ROBINSON EUROPE kontynuuje rozwój segmentu wędkarstwa

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, osiągnęła ponad 374 tys. zł zysku netto w 3 kw. roku obrotowego 2017/2018, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie prawie 4.775 tys. zł. Spółka dzięki przyjętej polityce sprzedażowej i jej skutecznej realizacji notuje stały wzrost przychodów w segmencie wędkarstwa.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018 Emitent zanotował zysk netto w kwocie 1.068 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 12.464 tys. zł. Osiągnięte wyniki finansowe wykazują utrzymanie pozytywnego trendu przejawiającego się wzrostem przychodów ze sprzedaży wraz z zachowaniem wysokiej rentowności. Robinson Europe S.A. cały czas wzmacnia pozycję w segmencie wędkarstwa, zwiększając sprzedaż na rynku polskim, rynkach Unii Europejskiej oraz w działalności eksportowej. Kluczowym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na ten wzrost jest prowadzenie efektywnej polityki sprzedażowej oraz wdrażanie zmian w zakresie zarządzania i organizacji w obszarze wewnętrznej obsługi sprzedaży. Zarząd Spółki jest zadowolony z osiągniętych wyników i będzie dążył, aby podtrzymać je w kolejnych kwartałach.

„Wypracowane przez nas wyniki finansowe są potwierdzeniem, że nasz kierunek rozwoju jest słuszny, a jego realizacja przebiega zgodnie z założeniami. Przede wszystkim dzięki rozważnie zaplanowanej i skutecznie egzekwowanej polityce sprzedażowej jesteśmy w stanie kreować wzrost wartości sprzedaży w segmencie wędkarstwa zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. To właśnie rozwój segmentu wędkarstwa odpowiada za zwiększenie przychodów ze sprzedaży przy utrzymaniu satysfakcjonującej marży. Ten obszar biznesowy stanowi filar naszej działalności i będziemy chcieli jeszcze bardziej go umacniać poprzez jak najefektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz optymalizowanie procesów zarządczych.” - wyjaśnia Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

Wyniki finansowe Spółki byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie istotne i niezależne czynniki zewnętrzne, do których można zaliczyć panujące warunki atmosferyczne oraz odbywające się w tym roku Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Występujące wysokie temperatury spowodowały suszę, przez co znacząco obniżył się poziom wód w rzekach oraz zbiornikach wodnych, oddziałując tym samym na niższy popyt na sprzęt oraz akcesoria wędkarskie. Z kolei odbywające się w Rosji Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wpłynęły na niższą sprzedaż asortymentu wędkarskiego, gdyż grupa docelowa klientów oraz kibiców jest bardzo zbieżna.

„W tym roku otoczenie zewnętrzne nie było zbyt sprzyjające, dlatego osiągnięte wyniki należy uznać za niezwykle pozytywne. Po pierwsze, gorące lato i wysokie temperatury odbiły się na niższym poziom wód w zbiornikach wodnych oraz rzekach. To z kolei przełożyło się na zmniejszenie popytu na sprzęt i akcesoria wędkarskie. Drugim czynnikiem były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Kibice piłkarscy i nasi klienci to dwie dość analogiczne grupy.” - dodaje Paweł Busz.

W lipcu br. Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,08 zł na akcję. W tej sposób Emitent kontynuował zapoczątkowaną w poprzednim roku politykę dywidendową zakładającą coroczne dzielenie się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami.

Robinson Europe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz sportowego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która była znanym podmiotem w branży wędkarskiej. W 2016 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka portfelowa Robinson Europe S.A. - Outdoorzy S.A., w której Emitent posiada akcje stanowiące 41,90% udziału w kapitale zakładowym. Podmiot ten działa w branży e-commerce i zajmuje się sprzedażą wysokiej jakości odzieży outdoorowej oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego.

źródło: Robinson Europe