SILVA CAPITAL GROUP z nową strategią rozwoju na lata 2017-2021

Silva Capital Group S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, przedstawiła nową strategię rozwoju na lata 2017-2021. Emitent zamierza skoncentrować się na wspieraniu innowacyjnych i perspektywicznych projektów inwestycyjnych.

Spółka planuje wykorzystać swój potencjał, m.in. know-how, doświadczenie osób zarządzających i relacje biznesowe, aby wspierać podmioty, który wyszły z fazy zalążkowej i są już rentowne. Silva Capital Group S.A. chce przejmować części przedsiębiorstw płacąc za ich akcje lub udziały akcjami własnymi, które nabędzie od Akcjonariuszy po bardzo preferencyjnej cenie oraz z długim terminem płatności. Emitent zakończył już proces restrukturyzacji, nie posiada zadłużenia i realizując przyjętą strategię rozwoju będzie dążył do długoterminowego budowania aktywów. Zarząd Spółki zarekomenduje również Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zmianę nazwy Spółki na Synerga.fund S.A.

„Odpowiednia akwizycja skupiona na budowaniu wartości dla biznesu z zachowaniem ścisłego kierunku rozwoju pozwoli nam na budowanie portfolio w oparciu o najlepsze interesy naszych Akcjonariuszy. Nasz cel jest prosty: restrukturyzacja i maksymalizacja wyników zakupionych przedsięwzięć.” - komentuje Tomasz Wykurz, Prezes Zarządu Spółki Silva Capital Group S.A.

Nowa strategia rozwoju Silva Capital Group S.A. zakłada wspieranie projektów innowacyjnych oraz realizowanie inwestycji przede wszystkim w oparciu o fundamentalną wycenę niedowartościowanych projektów. Selekcja potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych będzie uwzględniała kryteria, do których należy zaliczyć: wysokie tempo wzrostu rynku, stabilny poziom generowanych przychodów, bezpieczeństwo inwestycji oraz wysoką marżowość projektu. Do końca 2 kw. 2017 r. Emitent chce pozyskać znaczący pakiet akcji własnych, a w 3 kw. tego roku Zarząd ma dokonać analizy co najmniej 10 projektów inwestycyjnych. W 3 i 4 kw. 2017 r. zaplanowana została realizacja transakcji zakupu udziałów oraz akcji w min. 5 przedsiębiorstwach. Spółka ma zamiar wspierać te podmioty, angażując się w ich strategiczne decyzje biznesowe, co powinno pozwolić maksymalizować ich wartość. Silva Capital Group S.A. będzie także poszukiwała strategicznego inwestora dla Spółki, z którym będzie mogła długoterminowo kontynuować realizację swojej strategii rozwoju oraz działalności inwestycyjnej.

„Pierwsze rozmowy inwestycyjne już trwają. Spodziewamy się pierwszych efektów naszych prac jeszcze w czerwcu 2017 roku. Do końca tego roku planujemy przeprowadzić co najmniej 10 skutecznych akwizycji.” - dodaje Prezes Wykurz.

Silva Capital Group S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Jej głównym Akcjonariuszem jest Prime2 S.A., posiadająca akcje stanowiące 33,57% udziału w kapitale zakładowym oraz udziału ogólnej liczbie głosów na WZA. Wśród głównych akcjonariuszy Silva Capital Group S.A. jest również notowana na rynku NewConnect Spółka JR HOLDING S.A., która posiada akcje stanowiące 14,93% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

źródło: Silva Capital Group