Wywiad ze Sławomirem Jaroszem - Prezesem Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

ABS


Ze Sławomirem Jaroszem, Prezesem Zarządu Spółki ABS Investment S.A., o zmianach w akcjonariacie, budowie portfela inwestycyjnego, planowanym scaleniu akcji oraz o przeniesieniu notowań na rynek regulowany GPW, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


Artur Górski: Ostatnie miesiące to okres sporych zmian w strukturze akcjonariatu ABS Investment S.A. Jak Pan je ocenia oraz czy będą one miały jakiś znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki?

Sławomir Jarosz: Faktycznie, w akcjonariacie nastąpiły spore zmiany. W ciągu kilku ostatnich miesięcy ujawniło się kilku akcjonariuszy z pakietami powyżej 5%. Na dzień dzisiejszy jest 7 takich akcjonariuszy. W naturalny sposób zmiany w strukturze akcjonariatu znajdą odzwierciedlenie w składzie Rady Nadzorczej, jak również Komitetu Inwestycyjnego. Będzie to miało oczywiście wpływ na funkcjonowanie ABS. Skala inwestycji w akcje ABS pokazuje, że nowi akcjonariusze akceptują strategię rozwoju nakreśloną przez Zarząd i zamierzają aktywnie uczestniczyć w dalszym rozwoju firmy.


A.G.: Ruchy w akcjonariacie wpłynęły z pewnością pozytywnie na płynność obrotu akcjami. W styczniu br. Spółka uplasowała się na 41. miejscu na rynku NewConnect jeśli chodzi o łączną wartość obrotów. Czy w kolejnych miesiącach uda się Państwu utrzymać tak wysoki poziom handlu?

S.J. : Na rynku NewConnect jest notowanych 450 spółek, więc 41 miejsce w rankingu płynności za styczeń to bardzo dobry wynik. Nie jest to zdarzenie jednorazowe, ponieważ w grudniu ABS uplasował się na 63 miejscu, w listopadzie na 72, a w październiku na 62. Dodatkowo w IV kwartale zawarto transakcje pakietowe na 8.992.000 akcji, czyli 11,2% wszystkich akcji. Transakcje te nie są uwzględniane w rankingach. Aby poprawić poziom płynności podpisaliśmy umowę z drugim animatorem. Mam nadzieje, że to już stały trend jeżeli chodzi o wysokie miejsce w rankingu płynności.


A.G.: Są Państwo firmą doradczo-inwestycyjną. Które usługi doradcze cieszą się obecnie największym zainteresowaniem wśród klientów?

S.J.: Zdecydowanie największym zainteresowaniem ze strony klientów cieszą się usługi z zakresu przygotowania spółki do upublicznienia akcji realizowane wraz z podmiotem zależnym wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców w ASO oraz pomocy w zakresie wyboru źródła i pozyskania finansowania działalności przedsiębiorstwa. Coraz częściej właściciele firm doceniają i zauważają korzyści, jakie wynikają z posiadania statusu spółki publicznej. W przypadku spółki zależnej BBC zakres świadczonych usług doradczych jest tak szeroki, że wymienię tylko te najpopularniejsze w ostatnich miesiącach: sporządzanie wycen ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, udziałów, znaków towarów, doradztwo przy aplikacji o środki unijne, głównie na wysoko innowacyjne projekty, czy świadczenie usług w zakresie Autoryzowanego Doradztwa w ASO.


A.G.: Przejdźmy teraz do działalności inwestycyjnej. Ile podmiotów wchodzi w skład portfela inwestycyjnego ABS Investment S.A.?

S.J.: Aktualnie w skład portfela inwestycyjnego wchodzi 18 podmiotów notowanych na NewConnect i 1 na GPW. W portfelu jest również 5 spółek, które nie są notowane, ale 3 z nich powinny zadebiutować w ciągu kilku następnych miesięcy. Mamy również zawarte umowy inwestycyjne z 3 podmiotami, które chcą się pojawić na NewConnect w ciągu 12 najbliższych miesięcy oraz 2 umowy ze spółkami już notowanymi na doradztwo związane z finansowaniem działalności.


A.G.: Jak zmieniła się jego struktura w ostatnim kwartale? Czy planują Państwo kolejne zaangażowania kapitałowe lub wyjścia z inwestycji w najbliższym czasie?

S.J.: Struktura portfela w ostatnim kwartale nie zmieniła się w istotny sposób. Zanotowaliśmy bardzo udany debiut spółki Leasing-Experts S.A. w październiku na NewConnect oraz objęliśmy akcje SferaNet S.A. Obecnie w portfelu posiadamy głównie dwa rodzaje spółek: z możliwością dynamicznego rozwoju i dywidendowe - przeważają te pierwsze.

Aktualnie analizujemy 15-17 nowych propozycji inwestycyjnych w spółki juz notowane. Z dużym prawdopodobieństwem w najbliższym czasie w portfelu ABS pojawi się kilka nowych spółek. Brand ABS jest coraz mocniej rozpoznawalny na rynku i dlatego trafia do nas coraz więcej propozycji inwestycyjnych. 5-7 spółek, które są w portfelu ABS jest na takim etapie rozwoju, że rozważamy wyjście z całości lub części posiadanych pakietów akcji. Zainteresowanie niektórymi spółkami, ze strony funduszy PE lub inwestorów branżowych jest bardzo duże i dlatego w tym roku prawdopodobnie nastąpi sprzedaż kilku pakietów. Działamy spokojnie, bez presji, z wiarą w dobrą sytuację tych spółek i możliwość dalszego rozwoju. Jest to możliwe również dlatego, że wszystkie inwestycje zrealizowaliśmy w oparciu o własny kapitał i reinwestowanie wypracowanych zysków.


A.G.: A w jaki sposób dobierane i selekcjonowane są spółki, które dołączają do portfela inwestycyjnego?

S.J.: Jest kilka kryteriów inwestycyjnych, których staramy się trzymać.
1. Nie inwestujemy w projekty startowe (do tej pory zrobiliśmy jeden wyjątek). Interesują nas firmy, które osiągnęły już pewną stabilizację finansową, przez co zasilenie ich dodatkowym kapitałem przyspiesza lub powoduje ich rozwój.
2. Najchętniej inwestujemy w firmy, które prowadzą niszową działalność, a branża nie posiada jeszcze reprezentanta na giełdzie w Polsce, a czasem i w Europie (np. producent kapeluszy Polkap czy producent sprzętu wędkarskiego Robinson Europe).
3. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji to 30-50% w skali roku.
4. Okres inwestycji wynosi 3-7 lat, ale może być krótszy lub dłuższy. Podchodzimy do niego elastycznie, jeżeli daje oczekiwaną stopę zwrotu.
5. W każdym przypadku chcemy posiadać pakiet akcji w przedziale 5-25%, żeby mieć realny wpływ na istotne decyzje podejmowane na Walnych Zgromadzeniach.
6. Praktycznie w każdym projekcie z założenia chcemy mieć swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, nie uczestniczymy bezpośrednio w zarządzaniu za wyjątkiem spółek z Grupy Kapitałowej ABS.
7. Wycena dla spółek nienotowanych powinna być w przedziale 4-8 EBITDA.
8. Preferujemy spółki, w których istnieje możliwość współpracy i synergii sprzedaży z innymi spółkami z grupy. Tak na przykład Inbook prowadzi sklep wędkarski dla Robinson Europe, a Kupiec kupuje bilety na promy w Uboat-Line.
9. Najchętniej inwestujemy w firmy, których siedziby lub miejsca prowadzenia biznesu nie są oddalone od siedziby ABS o więcej niż 150 km. Ułatwia to w dużym stopniu współpracę i świadczenie różnych usług na rzecz spółek portfelowych.
10. Zdecydowanie preferujemy inwestycje w firmy, które znamy i obserwujemy od lat, z przewidywalnym i rozpoznanym akcjonariatem i Zarządem o wysokich kwalifikacjach i etyce biznesowej.


A.G.: Czy spodziewa się Pan, że w najbliższych kwartałach dojdzie do debiutu na rynku NewConnect którejś z trzech niepublicznych spółek, w której ABS Investment posiada akcje bądź udziały?

S.J.: Tak, planujemy 3 debiuty w ciągu kilku najbliższych miesięcy.
1. WZSAM S.A. Firma prowadzi giełdę autobusową. Organizacyjnie i kapitałowo jest powiązana z inną naszą spółką portfelową Uboat-Line S.A., która w ostatnich latach odniosła spektakularny sukces na rynku i stała się liderem branży. ABS posiada 5-10% w WZSAM S.A.
2. SferaNet S.A - lokalny operator telekomunikacyjny. ABS posiada 5-10%.
3. AT Group S.A. - specjalistyczna firma doradcza. Grupa ABS posiada 20 %.


A.G.: Z czego może wynikać tak mocna przecena akcji kierowanej przez Pana Spółki, do jakiej doszło przez ostatnie pół roku?

S.J.: Obecnie ABS jest wyceniany na poziomie 0,5 C/WK i 4-5 P/E. To bardzo atrakcyjna wycena. W ciągu dwóch ostatnich lat wypracowaliśmy ok. 7 mln zł zysku. Potencjał na kolejne lata w mojej ocenie jest jeszcze większy. Myślę, że odpowiedzią na to pytanie są zmiany w akcjonariacie, jakie nastąpiły w ostatnich miesiącach. I na tym poprzestanę w tej odpowiedzi, ponieważ co do zasady nie komentuję decyzji inwestycyjnych i sytuacji finansowej poszczególnych akcjonariuszy.


A.G.: W listopadzie ABS Investment S.A. poinformowało o zawarciu umowy na doradztwo przy przekształceniu BVT Sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku NewConnect. Kiedy może nastąpić upublicznienie tego podmiotu?

S.J.: Aktualnie rozpoczęte zostały prace dotyczące przekształcenia BVT w spółkę akcyjną. Debiut może nastąpić w II połowie roku lub w roku następnym.


A.G.: Podpisali Państwo również wiele umów o współpracy, m.in. z Acartus S.A., Certus Capital S.A. oraz Lauren Peso Polska S.A. Na czym polega ta kooperacja oraz jak wpływa na funkcjonowanie Spółki?

S.J.: Nieustannie szukamy partnerów, których oferta jest komplementarna do oferty produktowej Grupy ABS i spółek portfelowych. Każda z tych spółek spełnia to kryterium.

Acartus S.A. prowadzi księgi rachunkowe, posiada sporą bazę klientów, którzy potrzebują kapitału i doradztwa w pozyskaniu środków unijnych. Certus Capital S.A. wyspecjalizował się w emisjach obligacji, z dużym powodzeniem zrealizował to również dla naszych spółek portfelowych: Uboat-Line S.A. i SFK Polkap S.A.

Lauren Peso Polska S.A. świadczy usługi PR’owe i usługi doradcze w zakresie komplementarnym do usług oferowanych przez grupę ABS. Wszystkie 3 spółki są notowane na NewConnect, co powoduje wyższą transparentność naszej współpracy.


A.G.: ABS Investment S.A. zanotował w IV kw. stratę netto. Czym była ona spowodowana oraz jak ocenia Pan całościowo wyniki finansowe wypracowane w poprzednim roku?

S.J.: Głównym powodem straty było przeszacowanie akcji Uboat-Line S.A., które w ujęciu kwartalnym straciły na wartości z 12,6 zł do 8,2 zł. Biorąc pod uwagę, że w skali roku i tak nastąpił ich 8–krotny wzrost i taka też jest teoretyczna stopa zwrotu ABS z tej inwestycji, są powody do zadowolenia. Większość spółek z portfela ABS zanotowała wzrost lub ich notowania się nie zmieniły w ostatnim kwartale. Wypracowany w 2013 wynik, jeszcze przed badaniem biegłego, jest niemal identyczny jak rok wcześniej, a przypomnę tylko, że na wynik ostatniego kwartału 2012 duży wpływ miało jednorazowe zdarzenie jakim była sprzedaż nieruchomości w Kłodzku. Warto podkreślić, że wypracowany przez grupę ABS skonsolidowany wynik w 2013 roku jest prawie 3-krotnie wyższy niż w 2012 roku.


A.G.: W skład Grupy Kapitałowej wchodzi także Spółka Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., w której posiadają Państwo ponad 75% akcji. Czy mógłby Pan opowiedzieć o jej kierunkach rozwoju oraz krótko podsumować jej pierwszy rok na alternatywnym rynku?

S.J.: Wiele wskazuje na to, że BBC czeka „kilka” tłustych lat. Firma jest zdecydowanym liderem regionalnym w świadczeniu specjalistycznych usług doradczych. W strukturze tych usług najważniejszą pozycję stanowią usługi polegające na doradztwie przy pozyskiwaniu środków z UE. W ostatnich 5 latach klienci BBC pozyskali ok. 0,5 mld zł środków. W związku z planowanym na II kwartał rozpoczęciem konkursów w ramach cyklu dotacyjnego na lata 2014-2020 obserwujemy ogromne zainteresowanie ze strony dotychczasowych i nowych klientów. BBC ma ustaloną politykę dywidendową: 25-50% ma być rekomendowane co roku przez Zarząd na wypłatę dywidendy. Część zysku będzie alokowana również w projekty inwestycyjne. Dzięki takiej właśnie polityce portfel BBC na koniec 2013 roku przekroczył wartość 4 mln PLN.


A.G.: Czy ABS Investment S.A. zamierza podzielić się ze swoimi akcjonariuszami wypracowanym zyskiem poprzez wypłatę dywidendy?

S.J.: Zarząd nie podjął jeszcze decyzji czy będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2013. Przy obecnej wycenie na rynku bardziej efektywny wydaje się być skup akcji własnych, który jest realizowany, ale dywidendy tez nie należy wykluczać.


A.G.: W listopadzie ubiegłego roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała plany Zarządu w sprawie scalenia akcji w stosunku 10:1. Kiedy zamierzają Państwo przeprowadzić tą operację?

S.J.: Scalenie akcji w stosunku 10:1 jest w mojej ocenie konieczne z kilku powodów. Najważniejsze są dwa: ABS nie będzie zaliczany do spółek groszowych i uzyskamy elastyczność odnośnie wypłaty dywidendy. Obecnie minimalna dywidenda, jaką można wypłacić to 800.000 PLN i wielokrotność tej kwoty.


A.G.: ABS Investment S.A. cały czas realizuje program skupu akcji własnych. W styczniu sprzedanych zostało ponad 640 tys. akcji nabytych w ramach tego programu. Jakie będzie przeznaczenie kolejnych nabytych pakietów?

S.J.: Będziemy w dalszym ciągu kontynuować proces skupu akcji własnych. Zarząd posiada pozytywną opinię Rady Nadzorczej odnośnie zbywania akcji własnych za cenę nie niższą niż cena ich nabycia. Nie można więc wykluczyć ich zbycia, ale inne „rozwiązania” są także możliwe.


A.G.: Wskaźniki fundamentalne Spółki, m.in. c/wk oraz c/z, na tle innych podmiotów z sektora „usług finansowych” na NewConnect wskazują, że są Państwo jedną z najtańszych spółek. Jaka jest Pana zdaniem godziwa wycena akcji Spółki?

S.J.: To prawda, że spółka jest obecnie atrakcyjnie wyceniona i w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Wartość aktywów na akcję to ok. 35 groszy, a perspektywa wzrostu tej wartości w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy jest w mojej ocenie bardzo duża.


A.G.: Alternatywny rynek przechodzi ostatnio sporą transformację, bowiem GPW w Warszawie mocno zaostrzyła regulacje dot. raportów kwartalnych spółek. Jak ocenia Pan te posunięcia ze strony organizatora obrotu?

S.J.: Zmiany są może i uciążliwe dla uczestników rynku, ale zdecydowanie poprawiają jakość jego funkcjonowania. W efekcie zmian jakie nastąpiły, status spółki publicznej nawet na NewConnect ma coraz większą wartość, znaczenie i prestiż.


A.G.: Czy plany przeniesienia notowań ABS Investment S.A. na rynek regulowany GPW pozostają nadal aktualne? Jak zamierzają Państwo spełnić kryterium kapitalizacji?

S.J.: Główny parkiet jest jednym z celów ABS. Jako największy akcjonariusz spółki nie jestem zwolennikiem istotnego rozwadniania jej akcjonariatu poprzez nowe emisje akcji, zwłaszcza przy obecnej ich wycenie. Jestem natomiast głęboko przekonany, że w ciągu 1-2 lat jesteśmy w stanie spełnić wszystkie kryteria umożliwiające zmianę rynku notowań i to bez nowej emisji akcji. Czego sobie i innym akcjonariuszom gorąco życzę.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.


.jpg
Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.