ROBINSON EUROPE poprawia wyniki finansowe w 2 kw. 2014/2015 r.

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, osiągnęła w 2 kw. roku obrotowego 2014/2015 zysk netto w kwocie 677 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 6.521 tys. zł. Bardzo dobre wyniki finansowe były efektem skutecznej realizacji założeń strategii rozwoju Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej.

W analogicznym okresie ub. roku Emitent miał 500 tys. zł zysku netto, a sprzedaż sięgnęła 4.631 tys. zł. Od początku tego roku obrotowego Robinson Europe S.A. wypracował 161 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 8.224 tys. zł. Rok wcześniej Spółka miała 25 tys. zł zysku netto, a jej sprzedaż wynosiła 6.596 tys. zł. Znaczące wzrosty przychodów oraz zysków netto odnotowane przez Robinson Europe S.A. były rezultatem rozszerzenia oferty handlowej w segmencie wędkarstwa. Bardzo ważnym czynnikiem poprawy wyników finansowych Spółki był także wzrost zamówień przedsezonowych, który umożliwia jej efektywniejsze zarządzanie portfelem zamówień, a także lepszą obsługę sprzedaży i racjonalniejszą gospodarkę magazynową.

„Wyniki finansowe Spółki należy uznać za bardzo pozytywne, bowiem odnotowaliśmy istotny wzrost przychodów i zysków. Zwiększenie aktywności i sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej pozwoliło nam zniwelować straty w eksporcie na rynki wschodnie, m.in. na Ukrainę i do Rosji. Udało nam się także zanotować wzrost sprzedaży do sieci oraz hipermarketów w Polsce. Jest to dla nas bardzo dobry kierunek rozwoju i uważam, że w odpowiednim momencie zaczynamy zdobywać nowy rynek. Wierzę, że kolejne kwartały będą dla nas równie udane.” - stwierdza Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

W 2 kw. roku obrotowego 2014/2015 Grupa Kapitałowa Robinson Europe S.A. zanotowała 713 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 8.163 tys. zł. W analogicznym kwartale poprzedniego roku obrotowego zysk netto wyniósł 464 tys. zł, a przychody ukształtowały się na poziomie 5.038 tys. zł. Po dwóch kwartałach Grupa Kapitałowa ma 232 tys. zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej strata netto przekroczyła 10 tys. zł. Duży wpływ na utrzymanie progresji wynikowej na poziomie skonsolidowanym ma dynamiczny rozwój Spółki zależnej OUTDOORZY S.A., która notuje niezwykle wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży. Podmiot ten kontynuował również nawiązaną współpracę z serwisem www.amazon.de i zamierza zwiększać swoją obecność na rynkach zagranicznych, głównie Unii Europejskiej. OUTDOORZY kontynuują także realizację planu rozwoju, zakładającego pozyskiwanie nowych partnerów handlowych oraz poszerzanie swojej oferty handlowej o nowe linie produktowe, cechujące się wysoką jakością.

„Mocny rozwój naszej Spółki zależnej OUTDOORZY S.A. zaczyna mieć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych całej Grupy Kapitałowej. W minionym kwartale przychody tego podmiotu wzrosły w ujęciu rdr. o ponad 320%, a udział w sprzedaży całej Grupy zwiększył się do 20%. OUTDOORZY kontynuują ekspansję na rynkach krajów Unii Europejskiej, a także w dalszym ciągu poszukują nowych partnerów i produktów o wysokiej jakości do swojego portfolio. Decyzję o włączeniu do Grupy Kapitałowej podmiotu zajmującego się sprzedażą internetową oceniamy bardzo dobrze i liczę, że w następnym kwartale utrzymamy trend wzrostowy.” - dodaje Busz.

W marcu 2015 r. obligacje Robinson Europe S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst. Spółka z przeprowadzonej emisji pozyskała 1.027 tys. zł, które przeznaczyła m.in. na rozwój swojej głównej linii biznesowej wędkarstwo poprzez zwiększenie zatowarowania magazynu oraz rozszerzenie asortymentu produktów o nowe specjalistyczne marki. Wyemitowane papiery dłużne są zabezpieczonymi obligacjami trzyletnimi o oprocentowaniu zmiennym wynoszącym WIBOR3M + marża w wysokości 7,00% w skali roku.

Spółka Robinson Europe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz sportowego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która od wielu lat jest znana w branży wędkarskiej. Robinson Europe S.A. posiada 600.000 szt. akcji stanowiących 75% udziałów w kapitale zakładowym spółki OUTDOORZY S.A., która prowadzi sprzedaż sprzętu sportowego poprzez swój sklep internetowy. Pozostałe 200.000 szt. akcji, które stanowią 25% udziałów w kapitale zakładowym OUTDOORZY S.A., posiada ABS Investment S.A. - partner strategiczny Robinson Europe S.A.

źródło: Robinson Europe