SSK pozyskało 0,56 mln zł z emisji akcji serii J

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, przeprowadziła emisję akcji serii J, z której pozyskała ponad 566 tys. zł. Emitent przeznaczy te środki m.in. na zwiększenie kapitału obrotowego oraz modernizację zaplecza technicznego.

Spółka zakończyła emisję akcji serii J, w ramach której inwestorzy objęli łącznie 566.200 szt. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł za jedną akcję. SSK S.A. pozyskała w ten sposób środki w wysokości ponad 566 tys. zł, które przeznaczy przede wszystkim na zwiększenie kapitału obrotowego, co przełoży się na poprawę płynności finansowej i zdolności do realizacji dużych projektów oraz wpłynie korzystnie na optymalizację struktury zadłużenia. Emitent zamierza również zmodernizować swoje zaplecze techniczne, rozbudować zespół sprzedażowy i merytoryczny, a także poszerzać kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zarząd Spółki jest przekonany, że dzięki zakończonej z sukcesem emisji akcji i pozyskaniu znaczących środków finansowych będzie w stanie realizować przyjętą strategię rozwoju.

„Środki pozyskane z emisji akcji serii J wpłynęły na poprawę finansowania bieżącej działalności oraz częściową realizację strategii dalszego rozwoju oferty rynkowej Spółki. Z drugiej strony uzyskana w wyniku emisji „odbudowa” kapitału własnego jest kluczowym warunkiem do przeprowadzenia planowanej, koniecznej restrukturyzacji finansowania Spółki. Większa dostępność i elastyczność instrumentów finansowych pozwoli na wzmocnienie zasobów i zdecydowane zwiększenie aktywności rynkowej warunkującej wzrost przychodów i marż.” - wyjaśnia Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

SSK S.A. wprowadziła na rynek całościową ofertę w zakresie przygotowania podmiotów do spełniania wymogów rozporządzenia RODO wykorzystując przy tym wiedzę i wieloletnie doświadczenia na polu doradztwa prawnego (partnerskie kancelarie prawne), informatyki oraz zarządzania projektami. W ten sposób uzyskany został efekt synergii, który pozwala planować oraz nadzorować proces przygotowań zarówno w warstwie organizacyjno-prawnej, jak i technologicznej. Drugim i równie perspektywicznym kierunkiem rozbudowy oferty Emitenta w obszarze technologiczno-produktowym jest platforma do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi danych osobowych - ODO Backup. Spółka pracuje również nad zwiększeniem kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa i planuje zaoferować rynkowi komplementarne produkty i usługi w tym segmencie.

„Nowe kierunki rozwoju oferty produktowo-usługowej to naturalna odpowiedź na potrzeby rynku. Usługi związane z zapewnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych są atrakcyjną propozycją dla naszych dotychczasowych klientów, ale także znacząco poprawiają konkurencyjność Spółki w oczach potencjalnych odbiorców spoza aktualnego portfolio. Widać już efekty prowadzonych od jesieni ubiegłego roku działań handlowych, które zaowocowały pierwszymi rozpoczętymi projektami „RODO” u nowych klientów. W najbliższych miesiącach liczymy na pozyskanie kolejnych zleceń w miejscach, gdzie podjęte zostaną decyzje o inwestycjach w ochronę integralności administrowanych danych osobowych.” - dodaje Prezes Bartoń.

SSK S.A. zakończyła 2017 r. zyskiem EBITDA w wysokości 253 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży sięgających 3.254 tys. zł. Spółka zanotowała znaczącą poprawę wyników finansowych w ujęciu rdr. dzięki realizowaniu działań restrukturyzacyjnych w wielu obszarach jej funkcjonowania oraz utrzymywaniu dyscypliny kosztowej. Emitent zakończył także pierwszy etap projektu w ramach realizacji umowy z Gminą Strzegom na dostawę, montaż, instalację i konfigurację sprzętu multimedialnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej w budynku CAS "Karmel" w Strzegomiu dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. "Szlak Kamienia". Wartość pierwszego etapu zadania wyniosła 236 tys. zł brutto. Realizacja drugiego etapu prac o wartości 102 tys. zł brutto powinna nastąpić do 30 maja 2018 r.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W lipcu 2017 r. w akcjonariacie Spółki pojawił się nowy inwestor finansowy - ABS Investment S.A., który przekroczył próg 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe