SYNERGA.FUND ma porozumienie inwestycyjne z Gas And Energy Trading

SYNERGA.fund S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała porozumienie inwestycyjne ze spółką Gas And Energy Trading Sp. z o.o. (GET), działającą na rynku obrotu energią elektryczną, paliwami gazowymi i prawami majątkowymi. Oba podmioty rozważają przejęcie 100% GET przez Synerga.fund S.A.

Zgodnie z podpisanym przez spółki porozumieniem inwestycyjnym rozważają one przejęcie przez SYNERGA.fund S.A. spółki Gas And Energy Trading Sp. z o.o. pod warunkiem, że wartość jej wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta będzie nie mniejsza niż 50 mln zł. Szczegółowe zasady i warunki współpracy zostaną określone w porozumieniu o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) do 31.08.2018 r. Zdaniem Zarządu SYNERGA.fund S.A. zawarte porozumienie jest zgodne z przyjętą strategią rozwoju i będzie miało istotny wpływ na dalszy rozwój Spółki.

Spółka GET rozpoczęła proces realizacji projektu Certigy Chain, który opiera się na technologii blockchain i zamiarze "tokenizacji" rynku handlu energii elektrycznej i gazu. Projekt przewiduje stworzenie platformy obrotu energią oraz gazem wraz z przypisanymi cyfrowymi certyfikatami pochodzenia energii (bio, węgiel, atom, itp.), klastra energetycznego oraz funduszu akceleracyjnego.

„W SYNERGA.fund mamy kompetencje, żeby zbudować projekt blockchainowy, który działa w świecie tradycyjnym. Łączenie tych światów ma zagwarantować projekt Certigy Chain, który rozwija Spółka GET, a który stanie się częścią SYNERGA.fund w przypadku przejęcia. Zespół GET ma kompetencje w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu i właśnie w tym segmencie projekt blockchainowy Certigy Chain plasuje się jako rozwiązanie systemowe i zdecentralizowane do zarządzania handlem energią elektryczną i certyfikatami pochodzenia. Pozwala on na podejmowanie świadomych decyzji podczas zakupu energii oraz oddanie tych decyzji w ręce konsumentów. Jest to projekt o szerokim potencjale i wprowadza nowe możliwości w zakresie konsumpcji energii oraz gazu. W przypadku powodzenia tej transakcji, będziemy szukać kolejnych synergii z technologią blockchain i przekonywać rynek, że nasze kompetencje w tym zakresie pomogą tym firmom szybciej się rozwijać.” - wyjaśnia Bartosz Cywiński, Prezes Zarządu Spółki SYNERGA.fund S.A.

W marcu br. SYNERGA.fund S.A. przedstawiła nową strategię rozwoju na lata 2018-2020. Spółka planuje zbudować kompetencje, zespół oraz doświadczenie, które umożliwią jej zarówno tworzenie rozwiązań opartych o technologię blockchain, jak również prowadzenie działalności consultingowej oraz przeprowadzanie koinwestycji z siecią aniołów biznesu.

SYNERGA.fund S.A. to Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Jej głównymi Akcjonariuszami są Prime2 S.A., posiadający akcje stanowiące 23,33% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz January Ciszewski posiadający wraz z notowaną na rynku NewConnect spółką JR HOLDING S.A. akcje stanowiące również 23,33% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA.

źródło: SYNERGA.fund