestycyjny ABS Investment?

S.J.: Portfel w ABS zbudowany jest obecnie w oparciu o kilka zasad.

1. Przeważają w nim firmy prowadzące działalność niszową, odporne na globalne zawirowania na rynkach: producent kapeluszy, firma z branży wędkarskiej, firma zajmująca się pośrednictwem w przeprawach promowych, winnica i dystrybutor win, czołowy krajowy audytor, niszowe sklepy internetowe, producent ekologicznych i tanich materiałów budowlanych. Są to w większości przypadków firmy, z którymi ABS i BBC współpracują od wielu lat, z bardzo dobrym rozpoznaniem sytuacji finansowej, znajomością kwalifikacji menagerów itd. Są to małe lub średnie firmy z dodatnimi wynikami finansowymi. Znaczna część z nich (7 podmiotów) wypłaca w tym roku dywidendę za 2011 r.
2. Z założenia min. 30 % portfela mają stanowić spółki dywidendowe.
3. Poza dwoma wyjątkami, firmy, w które inwestujemy, znajdują się na południu Polski w odległości do 100 km od siedziby ABS.
4. W każdym projekcie staramy się mieć pakiet akcji dający realny wpływ na działalność firmy oraz reprezentanta w Radzie Nadzorczej.
5. Wszystkie firmy z portfela mają być docelowo notowane na giełdzie.
6. Podstawowe kryterium inwestycyjne to wycena w przedziale 5-8 EBITDA.
7. Oczekiwana stopa zwrotu z realizowanych inwestycji wynosi 30-50%
8. W pierwszej kolejności inwestujemy w spółki, dla których widzimy synergię w stosunku do innych firm z grupy.
9. Inwestycje są realizowane ze środków własnych, bez zewnętrznych źródeł finansowania.


A.G.: Które kryteria są dla Państwa najistotniejsze przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w dany projekt inwestycyjny?

S.J.: Kryteria wymieniłem powyżej. Najważniejszym kryterium nie jest oczekiwana stopa zwrotu, ale bezpieczeństwo zaangażowanego kapitału.


A.G.: Jakie są Pana prognozy odnośnie sytuacji na rynkach kapitałowych i jak może ona wpłynąć na wyniki finansowe spółki?

S.J.: Trudno prognozować rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. Wydaje się, że mamy obecnie do czynienia z ostatnią falą konsolidacji, najdłuższą i najbardziej wyniszczającą. Moim zdaniem jest to już czas na zajmowanie pozycji na rynku.
Bardziej niż na sytuacji na rynku, skupiam się na analizie poszczególnych spółek z portfela i tych, które się w nim znajdą.
Stwierdzam z satysfakcją, że nasze spółki bardzo dobrze poradziły sobie z trudną sytuacją. 80% z nich poprawiło w 2011 r. wyniki finansowe, ma bezpieczny poziom zadłużenia i dobre rokowania co do wyników w roku 2012. Znaczna część z nich powinna wypłacić dywidendy za 2012 rok.


A.G.: ABS Investment podpisało niedawno umowy objęcia akcji spółek WZSAM S.A. oraz AT Group S.A. Czym zajmują się te przedsiębiorstwa oraz kiedy planowany jest ich debiut na rynku NewConnect?

S.J.: AT Group jest dużą i renomowaną firmą doradczą, której oferta jest komplementarna do tego, co proponuje ABS i BBC. W tym przypadku to nie tylko inwestycja, ale również mariaż strategiczny.
WZSAM jest to trochę uzupełnienie oferty innej spółki portfelowej - Uboat Line S.A. Jest to innowacyjny portal, który prowadzi giełdę wynajmu autobusów.
Obie spółki powinny zadebiutować na rynku NewConnect w IV kwartale 2012 lub w pierwszym kwartale 2013 r.


A.G.: A jakim podmiotom aktualnie spółka doradza w zakresie wprowadzenia do obrotu na alternatywnym rynku?

S.J.: Aktualnie świadczymy usługi doradcze przy procedurach dopuszczenia do obrotu następującym podmiotom:
Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A.,
Agrotour S.A,
Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
oraz Prymus S.A.
Jesteśmy w trakcie plasowania emisji WZSAM S.A. i AT Group S.A.


A.G.: W maju 2012 ABS Investment zawarło umowę nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Kłodzku. Jakie plany są związane z tą inwestycją?

S.J.: To pierwsza inwestycja z nowej linii biznesowej, jaką jest inwestowanie w nieruchomości komercyjne. W mojej ocenie była to wyjątkowa okazja biznesowa. Nieruchomość zostanie sprzedana lub wynajęta.


A.G.: Niewiele spółek z alternatywnego rynku określa swoją misję, ale Państwo to zrobili. Czy mógłby Pan scharakteryzować ten element oraz opowiedzieć o przyjętej strategii rozwoju?

S.J.: To prawda. Zanim zostaliśmy spółką publiczną mieliśmy opracowaną strategię działania. ABS to skrót od słów Aktywność, Bezpieczeństwo, Solidność. Mieliśmy wyselekcjonowany portfel spółek, które nas interesowały, które dobrze znaliśmy i to były dla nas cele inwestycyjne.


A.G.: Spółka współpracuje z wieloma partnerami w ramach Grupy Partnerskiej. Na jakich zasadach ona funkcjonuje?

S.J.: Współpraca polega głównie na wykorzystywaniu synergii sprzedażowej. Spółki z grupy wzajemnie sobie pomagają, są podwykonawcami zleceń, realizują wspólnie kontrakty.


A.G.: Czy rozważają Państwo aby samemu zostać Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect?

S.J.: Tak, rozważamy to. Prawdopodobnie spółka zależna BBC postara się o status Autoryzowanego Doradcy.


A.G.: Opublikowane wyniki finansowe za drugi kwartał 2012 r. nie należały z pewnością do dobrych. Z czego wynikała zanotowana strata netto?

S.J.: Nie oceniałbym tych wyników jako złych na tak słabym rynku. W II kwartale spadła aktywność w zakresie usług związanych z pozyskiwaniem kapitału dla firm. Dla nas priorytetem było przeprowadzenie emisji akcji w ABS i podwyższenie kapitału. Strata w II kwartale wynika z przeszacowania aktywów notowanych na giełdzie. II kwartał to czas walnego zgromadzenia, publikowania raportu rocznego, a to zawsze generuje dodatkowe koszty. Narastająco wynik jest dodatni, a to na tak trudnym rynku należy uznać za sukces.


A.G.: Jak rozwija się podmiot zależny, a mianowicie Beskidzkie Biuro Consultingowe? Czy proces private-placement’u w tej spółce przebiega zgodnie z Pana oczekiwaniami?

S.J.: Emisja dobiega końca. Jest lepiej niż oczekiwałem. Pozyskamy z pewnością ok. 3.000.000,00 zł. W tym roku powinniśmy przejąć jeszcze 100% Korporacji Capital Sp. z o.o. Myślimy o kolejnych akwizycjach. BBC realizuje również ciekawy program dotacyjny „Pierwszy biznes”, co jest ogromnym wyróżnieniem, ponieważ tylko kilka podmiotów w kraju realizuje ten program.


A.G.: ABS Investment sprzedało w ramach ostatniej emisji akcji serii D 18,75 mln walorów po cenie emisyjnej 0,26 zł za sztukę. Jak udało się Państwu pozyskać inwestorów, którzy objęli papiery po cenie rynkowej?

S.J.: Z każdym z inwestorów prowadziłem indywidualne rozmowy. Prezentowałem strategię i plan działania. Przekonywałem, że to dobry czas na inwestycje. Część dotychczasowych akcjonariuszy zwiększyła znacznie zaangażowanie w ABS, pojawili się też nowi znaczący akcjonariusze, którzy nie wykluczają dalszego zwiększania zaangażowania.


A.G.: W czerwcu rozpoczął się także skup akcji własnych. Jaki jest cel tej operacji oraz jakie będzie przeznaczenie skupionych akcji?

S.J.: Skup ma ustabilizować notowania i poprawić płynność. Wpływa dobrze na akcjonariuszy, bo daje poczucie bezpieczeństwa. Zakupione akcje mogą być wykorzystane do różnych celów: dalszej odsprzedaży lub dla celów programu motywacyjnego.


A.G.: Czy rozważają Państwo przeniesienie notowań spółki na rynek regulowany GPW?

S.J.: Tak, jest to w naszej strategii. Trudno będzie to zrealizować w 2013 roku, ale w 2014 powinno to już być możliwe.


A.G.: W ubiegłym roku akcjonariusze mogli liczyć na wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w 2010 r. Jaka będzie polityka ABS Investment w zakresie dywidendy w najbliższych latach?

S.J.: Chcemy być firmą dywidendową, jednak rekomendacja Zarządu odnośnie dywidendy będzie zależeć od sytuacji na rynku i w firmie.


A.G.: Czy korzystają Państwo z jakichś dotacji w ramach środków z Funduszy Unii Europejskiej?

S.J.: Tak. Wiele spółek z grupy korzysta z dotacji. Również z tych przeznaczonych na pozyskanie kapitału dla firmy. BBC otrzymał 1,7 mln zł dotacji na realizację Projektu „Pierwszy Biznes”, co jest wydarzeniem prestiżowym i niesie za sobą dużą odpowiedzialność. Jednak uzyskana w ramach Programu Kapitał Ludzki dotacja nie została przeznaczona na działalność Spółki jako takiej, a na realizację konkursu i wypłatę dotacji w łącznej kwocie ponad 980.000,00 zł na rzecz 25 osób chcących rozpocząć swój własny biznes w naszym regionie.


A.G.: Jak oceniłby Pan funkcjonowanie rynku NewConnect? Co należałoby usprawnić aby zachęcić inwestorów do większej aktywności na tym rynku?

S.J.: Obecnie problemem całego rynku, nie tylko NewConnect, jest mała aktywność i niska płynność. Na NewConnect dodatkowo mamy do czynienia ze zróżnicowaną jakością spółek. Sytuację może poprawić tak naprawdę pierwsza fala hossy.
Póki co, należy wybierać do portfela dynamicznie rozwijające się firmy z dobrymi wynikami i te, które wypłacają przyzwoite dywidendy. Fakt nieopublikowania w terminie raportów rocznych w tak wielu przypadkach świadczy o tym, że część firm nie „dojrzała” jeszcze do tego, aby być spółką publiczną.


A.G.: Czy alternatywny rynek jest obecnie konkurencyjny wobec innych źródeł finansowania, takich jak fundusze PE/VC czy aniołowie biznesu?

S.J.: Na całym rynku panuje ogromny głód pieniądza i trudno mówić o alternatywie przy tak płytkim rynku. Uważam jednak, że NewConnect spełnia swoją rolę i przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, chociaż nie uniknął „grzechów młodości”.


A.G.: Wydaje się, że relacje inwestorskie są bardzo istotnym czynnikiem w wycenie rynkowej spółek. Jaka jest Pana opinia na ten temat?

S.J.: To bardzo ważny i mocno niedoceniany czynnik w znacznej grupie firm. Sam osobiście poznałem wszystkich akcjonariuszy, którzy do tej pory obejmowali akcje ABS.
Wiele spółek notowanych niestety nie zdaje sobie sprawy z tego, iż prawidłowe relacje inwestorskie, w szczególności częste i rzetelne publikowanie raportów w systemu EBI to potężny kapitał, który z czasem przynosi ogromne korzyści. Ten kanał dostępu pozwala na budowanie swoistej przyjaźni z akcjonariuszami i inwestorami, co w konsekwencji przynosi sowitą nagrodę w postaci zainteresowania spółką i - w dalszej kolejności - kapitału.


A.G.: ABS Investment zmieniło w ostatnim czasie swoje logo oraz wygląd strony internetowej. Czy inwestorzy mogą to traktować jako zapowiedź nowej polityki informacyjnej spółki?

S.J.: Nowe logo i strona internetowa mają usprawnić komunikację z akcjonariuszami i rynkiem. Polityka informacyjna jest moim zdaniem dobra, świadczy o tym liczba komunikatów jakie publikujemy oraz docierające do mnie pozytywne opinie na temat naszych raportów okresowych.


A.G.: Bardzo dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę.


.jpg
Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.