SSK pozyskuje inwestora finansowego i realizuje nowe projekty

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, pozyskała nowego inwestora finansowego - fundusz kapitałowy Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. Spółka zrealizowała także pierwszy etap projektu rozbudowy infrastruktury IT w polskim oddziale międzynarodowej firmy specjalizującej się w produkcji urządzeń i systemów automatyki przemysłowej.

Emitent poinformował w ostatnim czasie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA przez notowany na rynku NewConnect fundusz kapitałowy Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. Po przeprowadzonych transakcjach podmiot ten posiada 209.000 szt. akcji SSK S.A. stanowiących 5,06% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Jest to zarazem już drugi inwestor finansowy, który pojawił się w akcjonariacie Spółki. Pierwszym z nich był fundusz kapitałowy ABS Investment, który ujawnił się w akcjonariacie SSK S.A. w lipcu 2017 r. Zarząd Spółki bardzo optymistycznie ocenia wejście kolejnego inwestora finansowego do jej akcjonariatu.

„Obecność w akcjonariacie Spółki dwóch doświadczonych podmiotów specjalizujących się w inwestycjach kapitałowych zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko inwestycji w nasze akcje dotychczasowych i przyszłych akcjonariuszy dzięki dostępowi przez Zarząd do unikalnego know-how tych inwestorów. Daje to m.in. możliwość cennego wsparcia przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących dalszego rozwoju Spółki.” - wyjaśnia Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

W ostatnim czasie SSK S.A. realizowała pierwszy etap projektu rozbudowy infrastruktury IT w polskim oddziale międzynarodowej firmy specjalizującej się w produkcji urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. Obejmuje on dostawę, montaż, instalację i konfigurację brzegowych urządzeń sieciowych, przełączników sieciowych, serwerów pracujących w opcji replikacji danych, systemu łączności WiFi oraz systemu zasilania awaryjnego infrastruktury sieciowej. Wdrożone rozwiązania zostaną objęte przez dział techniczny Spółki stałą usługą opieki serwisowej. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 185 tys. zł netto, a na pierwszy etap przypada kwota ponad 157 tys. zł.

W 3 kw. 2019 r. Emitent podpisał także umowę z Województwem Dolnośląskim - Biurem Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dostawę i montaż baterii UPS oraz wymianę gniazd elektrycznych 230V infrastruktury MIT. Łączna wartość tego projektu ukształtowała się na poziomie blisko 129 tys. zł i został on zakończony w lipcu br. Zarząd SSK S.A. uważa, że te dwa wdrożenia wpłyną bardzo pozytywnie na wyniki finansowe Spółki w trzecim kwartale tego roku.

„Pozyskanie i realizacja w okresie wakacyjnym dwóch znaczących projektów to z pewnością handicap dla wypracowania pozytywnych wyników finansowych Spółki w bieżącym kwartale. Ponadto liczymy na to, że w ostatnim kwartale roku ze względu na charakter prowadzonej działalności i specyfikę rynku, będziemy realizować równie ciekawe projekty - nad częścią z nich nasz dział handlowy pracuje intensywnie od wielu tygodni.” - podsumowuje Prezes Bartoń.

Spółka zakończyła 2 kw. 2019 r. zyskiem EBITDA w kwocie 43 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 699 tys. zł. W pierwszym półroczu 2019 r. SSK S.A. osiągnęło zysk EBITDA na poziomie 122 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 1.529 tys. zł wobec zysku EBITDA wynoszącego 2 tys. zł i przychodów netto ze sprzedaży o wartości 1.695 tys. zł w analogicznym okresie 2018 r. Spółka obniżyła również półroczną stratę netto do zaledwie 12 tys. zł w 2019 r. z 216 tys. zł rok wcześniej.

Na początku 2019 r. Spółka rozpoczęła działania handlowe w nowym segmencie biznesowym związanym z usługami ochrony danych i zaoferował swoim klientom rozwiązania do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych. Oferta SSK S.A. w tym obszarze jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. wdrażanie systemów kontroli dostępu do danych, przygotowywanie rozwiązań oraz procedur archiwizacji, tworzenie kopii zapasowych, a także dostarczanie wiedzy i usługi na temat trwałego kasowania oraz bezpiecznej utylizacji nośników. Emitent przeprowadza także audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz świadczy usługi doradcze w procesie wdrażania polityk bezpieczeństwa i szkoleniowe w zakresie ochrony firmowych danych.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Emitent dostarcza również rozwiązania do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W lipcu 2017 r. w akcjonariacie Spółki pojawił się nowy inwestor finansowy - ABS Investment S.A. W 2018 r. SSK S.A. zmieniła siedzibę i przeprowadziła migrację swoich zasobów do Data Techno Parku we Wrocławiu i funkcjonującego przy nim itQ Data Center, będącego jednym z największych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej.

źródło: SSK