SSK notuje coraz lepsze wyniki i chce rosnąć dzięki segmentowi security

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, zakończyła 2018 r. zyskiem EBITDA w wysokości 66 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 3.322 tys. zł. Głównym katalizatorem rozwoju SSK S.A. ma być segment security i oferowanie rozwiązań do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych.

Emitent zanotował w 4 kw. 2018 r. przychody netto ze sprzedaży w kwocie 772 tys. zł oraz zysk EBITDA na poziomie 32 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku przychody netto ze sprzedaży Spółki sięgnęły 895 tys. zł. SSK S.A. zrealizowała w znaczącym stopniu zaktualizowane prognozy finansowe na 2018 r., które zakładały osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży w przedziale od 3.300 tys. zł do 3.400 tys. zł oraz zysku EBITDA w przedziale od 60 tys. zł do 85 tys. zł. W minionym roku Spółka oprócz dwóch głównych segmentów biznesowych, a mianowicie usług serwisowych oraz integracji systemów IT, świadczyła także usługi w obszarze audytów zgodności z RODO. Emitent notuje stałą poprawę wyników finansowych dzięki bieżącej analizie rentowności projektów oraz racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów ludzkich i finansowych. Zarząd SSK S.A. jest przekonany, że utrzymanie przyjętych kierunków rozwoju oraz podejmowanych działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych pozwoli osiągnąć Spółce trwałą rentowność.

„Pomimo trudnego roku dla dużych integratorów rozwiązań IT, co widać po ich wynikach finansowych i problemach w bieżącym funkcjonowaniu, dzięki optymalizacji posiadanych zasobów i dyscyplinie finansowej byliśmy w stanie przeciwstawiać się niekorzystnym trendom w branży i wypracować w kolejnym roku zysk EBITDA. Na podkreślenie zasługuje również przeprowadzona z sukcesem migracja naszych zasobów do itQ Data Center we Wrocławiu, będącego jednym z największych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej. Zmiana ta w mojej ocenie ma pozytywny wpływ na niezawodność i jakość świadczonych przez nasz zespół usług oraz w pełni zaspokaja aktualne i przyszłe potrzeby biznesowe naszej organizacji.” - podkreśla Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Spółka po wielu badaniach rynkowych oraz dogłębnych analizach określiła, że jej dalszy rozwój będzie oparty o nowy segment security, należący do najszybciej rosnących obszarów w branży IT. Emitent zbudował bardzo mocne kompetencje w zakresie ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych i nawiązał współpracę biznesową z wieloma Partnerami. Do najważniejszych kompetencji SSK S.A. można zaliczyć przede wszystkim wdrażanie systemów kontroli dostępu do danych, przygotowywanie rozwiązań i procedur archiwizacji, tworzenie kopii zapasowych oraz dostarczanie wiedzy i usługi na temat trwałego kasowania i bezpiecznej utylizacji nośników. Spółka wykonuje również audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz świadczy usługi doradcze w procesie wdrażania polityk bezpieczeństwa i szkoleniowe w zakresie ochrony firmowych danych. Zarząd SSK S.A. bardzo dobrze ocenia potencjał wzrostu segmentu security oraz jego wpływu na budowanie wartości Spółki i dalszą poprawę wyników finansowych.

„Wiedza i doświadczenie wyniesione z realizacji licznych audytów bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz wieloletniej realizacji usług opieki serwisowej dla grona kilkudziesięciu klientów Spółki stworzyły silny fundament pod przygotowanie kompleksowej oferty w obszarze bezpieczeństwa przetwarzania danych dedykowanej firmom z sektora MŚP. Oferta obejmuje zarówno rozwiązania sprzętowo-systemowe, jak i aplikacyjne. Dotarliśmy już z naszą propozycją do dotychczasowych klientów, a za moment ruszamy z kampanią marketingową ukierunkowaną na pozyskanie nowych.” - dodaje Prezes Bartoń.

SSK S.A. w obszarze security posiada własny produkt o nazwie ODO Backup Cloud będący zaawansowanym rozwiązaniem do backupu online, które pozwala na nielimitowane zabezpieczenie komputerów, baz danych, serwerów fizycznych i wirtualnych oraz urządzeń mobilnych. Narzędzie to oferuje maksymalne zabezpieczenie danych, bowiem jeszcze przed wysyłką do data center są one szyfrowane za pomocą algorytmu AES256. Wszystkie dane są przechowywane w bezpiecznym centrum danych, a ODO Backup jest elastycznym i prostym do zabudżetowania modelem subskrypcji.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Emitent dostarcza również rozwiązania do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W lipcu 2017 r. w akcjonariacie Spółki pojawił się nowy inwestor finansowy - ABS Investment S.A. W 2018 r. SSK S.A. zmieniła siedzibę i przeprowadziła migrację swoich zasobów do Data Techno Parku we Wrocławiu i funkcjonującego przy nim itQ Data Center, będącego jednym z największych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe