SSK zwiększa przychody i poprawia rentowności

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, wypracowała w 3 kw. 2018 r. przychody netto ze sprzedaży na poziomie 856 tys. zł notując tym samym ponad 25% wzrost w ujęciu rdr. Emitent zakończył miniony kwartał dodatnim wynikiem na poziomie EBITDA i pracuje intensywnie nad przygotowaniem kompleksowej oferty w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W 3 kw. 2018 r. Spółka osiągnęła 856 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 684 tys. zł w analogicznym okresie ub. roku. Zysk EBITDA wyniósł w tym okresie 32 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej wynik EBITDA był ujemny. Narastająco, po trzech kwartałach 2018 r. SSK S.A. zanotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2.551 tys. zł wobec 2.359 tys. zł w 2017 r. Zarząd Spółki bardzo pozytywnie ocenia wypracowane wyniki finansowe mając także na uwadze fakt, żeby był to okres zmiany lokalizacji siedziby biura oraz przeniesienia zasobów merytorycznych.

„Satysfakcjonujący jest fakt, ze pomimo czasowego zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu wynikającym z relokacji do nowej siedziby oraz letniego okresu urlopowego Spółka osiągnęła wyniki zdecydowanie lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Kluczowym celem, do jakiego Zarząd dążył w 2018 roku po znaczących stratach poniesionych w minionych okresach było osiągnięcie niezbędnej dla normalnego funkcjonowania równowagi kosztowej. Nie było to łatwe zadanie, szczególnie w kontekście rosnących dynamicznie kosztów zatrudnienia specjalistów IT oraz restrykcyjnej polityki banku kredytującego bieżącą działalność skutkującej stopniowym zmniejszaniem limitu dostępnych środków obrotowych.” - wyjaśnia Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Spółka odczuwa w ostatnich miesiącach pozytywny wpływ dochodów z realizacji audytów bezpieczeństwa przetwarzania danych w kontekście wymogów rozporządzenia RODO, bowiem udało jej się zrealizować w tym obszarze kilka istotnych projektów. Emitent nadal intensywnie pracuje nad przygotowaniem i wprowadzeniem na rynek oferty produktów oraz usług zwiększających bezpieczeństwo przetwarzania danych. W tym celu zespół merytoryczny został wzmocniony o managera ds. rozwoju produktów, którego kluczowym zadaniem jest aktywny udział w opracowaniu oferty rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zarząd SSK S.A. prowadzi aktualnie rozmowy z bankami, których podstawowym celem jest uzyskanie lepszego dostępu do instrumentów bankowych, niezbędnych zarówno do finansowania bieżących potrzeb, jak i projektów rozwojowych. Od ich wyniku będzie uzależniony dalszy kierunek rozwoju Spółki.

„Realizacja w dwóch ostatnich kwartałach profesjonalnych usług dot. audytów bezpieczeństwa przetwarzania danych w kontekście wymogów rozporządzenia RODO w odczuwalny sposób wpłynęła na poprawę rentowności prowadzonej działalności. Jednocześnie zwiększenie kompetencji zespołu w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa przetwarzania pozwoli zaoferować rynkowi konkurencyjne produkty i usługi w tym segmencie, które będą korelowały z aktualnymi trendami technologicznymi i potrzebami klientów. Niezbędnym jednak warunkiem dalszego rozwoju i znaczącego zwiększenia dochodów Spółki jest zmiana dotychczasowego modelu finansowania działalności, uniemożliwiającego dalszy, racjonalny rozwój, przede wszystkim poprzez pozyskanie dostępu do środków obrotowych na takim poziomie, który pozwoli na aktywną działalność rynkową, bardziej efektywną realizację projektów wdrożeniowych i skuteczne konkurowanie na rynku w obszarze większych, złożonych merytorycznie projektów.” - zakończył Prezes Bartoń.

We wrześniu br. Spółka opublikowała prognozy finansowe na 2018 r., które zakładają, że jej zysk EBITDA ma wynieść od 150 tys. zł do 180 tys. zł. Natomiast prognozowany poziom przychodów netto ze sprzedaży SSK S.A. kształtuje się w przedziale od 3.400 tys. zł do 3.700 tys. zł. Prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o bieżący portfel klientów i zamówień oraz po analizie uzyskiwanych rentowności w poszczególnych segmentach biznesowych.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W lipcu 2017 r. w akcjonariacie Spółki pojawił się nowy inwestor finansowy - ABS Investment S.A. Z kolei w pierwszym kwartale 2018 r. SSK S.A. przeprowadziła emisję akcji serii J pozyskując z niej ponad 566 tys. zł. Inwestorzy objęli łącznie 566.200 szt. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe