ROBINSON EUROPE mocno wchodzi w kolejny rok

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego, bardzo dobrze rozpoczęła kolejny rok obrotowy 2018/2019 od istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży i chce utrzymać pozytywny trend w nadchodzących kwartałach. Emitent koncentruje się na umacnianiu pozycji w branży oraz stałej rozbudowie oferty handlowej.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/2019 Spółka zanotowała minimalną stratę netto w wysokości 11 tys. zł wobec 263 tys. zł straty netto w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego oraz zwiększyła przychody netto ze sprzedaży o ponad 30% w ujęciu rdr. z 2.194 tys. zł do 2.866 tys. zł. Pierwszy kwartał każdego roku obrotowego to dla podmiotów działających w branży wędkarskiej najtrudniejszy okres, co wynika przede wszystkim z otoczenia rynkowego i warunków atmosferycznych, więc osiągnięcie neutralnego wyniku finansowego w tym kwartale przybliży Robinson Europe S.A. do zrealizowania założonych celów na cały rok obrotowy. Emitent prowadzi działania rozwojowe w obszarze budowania wizerunku marki i jej rozpoznawalności wśród Klientów, a także dopasowywaniu asortymentu znajdującego się w ofercie handlowej do zmieniających się preferencji i wymagań klientów. Zarząd Spółki jest zadowolony z wyników finansowych osiągniętych w 1 kw. roku obrotowego 2018/2019 i liczy, że przełożą się na one na dobry wynik w całym roku.

„Naszym głównym celem jest generowanie w pierwszym kwartale każdego roku obrotowego wyniku finansowego bez straty na wyniku netto. Ze względu na specyfikę branży i jej sezonowość jest to najtrudniejszy dla nas okres działalności. W tym roku zrealizowaliśmy postawione przed nami zadanie blisko w 100%. Na uwagę zasługuje wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży, który jest rezultatem prowadzonych działań marketingowych i handlowych oraz podejmowanych decyzji zarządczych. Wierzymy, że obrany kierunek rozwoju Spółki jest właściwy i dzięki wytężonej pracy Zarządu oraz całego zespołu będziemy mogli osiągać jeszcze lepsze wyniki finansowe.” - wyjaśnia Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

Spółka bardzo dynamicznie umacnia swoją pozycję w branży wędkarskiej i odnotowuje wzrost sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i w sprzedaży zagranicznej. Rynki zagraniczne pozwalają Emitentowi generować nieco mniejsze marże ze względu na ogromną konkurencję, ale zwiększają za to prestiż marki. W 1 kw. roku obrotowego 2018/2019 Robinson Europe S.A. zakończyła z sukcesem bardzo długie negocjacje z dystrybutorem w Portugalii i zrealizowała dla niego po raz pierwszy w historii dostawę. Każdy kolejny klient zagraniczny współpracujący ze Spółką i wprowadzający do sprzedaży jej towary pozwala budować mocniejszą pozycję marki na rynku europejskim.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zwiększania sprzedaży na rynku polskim oraz w działalności eksportowej. Wejście na rynek portugalski to nasz kolejny sukces biznesowy, który przekłada się na coraz mocniejszą pozycję marki. Rynek wędkarski przeżywa obecnie bardzo dobry okres i chcemy dobrze wykorzystać jego potencjał umiejętnie dedykując asortyment pod sieci, sklepy ogólno-wędkarskie i sklepy specjalistyczne poprzez tworzenie tzw. „podbrandów” przeznaczonych do konkretnych metod połowu. Stawiamy także na wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacji przy docieraniu do kolejnych klientów.” - dodaje Busz.

Robinson Europe S.A. zakończyła rok obrotowy 2017/2018 zyskiem netto w wysokości 1.303 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 15.202 tys. zł. Emitent utrzymał w ten sposób bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte w poprzednim roku obrotowym.

Akcjonariusze Spółki podejmą decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017/2018 podczas ZWZA zwołanego na dzień 17.04.2019 r. Zgodnie z projektem Uchwał propozycja podziału zysku zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję. Dzień dywidendy ma być ustalony na 05.07.2019 r., a jej wypłata ma nastąpić w dniu 11.07.2019 r. Rok temu Robinson Europe S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,08 zł na akcję i kontynuowała politykę dywidendową zakładającą coroczne dzielenie się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami.

„Cieszę się, że również nasi partnerzy biznesowi z firmy Outdoorzy S.A. mieli całkiem udany poprzedni rok obrotowy. Śledząc na bieżąco wyniki i wydarzenia w firmie zarządzanej przez naszych kolegów mogę powiedzieć, że ich działania wydają się równie obiecujące i liczymy na bardzo dobry wynik w tym roku.” - zakończył Paweł Busz.

Robinson Europe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która szybko stała się znaczącym podmiotem w branży wędkarskiej. W 2016 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka portfelowa Robinson Europe S.A. - Outdoorzy S.A., w której Emitent posiada akcje stanowiące 41,90% udziału w kapitale zakładowym. Podmiot ten działa w branży e-commerce i zajmuje się sprzedażą wysokiej jakości odzieży outdoorowej oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego.

źródło: Robinson Europe