ROBINSON EUROPE realizuje plany rozwoju i wypracowuje dobre wyniki

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego, miała ponad 803 tys. zł zysku netto po dwóch kwartałach roku obrotowego 2018/2019 przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 8.418 tys. zł. Spółka prowadzi działania w wielu obszarach mające na celu dalszy wzrost segmentu wędkarstwa.

W dwóch pierwszych kwartałach roku obrotowego 2017/2018 Emitent zanotował zysk netto w kwocie 693 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 7.689 tys. zł, co oznacza, że wynik finansowy w roku obrotowym 2018/2019 wykazuje istotną poprawę. W samym 2 kw. roku obrotowego 2018/2019 Robinson Europe S.A. osiągnął blisko 815 tys. zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 5.551 tys. zł. wobec 957 tys. zł zysku netto i 5.495 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży w analogicznym okresie roku obrotowego 2017/2018. Osiągnięte wyniki w pierwszym półroczu tego roku obrotowego są efektem dobrego początku roku oraz utrzymania wysokiej marżowości. Zarząd Spółki stawia na dalszy rozwój działalności biznesowej i handlowej w segmencie wędkarstwa, gdyż dostrzega w nim największy potencjał do dalszego rozwoju.

„Wyniki finansowe drugiego kwartału i całego pierwszego półrocza roku obrotowego 2018/2019 należy uznać za satysfakcjonujące. Koncentracja działalności i aktywności biznesowej na segmencie wędkarstwa to czynnik, którzy naszym zdaniem pozwoli nam utrzymać marżowość na dobrym poziomie. Sprzedaż w segmencie wędkarstwa rośnie zarówno na poziomie krajowym, jak i w eksporcie. Z kolei sprzedaż w segmencie sportowym jest już marginalna, co jest zgodne z naszą strategią rozwoju. Optymalizujemy również procesy sprzedażowe i działalność działu handlowego, dzięki czemu powinniśmy uzyskać wzrost jego efektywności.” - podkreśla Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

Spółka buduje rozpoznawalność swojej marki i swoich produktów wykorzystując do tego wiele zróżnicowanych narzędzi oraz kanałów komunikacji. Obecnie kluczowym obszarem do docierania do nowych klientów oraz utrzymywania relacji z dotychczasowymi pozostają nowoczesne technologie i media społecznościowe. Robinson Europe S.A. aktywnie uczestniczy w najważniejszych imprezach branżowych, sponsoruje i organizuje zawody sportowe oraz tworzy własne teamy wędkarskie. Zarząd Spółki dostrzega dobre perspektywy dla branży wędkarstwa i pozytywny trend wzrostu wydatków konsumentów na sprzęt oraz akcesoria wędkarskie.

„W dzisiejszych czasach, aby docierać do nowych klientów i podtrzymywać relacje z posiadanymi, należy wykorzystywać innowacyjne narzędzia i technologie. Transformacja w obszarze marketingu ma również miejsce w przypadku naszej Spółki. Działamy komplementarnie i na wielu płaszczyznach, dzięki czemu powinniśmy osiągnąć zamierzone cele. Widzimy również pozytywne trendy w branży wędkarstwa i wzrost zapotrzebowania konsumentów na sprzęt cechujący się wyższą jakością i tym samym wyższą ceną. Napawa nas to dużym optymizmem.” - zakończył Paweł Busz.

Spółka zakończyła rok obrotowy 2017/2018 zyskiem netto w wysokości 1.303 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 15.202 tys. zł. Akcjonariusze Robinson Europe S.A. podczas ZWZA w dniu 17.04.2019 r. podjęli m.in. uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję. Dzień dywidendy został wyznaczony na 5 lipca 2019 r., a dzień jej wypłaty na 11 lipca 2019 r. Spółka w kwietniu 2019 r. dokonała również nabycia w ramach umowy cywilno-prawnej 848.900 szt. akcji notowanej na rynku NewConnect spółki Outdoorzy S.A. i zwiększyła swoje zaangażowanie w tym podmiocie do 49,99% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Robinson Europe S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która szybko stała się znaczącym podmiotem w branży wędkarskiej. W 2016 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka portfelowa Robinson Europe S.A. - Outdoorzy S.A., w której Emitent posiada obecnie akcje stanowiące 49,99% udziału w kapitale zakładowym. Podmiot ten działa w branży e-commerce i zajmuje się sprzedażą wysokiej jakości odzieży outdoorowej oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego.

źródło: Robinson Europe