SSK z wysokim wzrostem rentowności w 1 kw. 2019 r.

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, zanotowała w 1 kw. 2019 r. ponad 20 tys. zł zysku netto oraz 79 tys. zł zysku EBITDA przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 830 tys. zł. Spółka koncentruje się obecnie na realizacji nowej strategii rozwoju opartej o produkty i usługi związane z cyberbezpieczeństwem.

Emitent zakończył pierwszy kwartał 2019 r. zyskiem netto w wysokości ponad 20 tys. zł, a jego zysk EBITDA sięgnął 79 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku strata netto Spółki wyniosła blisko 96 tys. zł, a zysk EBITDA przekroczył 14 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży w 1 kw. 2019 r. ukształtowały się na poziomie 831 tys. zł wobec 863 tys. zł rok wcześniej. Wyraźna poprawa wyników finansowych SSK S.A. to efekt głębokiej restrukturyzacji obejmującej wszystkie obszary funkcjonowania, która zakończyła się sukcesem. Potwierdza to tym samym skuteczność przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych oraz celowość realizacji nowej strategii rozwoju opartej o produkty i usługi związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem przetwarzania danych. Warto również dodać, że ostatnim kwartałem, w którym Spółka zanotowała dodatni wynik netto był 4 kw. 2015 r. Zarząd SSK S.A. będzie dążył do utrzymania stałego trendu poprawy rentowności.

„Oceniając wyniki finansowe wypracowane przez Spółkę w I kwartale 2019 roku trudno oprzeć się refleksji, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu zespołu, konsekwencji w realizacji planu restrukturyzacji oraz wysokiej dyscyplinie kosztowej znaleźliśmy się w przełomowym punkcie, do którego uparcie dążyliśmy od wielu miesięcy. Kolejnym ważnym celem będzie utrzymanie w następnych kwartałach tej pozytywnej tendencji i wypracowanie równie dobrych wyników finansowych.” - komentuje Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Spółka zrealizowała już w tym roku kilka istotnych projektów w Polsce oraz zagranicą. Jednym z nich było wdrożenie aplikacji i kreacji interaktywnych ścieżki turystycznej dla miasta Horice w Czechach w ramach unijnego programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. SSK S.A. przeprowadziła także modernizację zasobów serwerowych i systemu backupu w firmie Takenaka Europe GmbH Oddział w Polsce pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania oraz zrealizowała projekt dot. pomiarów elektrycznych niskiego i średniego napięcia infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W 1 kw. 2019 r. Emitent rozpoczął działania handlowe w nowym segmencie biznesowym związanym z usługami ochrony danych i zaoferował swoim klientom rozwiązania do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych. Oferta SSK S.A. w tym obszarze jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. wdrażanie systemów kontroli dostępu do danych, przygotowywanie rozwiązań oraz procedur archiwizacji, tworzenie kopii zapasowych, a także dostarczanie wiedzy i usługi na temat trwałego kasowania oraz bezpiecznej utylizacji nośników. Spółka przeprowadza także audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz świadczy usługi doradcze w procesie wdrażania polityk bezpieczeństwa i szkoleniowe w zakresie ochrony firmowych danych.

„Oczywiście Spółka nadal osiąga znaczące przychody z dwóch dotychczasowych, podstawowych obszarów działalności, którymi jest świadczenie usług opieki serwisowej oraz integracja rozwiązań IT. Wyjście na rynek z paletą nowych produktów i usług nie tylko wzmocni naszą pozycję u dotychczasowych klientów, ale też pozwoli w najbliższym czasie zbudować nowy, istotny strumień przychodowy. Można powiedzieć, że naszym celem jest zbudowanie takiej korelacji pomiędzy dotychczasowymi i nowym segmentem działalności, żeby zapewnić Spółce dalszą poprawę wyników, stabilność finansową i dalszy rozwój.” - podsumowuje Prezes Bartoń.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Emitent dostarcza również rozwiązania do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W lipcu 2017 r. w akcjonariacie Spółki pojawił się nowy inwestor finansowy - ABS Investment S.A. W 2018 r. SSK S.A. zmieniła siedzibę i przeprowadziła migrację swoich zasobów do Data Techno Parku we Wrocławiu i funkcjonującego przy nim itQ Data Center, będącego jednym z największych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe