ROBINSON EUROPE stawia na rozwój segmentu wędkarstwa

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, zakończyła rok obrotowy 2015/2016 zyskiem netto w kwocie 371 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 14.661 tys. zł. Spółka zamierza skoncentrować się na rozwoju segmentu wędkarstwa i planuje wydzielić segment sportowy.

W roku obrotowym 2014/2015 Emitent zanotował zysk netto w wysokości 174 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 15.577 tys. zł. Z kolei zysk EBITDA Spółki w roku obrotowym 2015/2016 wyniósł 1.127 tys. zł wobec 771 tys. zł rok wcześniej. Osiągnięcie przez Robinson Europe S.A. znacząco lepszych wyników finansowych było rezultatem skutecznej rozbudowy oferty produktowej w segmencie wędkarstwa, głównie poprzez jej zwiększenie o kolejne produkty z wiodącej marki ROBINSON, specjalistyczne marki wspierające ofertę oraz uniwersalny sprzęt sprzedawany w sieciowych sklepach samoobsługowych. Realizowane działania pozwalają Spółce umacniać jej pozycję rynkową w branży, o czym świadczy fakt, że jest ona dostawcą do większości istniejących i nowo powstających specjalistycznych sklepów wędkarskich na terenie Polski.

„Wzrost rentowności i zysku był możliwy dzięki poprawie trafności realizowanych dostaw poprzez tzw. „pre-ordery”. To z kolei wpływa bardzo pozytywnie na naszą gospodarkę magazynową, co skutkuje zmniejszeniem wyprzedaży, pozwalając tym samym na uzyskiwanie lepszej marżowości. Ponieśliśmy również mniejsze koszty w porównaniu do poprzedniego roku głównie z tytułu usług obcych związanych przede wszystkim z zakończeniem procesów wdrożeniowych oraz projektów doradczo-szkoleniowych. Dążymy do wzrostu udziału w sprzedaży ogółem produktów specjalistycznych oraz drobnych akcesoriów, na których można generować najwyższe marże. Umacniamy także naszą pozycję wśród kluczowych Klientów poprzez zwiększanie udziału produktów pre-orderowych w całej sprzedaży, zacieśniając tym samym relacje z Klientami. Jest to oczywiście bardzo pracochłonny proces, który wymaga sprawnej obsługi, ale przynosi on obu stronom wymierne korzyści w postaci bardziej uporządkowanego i przewidywalnego biznesu.” - ocenia Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

Na początku lutego br. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań w zakresie przeprowadzenia analizy opłacalności wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a następnie zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sportowego. Zgodnie z otrzymaną wyceną, która została wykonana metodą majątkową oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych, potwierdzoną przez biegłego rewidenta, wartość działu sportowego została oszacowana na kwotę ponad 1.034 tys. zł. Robinson Europe S.A. zamierza przeprowadzić działania mające na celu usystematyzowanie modelu biznesowego oraz chce skoncentrować się na rozwoju segmentu wędkarskiego, który stanowi jej podstawowy przedmiot działalności. Taki kierunek rozwoju powinien zdaniem Zarządu Spółki przyczynić się do dalszego wzrostu jej wartości.

„Chcemy uporządkować zakres kompetencji oraz wdrożyć model zarządzania poprzez koncentrację na procesach przypisanych do konkretnej branży. W segmencie sportowym nastąpi koncentracja na wyspecjalizowanych produktach, przede wszystkim pod własną marką „Neverland”, co zagwarantuje nam wzrost poziomu marż. Będziemy chcieli kontynuować ścisłą współpracę oddzielnych podmiotów w zakresie wymiany doświadczeń. Nadal pozostanie także do wykorzystania platforma wspólnej grupy odbiorców i dostawców w niektórych, określonych segmentach asortymentu. Naszym nadrzędnym celem pozostaje zwiększenie poziomu zyskowności w spółce Robinson Europe S.A. poprzez wyłączny udział w sprzedaży produktów z branży wędkarskiej.” - dodaje Paweł Busz.

Zarząd Robinson Europe S.A. podjął w dniu 03.03.2017 r. Uchwałę o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2015/2016 w wysokości 0,05 zł na akcję.

2016 r. był bardzo ważnym okresem dla Robinson Europe S.A., bowiem w grudniu ub. roku na rynku NewConnect zadebiutowała jej spółka portfelowa - Outdoorzy S.A., w której posiada ona akcje stanowiące 41,90% udziału w kapitale zakładowym. Podmiot ten, który z oferty prywatnej pozyskał środki w wysokości 625 tys. zł, działa w branży e-commerce i zajmuje się sprzedażą odzieży oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego - outdoorzy.pl. Debiut Outdoorzy S.A. na rynku NewConnect okazał się dużym sukcesem, gdyż pierwszy dzień notowań akcji przyniósł 72% wzrost ich kursu w odniesieniu do ceny emisyjnej. Zgodnie ze zwyczajem Robinson Europe S.A. przeszacowanie tych aktywów nastąpi dopiero na koniec roku obrotowego 2016/2017 uwzględniając rynkowy kurs akcji spółki Outdoorzy S.A. na dzień 31.10.2017 r.

Spółka Robinson Europe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz sportowego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która była znanym podmiotem w branży wędkarskiej.

źródło: Robinson Europe