ROBINSON EUROPE przedstawił prognozy finansowe

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, prognozuje osiągnięcie 1,35 mln zł zysku na poziomie EBITDA w roku obrotowym 2015/2016. Emitent przewiduje, że środki pozyskane z emisji akcji serii F pozwolą mu zwiększyć skalę prowadzonej działalności.

Spółka przedstawiła również prognozę zysku na poziomie EBITDA, który w roku obrotowym 2016/2017 ma sięgnąć 2,25 mln zł. Robinson Europe S.A. przygotował swoje prognozy finansowe zakładając, że jego rentowność sprzedaży będzie utrzymywała się na obecnym poziomie. Emitent liczy także, że w jego otoczeniu konkurencyjnym oraz w warunkach pogodowych nie zajdą w najbliższym czasie jakieś istotne zmiany. Spółka oczekuje również, że wartość dolara amerykańskiego w stosunku do polskiej waluty będzie odnotowywała stopniowy i niewielki wzrost.

„Opublikowane przez nas prognozy finansowe na dwa najbliższe lata obrotowe uwzględniają zwiększenie naszej skali działalności, głównie dzięki pozyskaniu nowych środków obrotowych z emisji akcji serii F. Branżę, w której działamy, cechuje sezonowość oraz długi czas wprowadzania do sprzedaży nowych produktów. Dlatego też przewidujemy, że największe rezultaty prowadzonych działań będą widoczne w kolejnym sezonie sprzedażowym, a więc w 2017 r. Wierzymy, że nasza strategia rozwoju oraz realizacja jej założeń, przyczyni się do dalszej poprawy wyników finansowych przez całą Grupę Kapitałową.” - mówi Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

W październiku br. Spółka przeprowadziła emisję akcji serii F, z której pozyskała 2,45 mln zł. W trakcie zakończonej subskrypcji prywatnej akcji serii F Robinson Europe S.A. przydzielił łącznie 306.250 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 8,00 zł za szt. Przeprowadzona subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 125.000 i nie więcej niż 375.000 akcji serii F. Złożone zapisy objęły więc ponad 81,66% oferowanej puli akcji. Kapitał pozyskany z emisji akcji będzie przeznaczony przez Emitenta na wprowadzenie nowych linii produktowych oraz poprawienie płynności dostaw.

„Pozyskanie środków z emisji akcji serii F pozwoli nam dopasować naszą ofertę sprzedażową do zmieniającego się rynku wędkarstwa. Aktualnie ten segment rynkowy rozwija się w kierunku specjalistycznych metod połowów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, planujemy rozbudować portfolio naszych specjalistycznych marek. Działamy w sezonowej branży, która wymusza na nas główne zatowarowanie sklepów w okresie wczesnej wiosny. Implikuje to z kolei potrzebę zainwestowania bardzo dużych środków finansowych w krótkim okresie czasowym. Pozyskane środki z emisji akcji umożliwią nam lepsze dostosowanie do warunków rynkowych.” - dodaje Paweł Busz.

Po czterech kwartałach roku obrotowego 2014/2015 jednostkowy zysk Spółki na poziomie EBITDA sięgnął 701 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 15.557 tys. zł. Natomiast Grupa Kapitałowa Robinson Europe S.A. wypracowała w tym okresie zysk EBITDA w kwocie 781 tys. zł przy sprzedaży na poziomie 21.043 tys. zł. Jednostkowy zysk netto Spółki po czterech kwartałach roku obrotowego 2014/2015 wyniósł 231 tys. zł, a skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 154 tys. zł.

W marcu 2015 r. obligacje Robinson Europe S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst. Spółka z przeprowadzonej emisji pozyskała 1.027 tys. zł, które przeznaczyła m.in. na rozwój swojej głównej linii biznesowej wędkarstwo poprzez zwiększenie zatowarowania magazynu oraz rozszerzenie asortymentu produktów o nowe specjalistyczne marki. Wyemitowane papiery dłużne są zabezpieczonymi obligacjami trzyletnimi o oprocentowaniu zmiennym wynoszącym WIBOR3M + marża w wysokości 7,00% w skali roku.

Spółka Robinson Europe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz sportowego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która była znanym podmiotem w branży wędkarskiej.

źródło: Robinson Europe