SYNERGA.FUND przeprowadzi scalenie akcji w stosunku 100:1

SYNERGA.fund S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2011 r., przeprowadzi scalenie akcji w stosunku 100:1. Przeprowadzony proces ma wpłynąć pozytywnie na płynność obrotu akcjami Spółki.

Podczas NWZA SYNERGA.fund S.A., które odbyło się w dniu 12.02.2019 r., Akcjonariusze Spółki podjęli Uchwałę o przeprowadzeniu scalenia akcji w stosunku 100:1. Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 27.310.000,00 zł i dzieli się na 273.100.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Po resplicie wartość nominalna akcji wyniesie 10,00 zł każda, a ich łączna liczba będzie wynosiła 2.731.000. Zarząd Spółki oczekuje, że poprzez przeprowadzenie procesu scalenia akcji płynność obrotu nimi wzrośnie wobec aktualnej sytuacji wynikającej z zakresu kursu notowań.

„Przeprowadzenie scalenia akcji stanowi jeden z ważniejszych elementów w zakresie restrukturyzacji Spółki. Obecna płynność obrotu nie należy do zbyt wysokich, co wynika z poziomu kursu notowań. Jesteśmy przekonani, że poprzez resplit uda nam się przywrócić wyższą płynność oraz zacząć odbudowywać zaufanie inwestorów.” - komentuje Tomasz Wykurz, Prezes Zarządu Spółki SYNERGA.fund S.A.

Jednym z głównych akcjonariuszy SYNERGA.fund S.A. jest notowana na rynku NewConnect JR HOLDING S.A., która wraz z Januarym Ciszewskim posiada łącznie akcje stanowiące ponad 16,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. W styczniu 2019 r. w akcjonariacie Spółki pojawiło się dwóch nowych inwestorów. Pierwszym z nich jest Tomasz Majewski posiadający akcje stanowiące 19,67% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. Z kolei drugim nowym inwestorem jest Artur Górski, który posiada akcje stanowiące 7,03% udziału w kapitale zakładowym SYNERGA.fund S.A. oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA.

SYNERGA.fund S.A. to Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r.

źródło: SYNERGA.fund