RUNICOM zwiększa zaangażowanie w spółkę Krzysztofa Moski Telgam Sp. z o.o.

W dniu 10 kwietnia br. Runicom S.A. poprzez swoją spółkę cypryjską objął 10% udziałów w Telgam Sp. z o.o. Transakcja opiewa na kwotę 140 tys. zł.

Telgam Sp. z o.o. to działający od 1996 r. lokalny dostawca internetu, telewizji, telefonii oraz rozwiązań IT. Spółka koncentruje swoją działalność na terenach południowo-wschodniej Polski poprzez stale rozwijane, własne sieci teleinformatyczne. Prognoza wyników finansowych na rok 2012 przewiduje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 2 mln zł oraz ok. 250 tys. zł zysku netto po inwestycjach w infrastrukturę światłowodową.

Runicom Capital (Cyprus) Ltd objął 100 udziałów a wartości nominalnej 1000 zł każdy, które stanowią 10% w kapitale zakładowym Telgam Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą w ub. miesiącu umową inwestycyjną, Runicom Capital (Cyprus) Ltd obejmie również 3% akcji w Telgam po przekształceniu w S.A.

źródło: Sirius PR