Wywiad z Piotrem Szalbierzem - Prezesem Zarządu Spółki Grupa Prawno-Finansowa Causa

.jpg


Z Piotrem Szalbierzem, Prezesem Zarządu Spółki Grupa Prawno-Finansowa Causa, o przedmiocie działalności, spółkach portfelowych, wynikach finansowych i prognozach, rozmawia Artur Górski z serwisu Newconnector.pl:


Artur Górski: Grupa Prawno-Finansowa Causa zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2009 r., pozyskując z oferty prywatnej ponad 500 tys. zł. Czy alternatywny rynek spełnił Państwa oczekiwania?

Piotr Szalbierz: Debiut na NewConnect traktowałem jako kolejny etap w rozwoju firmy, pozyskaliśmy z niego na przestrzeni trzech lat środki umożliwiające nam dalszy rozwój dzielności spółki. W tej materii rynek ten spełnił nasze oczekiwania. Dzięki niemu spółka nasza stała się transparentna i przejrzysta dla inwestorów co zostało docenione przez nich poprzez nadanie nam tytułu Giełdowej Spółki Roku 2011 portalu Inwestycje.pl, gdzie spółka znalazła się w czołowej dziesiątce Giełdowych Spółek roku 2011. Alternatywny rynek nauczył nas właściwego doboru firm z jakimi współpracujemy coraz intensywniej, a pozytywne wyniki finansowe osiągamy już w obecnym roku. Na przełożenie tych wyników na wycenę rynkową musimy jak widać dość długo czekać, ale najbliższe, tegoroczne komunikaty mają szansę to zmienić.


A.G.: Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz pozyskiwania kapitału. Czy mógłby Pan szerzej omówić przedmiot działalności?

P.S.: Spółka specjalizuje się w szeroko pojętym doradztwie prawno-finansowym związanym z pozyskiwaniem kapitału. Pomagamy przedsiębiorcom w dostosowaniu ich formy prawnej do oczekiwań inwestorów, przeprowadzamy pełny proces poszukiwania kapitału, zarówno poprzez upublicznienie akcji, znajdowania inwestorów strategicznych. Pomagamy również przy tworzeniu biznesplanów i wycen przedsiębiorstw.

Spółka prowadzi także działalność inwestycyjną poprzez inwestycje w akcje i udziały spółek publicznych jak i nie publicznych i ta działalność w najbliższym czasie będzie istotnym źródłem dochodów.


A.G.: Jak kształtują się udziały poszczególnych segmentów prowadzonego biznesu w przychodach spółki? Które z nich pozwalają na uzyskiwanie najwyższych rentowności?

P.S.: Spółka osiąga największy przychód z działalności inwestycyjnej, która jak się wydaje będzie przynosiła również znaczne przychody w przyszłych okresach.


A.G.: Jakim podmiotom doradzają Państwo obecnie w zakresie wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu?

P.S.: Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie przygotowania do debiutu na rynku NewConnect w drugiej połowie 2012 roku Chemwik S.A., MediSword Plus S.A., Decoba S.A. oraz Mazuria Sport (na etapie przekształcenia w spółkę akcyjną).
GPF Causa S.A. posiada dodatkowo akcje tych spółek, poza DeCoBa S.A.


A.G.: W ramach działalności inwestycyjnej spółka angażuje się kapitałowo w wybrane projekty. Jakie spółki znajdują się obecnie w portfelu inwestycyjnym?

P.S.: Spółka nabywa udziały w podmiotach, które za jej pośrednictwem debiutować będą na rynku NewConnect. Na dzień dzisiejszy spółka posiada:
3.750 udziałów stanowiących 15 % w kapitale zakładowym Mazuria Sport Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;
10.000 udziałów stanowiących 45,99 % w kapitale zakładowym CHEMWIK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;
800.000 sztuk akcji stanowiących 5,11% w kapitale zakładowym MediSword Plus S.A. z siedzibą w Kiełczówku.
Ponadto Emitent posiada pakiet akcji EkoExportu S.A. z rynku regulowanego.


A.G.: Które kryteria są dla Państwa kluczowe przy podejmowaniu decyzji o wejściu w dane przedsięwzięcie inwestycyjne?

P.S.: Głównym kryterium są perspektywy fundamentalne spółek, w które inwestujemy, a także ogólnorynkowe nastroje na rynkach globalnych. Uważamy, że do portfela bezpośrednio z rynku możemy kupować jedynie nieliczne spółki o potencjalnej zdolności generowania zysków w wysokości nawet ponad 200% w skali dwuletniej. Niezbędne jest jednak wstępne poznanie działania firmy „od środka” oraz rozpoznanie popytu na rynku i jego budowanie. Interesują nas tylko firmy o potencjalnie globalnym zasięgu docierania z wyrobami innowacyjnymi w zakresie technologii materialnych i informatycznych, po paru latach rozwoju.


A.G.: Czy GPF Causa ma swoich przedstawicieli w Radach Nadzorczych bądź Zarządach spółek, w których posiada udziały?

P.S.: W chwili obecnej GPF Causa S.A. posiada swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej CHEMWIK Spółka Akcyjna, i ta tendencja będzie rozwijana.


A.G.: Niezwykle perspektywiczna wydaje się być spółka Chemwik. Jakie są Pana oczekiwania wobec tego podmiotu oraz kiedy należy się spodziewać jego debiutu na rynku NewConnect?

P.S.: Oceniam, iż Chemwik S.A. będąc spółką o rodowodzie z sektora chemicznego będzie się dynamicznie rozwijał, tym bardziej iż perspektywicznie należy spodziewać się jego zacieśnienia współpracy z firmami, w których jej prezes poprzez swoje udziały uczestniczy w procesach ich rozwoju. Zakładamy wyraźny zwrot z naszej inwestycji w Chemwik S.A., co będzie zależne od planowanego obecnie portfela inwestycyjnego w Chemwiku, jako dywersyfikacji jego działań technologicznych. Kontynuowanie wspierania kapitałowego i rynkowego innowacyjnych wyrobów w dobrze rozpoznanych niszach rynkowych będzie istotnym napędem zysków w Chemwiku S.A. Debiut Chemwik S.A. nastąpi w IV kwartale 2012 roku.


A.G.: Na jakim etapie upublicznienia znajduje się aktualnie spółka MedisWord Plus, która w ostatnim czasie przeprowadzała proces pre-IPO?

P.S.: Aktualnie kończą się prace nad dokumentem informacyjnym i ofertowym. Spółka rozpocznie proces IPO we wrześniu roku 2012.


A.G.: Czy plany wprowadzenia na alternatywny rynek Mazuria Sport Sp. z o.o. pozostają nadal aktualne?

P.S.: Tak, plany są aktualne i spodziewamy się jego debiutu w IV kwartale 2012 roku, aktualnie finalizujemy proces jego przekształcenia.


A.G.: GPF Causa objęła ponad 26 tys. akcji podmiotu notowanego na rynku regulowanym GPW, a mianowicie Eko Export, po cenie 19 zł za sztukę. Jaki horyzont czasowy będzie miała ta inwestycja?

P.S.: Eko Export S.A. jest jedną z najszybciej rozwijających się firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oczekujemy zaskakująco wysokiego wzrostu zarówno przychodów jak i zysków w okresie najbliższych dwu lat. Inwestycję tę traktujemy jako długoterminową z tendencją jej powiększania w zależności od sytuacji rynkowej. Nie jest to jedyna spółka, którą tak intensywnie obserwujemy.


A.G.: Sytuacja na rynkach kapitałowych wydaje się być dość niepewna. Jakie są Pana przewidywania odnośnie koniunktury giełdowej oraz jak może ona wpłynąć na wyniki finansowe spółki?

P.S.: Moje przewidywania odnośnie koniunktury giełdowej są umiarkowanie optymistyczne, zakładam, iż nawet jeżeli obecna koniunktura na rynkach, uważana za niestabilną, utrzyma się do końca 2012 roku, GPF Causa S.A. i tak zrealizuje zakładane na ten rok prognozy..


A.G.: Opublikowany raport okresowy za drugi kwartał 2012 r. pokazuje ogromną dynamikę wzrostu w zakresie zysku netto oraz mocny spadek przychodów w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z czego wynikała taka poprawa rentowności?

P.S.: Wzrost zysku netto związany jest z działalnością inwestycyjną spółki i zakładamy, że do końca roku wzrośnie na tyle, że rynek zacznie oceniać GPF CAUSA S.A. jako spółkę prawno-finansowa o silnym inwestycyjnym rdzeniu, niezależnie od sytuacji giełdowej innych firm z tego sektora. Spółka dobrze zdywersyfikowała swoje działania, podobnie jak Chemwik S.A. i czyni to dalej.


A.G.: GPF Causa wyemitowała ostatnio obligacje korporacyjne, ale pozyskano mniej środków niż pierwotnie zakładano. Czy prognozy wyników finansowych na ten rok pozostają zatem niezagrożone?

P.S.: Jestem przekonany, iż mimo pozyskania z emisji obligacji kwoty mniejszej niż zakładano, prognozy na rok 2012 zostaną zrealizowane.


A.G.: Kiedy obligacje te zostaną wprowadzone na rynek Catalyst?

P.S.: Na dzień dzisiejszy złożyliśmy wniosek o wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst, i ich debiut nastąpi pod koniec III kwartału lub w IV kwartale 2012 roku.


A.G.: Wydaje się, że znaczącym problemem spółki pozostaje niska płynność obrotu jej akcjami. Czy rozważają Państwo scalenie akcji, które mogłoby ją zwiększyć?

P.S.: W sprawie scalenia akcji decyzja należy oczywiście do inwestorów, ale Zarząd i przedstawiciele Rady Nadzorczej GPF Causa S.A. uważają, że cena akcji spółki po kolejnych tegorocznych komunikatach na rynku NC osiągnie poziomy kończące najpóźniej w 2013 roku jednocyfrowe notowania. Zatem scalanie akcji nie jest rozpatrywane przez nas jako oczekiwane przez rynek działanie.


A.G.: Jak ocenia Pan funkcjonowanie w Polsce Funduszy PE/VC oraz Aniołów Biznesu?

P.S.: Fundusze PE/VC posiadają znaczne środki finansowe i szukają spółek, w które warto zainwestować. Niestety kryteria, które muszą spełniać spółki aby wzbudzić zainteresowanie funduszy są tak wyśrubowane, iż niewielu spółkom udaje się je spełnić. Fundusze na dzisiaj zachowują się bardzo asekuracyjnie.


A.G.: Rynek NewConnect oraz Catalyst rozwijają się bardzo dynamicznie. Jakie są perspektywy ich dalszej progresji oraz w jaki sposób należałoby zachęcić inwestorów, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych, do większej aktywności na tych rynkach?

P.S.: Rozwój tych rynków jest bardziej ilościowy niż jakościowy. Aby zachęcić wszelkich inwestorów do aktywności potrzeba utrzymywania kryteriów przyjmowania na te rynki podmiotów zgodnie z ustaleniami znanymi z dużym wyprzedzeniem. Rynek nie lubi być zaskakiwany. Najważniejsze to budowanie zaufania obu stron rynku.


A.G.: Czy w związku z doradzaniem spółkom przy procesie wprowadzenia na alternatywny rynek rozważają Państwo uzyskanie statusu Autoryzowanego Doradcy?

P.S.: Na chwile obecną współpracujemy z Autoryzowanym Doradcą IPO S.A. i jesteśmy z tej współpracy zadowoleni.


A.G.: Relacje inwestorskie są obecnie niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na wycenę rynkową spółek. Którymi kanałami emitenci powinni się komunikować z rynkiem?

P.S.: Technicznie drogi komunikowania są na wystarczającym poziomie. Problemem jest jednak budowanie zmian nastawienia większości Zarządów spółek do dzielenia się życiem firmy z akcjonariuszami. To trudny proces niestymulowany obecnie przez odpowiednio nastawionych dziennikarzy. Nie ma „mody na sukces”, lepiej się sprzedaje druga strona naszej natury. Tak jest po „WASZEJ” stronie, a za tym idzie niby słuszna oschła komunikacja ze spółek: - lepiej milczeć, bo wtedy jest mniej kłopotów, a to że kurs firmy nie rośnie nawet po rynkowych sukcesach to „nie moja sprawa”. Tu potrzebna jest praca nad zmianami po trzech stronach, bo trzecią stroną są bezpośredni inwestorzy na giełdzie. Ci chcieliby więcej informacji, ale jak już ją dostają to na forach społecznościowych i innych - na zasadzie głuchego telefonu - „nie zostawią suchej nitki”.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.


.jpg
Piotr Szalbierz, Prezes Zarządu Spółki Grupa Prawno-Finansowa Causa S.A.