SFERANET utrzymuje bardzo dobre wyniki finansowe

SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacyjnej, osiągnęła w 2017 r. bardzo dobre wyniki finansowe i zrealizowała prognozy finansowe. Spółka podpisała również umowę z Generalnym Wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej w ramach prowadzonego projektu POPC, którego całkowita wartość wynosi 61,8 mln zł.

Emitent w 4 kwartale 2017 r. wypracował 78 tys. zł zysku netto oraz 303 tys. zł zysku EBITDA przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 1.181 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku Spółka zanotowała 56 tys. zł zysku netto, 280 tys. zł zysku EBITDA, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 977 tys. zł. Wyraźny wzrost sprzedaży w ujęciu rdr. był rezultatem rozbudowy działu handlowego i powołania dwóch nowych dyrektorów handlowych. SferaNET S.A. utrzymuje stały wzrost przychodów z usług abonamentowych dzięki zwiększaniu zasięgu swojej sieci oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług. W całym 2017 r. Emitent odnotował ponad 1.050 tys. zł zysku EBITDA przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 4.163 tys. zł i zrealizował w ten sposób prognozy finansowe, zakładające wypracowanie 1.050 tys. zł zysku EBITDA i osiągnięcie 3.500 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży. Zarząd Spółki bardzo dobrze ocenia wypracowane wyniki finansowe i liczy na podtrzymanie dynamicznego wzrostu w kolejnych latach.

„Prognozy finansowe z naszego doświadczenia to dodatkowy bodziec do motywacji całego zespołu sprzedażowego. To satysfakcjonujące uczucie, zrealizować prognozę powyżej planu kolejny rok z rzędu - możemy być z siebie zadowoleni. Jednocześnie rodzi się pytanie, jakie będą przyszłe prognozy. To, co powinno zwracać uwagę Inwestorów, a nas bardzo cieszy, to dynamika sprzedaży usług na rynku B2C oraz systematyczny wzrost przychodów abonamentowych nieprzerwanie od 2015 roku. Taka struktura przychodów pozwala na bezpieczne planowanie i przewidywanie wyników finansowych.” - komentuje Bogusław Sromek, Prezes Zarządu Spółki SferaNET S.A.

W lutym 2018 r. SferaNET S.A. poinformowała o podpisaniu umowy z Konsorcjum firm na generalne wykonawstwo przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu oraz budowie sieci szerokopasmowej i realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektu o nazwie „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim”. Jego całkowita wartość wynosi ponad 61,8 mln zł, a przyznane dofinansowanie sięga 33,56 mln zł. Celem Spółki jest osiągnięcie do końca 2020 r. 12 tys. abonentów oraz utrzymanie przyrostu 100 nowych instalacji miesięcznie. Nowy projekt stanowi ogromne wyzwanie dla Zarządu SferaNET S.A. oraz całych zasobów ludzkich Spółki, ale jego realizacja pozwoli na skokową transformację i ogromne umocnienie pozycji rynkowej.

„Prace nad projektem POPC rozpoczęły się i zaskakująco szybko Generalny Wykonawca przystąpił do działania, z czego jesteśmy zadowoleni i liczymy na efektywną współpracę. W odniesieniu do konsekwencji zrealizowania projektu, będą one miały wymiar na każdej płaszczyźnie oceny Spółki. Niezależni eksperci finansowi oceniają, że Spółka rynkowo zyska na wartości pięciokrotnie, a to na pewno odmieni też strukturę akcjonariatu. Ponadto czekają nas zmiany organizacyjne oraz przekształcenie z mikroprzedsiębiorstwa na średnią firmę. Kolejne etapy projektu będą dostarczać Spółce nowych klientów, a dbając o jakość usług będziemy zwiększać zatrudnienie i dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji.” - komentuje Anna Stanaszek, Prokurent Spółki SferaNET S.A.

Bardzo dobre wyniki finansowe Emitenta oraz pozyskanie wysokiego dofinansowania z PO PC przyczyniły się do wyraźnego wzrostu zainteresowania jego akcjami przez inwestorów. W 2017 r. stopa zwrotu z akcji SferaNET S.A. wyniosła ponad 66,6%, a całkowita wartość obrotów nimi sięgnęła blisko 2,3 mln zł.

Jednym z akcjonariuszy SferaNET S.A. jest notowany na rynku NewConnect fundusz kapitałowy - ABS Investment S.A., który posiada akcje, stanowiące 11,12% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz tyle samo udziałów w jej kapitale zakładowym. W lutym 2017 r. w akcjonariacie Spółki pojawił się również nowy inwestor branżowy - Spółka 3S S.A., która przekroczyła próg 5% głosów na WZA.

SferaNET S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., która prowadzi działalność na rynku telekomunikacyjnym. Emitent należy do segmentu rynku NewConnect - NC Focus, w skład którego wchodzą spółki z alternatywnego rynku, które spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria jakościowe związane przede wszystkim z ich kondycją finansową oraz sposobem wypełniania przez nie obowiązków informacyjnych.

źródło: SferaNET