WOLFS TECHNOLOGY FUND nabywa kolejną nieruchomość pod inwestycję deweloperską

Wolfs Technology Fund S.A. (dawniej Graphic S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem projektów inwestycyjnych, dokonała zakupu kolejnej nieruchomości gruntowej w Gdyni za kwotę 800 tys. zł. Spółka zrealizuje na niej inwestycję mieszkaniową wielorodzinną.

Emitent podpisał umowę, której przedmiotem jest zakup przez niego nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sochaczewskiej 7 - dzielnica Mały Kack. Jej powierzchnia wynosi 562 m2, a łączna kwota nabycia tej nieruchomości sięgnęła 800 tys. zł. Spółka zamierza zrealizować na niej deweloperską inwestycję mieszkaniową z widokiem na Gdynię o PUM wynoszącym ok. 450 m2, obejmującą 7-8 mieszkań. Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. oczekuje, że nowy projekt wpłynie pozytywnie na budowanie pozycji rynkowej oraz na wyniki finansowe.

„Zakup nowej nieruchomości w Trójmieście, to tylko kolejny krok w realizacji naszych dalekosiężnych planów dotyczących ekspansji Spółki na rynku deweloperskim. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych inwestycji w nieruchomości na Pomorzu, jesteśmy przekonani, że marża na poziomie blisko 40% jest jak najbardziej realna do osiągnięcia przy takiej lokalizacji i ukierunkowaniu inwestycji. Inwestycja na Sochaczewskiej z pewnością znajdzie nabywców wśród wymagających klientów, dzięki nowoczesnej i funkcjonalnej architekturze budynku oraz znakomitej lokalizacji, co jest kluczowe w tego typu przedsięwzięciach.” - podkreśla Leszek Forytta, Prezes Zarządu Spółki Wolfs Technology Fund S.A.

Podczas NWZA Spółki zwołanego na 02.10.2018 r. jej Akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych. Szczegółowe warunki programu buy-back zostaną ustalone przez Akcjonariuszy podczas NWZA.

We wrześniu 2018 r. Wolfs Technology Fund S.A. podpisała dwie przedwstępne umowy nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni. Spółka przeprowadzi na nich inwestycję mieszkaniową wielorodzinną o PUM wynoszącym ok. 650 m2, która będzie obejmowała 11-12 mieszkań. Nowy projekt deweloperski usytuowany będzie w sąsiedztwie terenów zielonych oraz w pobliżu Obwodnicy Trójmiejskiej, co stanowi ważny atut tej inwestycji.

Emitent osiągnął w 2 kw. 2018 r. zysk netto w kwocie 25 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 137 tys. zł. W całym pierwszym półroczu 2018 r. zysk netto Spółki wyniósł prawie 83 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 266 tys. zł wobec straty netto w analogicznym okresie ub. roku na poziomie 163 tys. zł.

Wolfs Technology Fund S.A. (dawniej Graphic S.A.) to spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2011 r., która działała dotychczas na rynku reklamowym. Po zmianach w Akcjonariacie, które miały miejsce w 2017 r., Spółka rozszerzyła profil działalności o obrót i zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane oraz z przeznaczeniem na najem, a także o realizowanie projektów w obszarze nowych technologii. Emitent realizuje aktualnie kilka projektów deweloperskich w Gdyni.

źródło: Wolfs Technology Fund