SSK nadal poprawia wyniki finansowe

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, osiągnęła 43 tys. zł zysku EBITDA w 2 kw. 2019 r., a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły w tym okresie ponad 699 tys. zł. Emitent utrzymuje wyraźną poprawę wyników finansowych w ostatnich kwartałach i prowadzi aktywne działania związane z pozyskiwaniem wysokomarżowych projektów biznesowych.

Spółka wypracowała w 2 kw. 2019 r. zysk EBITDA w kwocie 43 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 699 tys. zł. Rok wcześniej w drugim kwartale SSK S.A. miało stratę EBITDA w wysokości prawie 12 tys. zł, a przychody netto ze sprzedaży sięgnęły wówczas 832 tys. zł. W całym pierwszym półroczu 2019 r. Emitent zanotował zysk EBITDA na poziomie 122 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 1.529 tys. zł wobec zysku EBITDA wynoszącego 2 tys. zł i przychodów netto ze sprzedaży o wartości 1.695 tys. zł w analogicznym okresie 2018 r. Spółka obniżyła również półroczną stratę netto do zaledwie 12 tys. zł w 2019 r. z 216 tys. zł rok wcześniej. Zarząd SSK S.A. uznaje osiągnięte wyniki finansowe jak bardzo dobre i potwierdzające słuszność podejmowanych działań operacyjnych i biznesowych.

„Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że 2 kw. 2019 był kolejnym, czwartym z rzędu, w którym firma wypracowała dodatni zysk EBITDA. Ta powtarzalność dobitnie potwierdza, że Spółka na trwale osiągnęła stan równowagi finansowej i może kontynuować oraz podejmować działania, które zaowocują w przyszłości wypracowywaniem oczekiwanych przez akcjonariuszy zysków. Wyniki finansowe Spółki w pierwszym półroczu w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku świadczą o trwałym wzroście rentowności realizowanych projektów rynkowych i zdecydowanej poprawie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów.” - mówi Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Drugi kwartał 2019 r. przyniósł Spółce kilka ciekawych projektów wdrożeniowych. SSK S.A. zaprojektowało i dostarczyło komponenty systemu bezpieczeństwa sieciowego dla biur terenowych firmy Takenaka Europe GmbH Oddział w Polsce. Emitent zrealizował również dostawę zaawansowanych rozwiązań serwerowych dla dealera samochodowego Gall-ICM oraz producenta mebli WAJNERT Meble Sp. z o.o. Spółka sfinalizowała też transakcję sprzedaży portalu internetowego www.chmuranamiare.pl. SSK S.A. podejmuje działania mające na celu coraz lepsze lokowanie na rynku jego oferty usług i produktów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych. Można do nich zaliczyć m.in. kontynuowanie dostosowania systemu SALESmanago do wymogów wynikających z aktualnie realizowanej strategii marketingowej, prowadzenie kampanii internetowej z wykorzystaniem systemu Google Ads mającej na celu zwiększenie ruchu na dedykowanej stronie produktowej www.odobackup.pl oraz publikacje w branżowych portalach o zrealizowanych projektach. Zarząd Spółki oczekuje pozytywnych rezultatów prowadzonych działań w postaci pozyskania nowych klientów i wzrostu przychodów w segmencie security.

„Mając na uwadze wieloletnią działalność jako integratora rozwiązań serwerowych i sieciowych oraz dostawcy kompleksowych usług opieki serwisowej Spółka posiada wizerunek doświadczonego i kompetentnego partnera w tym segmencie rynku. Realizowana od kilku miesięcy nowa strategia produktowa, bazująca na rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania i ochronę danych osobowych, determinuje podejmowanie aktywności w obszarze marketingu internetowego. W ocenie Zarządu tylko takie działania w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych są gwarantem zbudowania adekwatnego wizerunku i pozyskiwania nowych, potencjalnych klientów.” - zakończył Prezes Bartoń.

Na początku 2019 r. Spółka rozpoczęła działania handlowe w nowym segmencie biznesowym związanym z usługami ochrony danych i zaoferował swoim klientom rozwiązania do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych. Oferta SSK S.A. w tym obszarze jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. wdrażanie systemów kontroli dostępu do danych, przygotowywanie rozwiązań oraz procedur archiwizacji, tworzenie kopii zapasowych, a także dostarczanie wiedzy i usługi na temat trwałego kasowania oraz bezpiecznej utylizacji nośników. Emitent przeprowadza także audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz świadczy usługi doradcze w procesie wdrażania polityk bezpieczeństwa i szkoleniowe w zakresie ochrony firmowych danych.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Emitent dostarcza również rozwiązania do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W lipcu 2017 r. w akcjonariacie Spółki pojawił się nowy inwestor finansowy - ABS Investment S.A. W 2018 r. SSK S.A. zmieniła siedzibę i przeprowadziła migrację swoich zasobów do Data Techno Parku we Wrocławiu i funkcjonującego przy nim itQ Data Center, będącego jednym z największych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe