SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE z nowym inwestorem finansowym

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, poinformowała o wejściu do jej akcjonariatu nowego inwestora finansowego - ABS Investment S.A., który przekroczył próg 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Obie Spółki liczą, że ich współpraca pozwoli na poprawę wyników finansowych Emitenta.

ABS Investment S.A. po dokonaniu transakcji nabycia akcji posiada obecnie 892.072 szt. akcji Surfland Systemy Komputerowe S.A., co stanowi 25,05% udziału w jej kapitale zakładowym oraz tyle samo udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. ABS Investment S.A. to podmiot notowany na rynku NewConnect oraz Catalyst, który zajmuje się inwestycjami kapitałowymi i doradztwem finansowym. Wejście do akcjonariatu Surfland Systemy Komputerowe S.A. wpisuje się w jego obecną strategię inwestycyjną oraz koncentrację na perspektywicznych spółkach technologicznych. Zarządy obu Spółek zamierzają aktywnie współpracować i oczekują, że kooperacja przyniesie pozytywne rezultaty w postaci poprawy wyników finansowych Emitenta oraz wzrostu jego wartości rynkowej.

„Wierzę, że wejście do „krwiobiegu” SSK doświadczonego inwestora finansowego i doradcy po raz pierwszy w prawie dwudziestoletniej historii firmy to szansa na zdecydowaną poprawę jej sytuacji finansowej oraz na stworzenie warunków do tak oczekiwanej przez Akcjonariuszy odbudowy i wzrostu wartości Spółki. Kluczowym zagadnieniem w najbliższych miesiącach będzie poprawa dostępu do instrumentów finansowych, niezbędnych zarówno do realizowania bieżących projektów, jak i zwiększenia aktywności rynkowej Spółki.” - komentuje Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

„Mamy spore doświadczenie w inwestycjach w firmy informatyczne i technologiczne. W portfelu ABS jest obecnie ok. 10 takich podmiotów w różnych rejonach Polski. Liczę bardzo na współpracę tych firm z Surfland Systemy Komputerowe. Będziemy starać się również pomagać w pozyskaniu nowych klientów oraz budowaniu strategii rozwoju. Mam przekonanie, że SSK wróci na ścieżkę biznesowego wzrostu przy współpracy z ABS.” - dodaje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu ABS Investment S.A.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Spółka świadczy usługi dla małych, średnich i dużych firm, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe