ROBINSON EUROPE zadebiutuje jutro na rynku Catalyst

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, zadebiutuje jutro na rynku Catalyst. Z emisji obligacji serii A Spółka pozyskała 1.027 tys. zł, które przeznaczyła na rozwój swoich głównych linii biznesowych - wędkarstwo oraz sport.

Do obrotu na rynku Catalyst wprowadzonych zostanie 1.027 obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Wyemitowane papiery dłużne są obligacjami trzyletnimi o oprocentowaniu zmiennym wynoszącym WIBOR3M + marża w wysokości 7,00% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, a termin wykupu obligacji przypada na dzień 17 października 2017 r. Obligacje zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym na prawach z rejestracji dwóch znaków towarowych Robinson i Good Fish oraz zastawem rejestrowym ustanowionym na akcjach Spółki OUTDOORZY S.A. Łączna wartość przedmiotu zabezpieczenia obligacji serii A wynosi 5.709 tys. zł.

Środki pozyskane z emisji papierów dłużnych Spółka przeznaczyła, m.in. na rozwój linii biznesowej wędkarstwa poprzez zwiększenie zatowarowania magazynu i rozszerzenie asortymentu produktów o nowe specjalistyczne marki wędkarskie. Robinson Europe S.A. wykorzystał także część pozyskanego kapitału na rozwój linii biznesowej sport poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów zimowych marki NEVERLAND oraz zwiększenie dostaw produktów firmy BERG. Jeden z celów emisyjnych stanowił również rozwój dystrybucji poprzez własną sieć sklepów typu „shop in shop”. Jak dotąd Emitent otworzył już 8 takich sklepów agencyjnych.

„Po niespełna czterech latach obecności na rynku NewConnect postanowiliśmy wejść na rynek Catalyst z zamiarem dalszego efektywnego pozyskiwania finansowania na rozwój. Rynek dłużnych papierów wartościowych Catalyst stwarza możliwości pozyskiwania finansowania w ramach emisji obligacji korporacyjnych, które w swej istocie znacznie różnią się od kapitału udziałowego, dając naszemu przedsiębiorstwu nowe możliwości. Dla takich firm jak Robinson Europe S.A. finansowanie pozyskane poprzez Catalyst pozwala zrealizować cele strategiczne, znacznie przyspieszając rozwój prowadzonej działalności. Nie możemy również wykluczyć przeprowadzenia kolejnych rund finansowania dłużnego, które z racji obecności na rynku dłużnym, powinny cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem ze strony inwestorów.” - komentuje Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

W 1 kw. roku obrotowego 2014/2015 Grupa Kapitałowa Robinson Europe wypracowała 2.808 tys. zł przychodów ze sprzedaży wobec 2.416 tys. zł rok wcześniej. Było to głównie zasługą dynamicznego rozwoju spółki zależnej OUTDOORZY S.A., która osiągnęła w tym okresie wzrost sprzedaży o 145% w ujęciu rdr. Robinson Europe S.A. osiągnął także znaczący, bo wynoszący ponad 140%, wzrost zamówień przedsezonowych na sprzęt wędkarski na sezon 2015. Jest to bardzo duży sukces handlowy Spółki i stanowi dobrą prognozę dla wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach. Grupa Kapitałowa cały czas poszukuje nowych partnerów biznesowych i rozszerza swój asortyment o nowe linie produktów wysokiej jakości. Zarząd Spółki jest przekonany, że podejmowane działania pozwolą na poprawę rentowności oraz osiąganie wyższych zysków.

Spółka Robinson Europe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz sportowego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która od wielu lat jest znana w branży wędkarskiej. Robinson Europe S.A. posiada 600.000 szt. akcji stanowiących 75% udziałów w kapitale zakładowym spółki OUTDOORZY S.A., która prowadzi sprzedaż sprzętu sportowego poprzez swój sklep internetowy. Pozostałe 200.000 szt. akcji, które stanowią 25% udziałów w kapitale zakładowym OUTDOORZY S.A., posiada ABS Investment S.A. - partner strategiczny Robinson Europe S.A.

źródło: Robinson Europe S.A.