ROBINSON EUROPE kończy rok z najwyższym zyskiem w historii

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, zakończyła rok obrotowy 2016/2017 zyskiem netto w wysokości 1.779 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 14.988 tys. zł. Emitent osiągnął w minionym roku istotny wzrost rentowności dzięki realizacji założeń strategii rozwoju.

W samym 4 kw. roku obrotowego 2016/2017 Spółka wypracowała zysk netto sięgający 673 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 2.907 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Emitent miał stratę netto w kwocie 36 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.670 tys. zł. Na wzrost rentowności Robinson Europe S.A. wpływają przede wszystkim skuteczne działania w zakresie zwiększenia efektywności komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy handlowcami działającymi w terenie a centralą Spółki, jak również optymalizowanie procesów obsługi magazynowej. Emitent realizuje także spójny program w obszarze promocyjno-marketingowym. Stabilny wzrost sprzedaży jest odnotowywany w segmencie wędkarstwa i to zarówno na rynku polskim, jak i w ujęciu całościowym.

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni z wyników finansowych osiągniętych w samym 4 kwartale, jak również w całym roku obrotowym 2016/2017. Udało nam się zwiększyć sprzedaż o kilka punktów procentowych oraz wypracować zysk netto wyższy o ponad 300%, co stanowi o ogromnym wzroście rentowności. Odnotowujemy stabilny wzrost przychodów w segmencie wędkarstwa, głównie na rynku krajowym. Dzięki podejmowanym działaniom prorozwojowym m.in. w zakresie poprawiania komunikacji i przepływu informacji pomiędzy handlowcami terenowymi a centralą Spółki oraz optymalizowaniu procesów gospodarki magazynowej powinniśmy utrzymać trend wzrostowy w kolejnych kwartałach.” - ocenia Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

W IV kw. roku obrotowego 2016/2017 Robinson Europe S.A. dokonała także aktualizacji wartości aktywów finansowych - akcji notowanej na rynku NewConnect spółki Outdoorzy S.A. Emitent posiadał na koniec IV kwartału roku obrotowego 2016/2017 4.400.000 szt. akcji tego podmiotu. Ich kurs na koniec października 2017 r. wynosił 0,48 zł. Zarząd Robinson Europe S.A. bardzo dobrze ocenia decyzję o upublicznieniu Outdoorzy S.A. na alternatywnym rynku oraz działania podejmowane przez tą spółkę w celu umacniania pozycji rynkowej i budowania zasięgu.

„Wzrost kursu akcji Outdoorzy S.A. notowanej na rynku NewConnect umożliwił nam dokonanie aktualizacji wartości tej inwestycji. Po ponad roku od debiutu tej spółki na alternatywnym rynku mogę z całą pewnością powiedzieć, że decyzja o upublicznieniu była słuszna. Outdoorzy cały czas utrzymują wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży zarówno w segmencie detalicznym, jak i hurtowym. Spółka ta realizuje efektywne działania marketingowe, które pozwalają na zwiększenie zasięgu jej sklepu internetowego oraz docieranie z jego ofertą do nowych klientów.” - dodaje Paweł Busz.

W sierpniu 2017 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę o odstąpieniu od sprzedaży osobie trzeciej bądź wniesienia aportem do innego podmiotu wyodrębnionej funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci działu sportowego. Dział ten będzie nadal funkcjonował w ramach struktur wewnętrznych Robinson Europe S.A., a dzięki przeprowadzonym analizom będzie on przechodził stopniową restrukturyzację. Emitent planuje istotną redukcję stanów magazynowych w tym segmencie i zamierza skoncentrować się na ograniczeniu oferty oraz dystrybucji do najbardziej rentownych produktów.

W sierpniu 2017 r. Robinson Europe S.A. zawarła umowy kredytowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Spółka podpisała umowę na kredyt w wysokości 2 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, kredyt obrotowy w kwocie 1 mln zł oraz kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2 mln zł. Pozyskane przez Spółkę kredyty zastąpią poprzednie umowy kredytowe z Alior Bank S.A. i zapewnią jej stabilne finansowanie bieżącej działalności w okresie długoterminowym. Nowe kredyty zostały zawarte na korzystniejszych dla Robinson Europe S.A. warunkach finansowych, co pozytywnie wpłynie na jej wyniki finansowe. Kredyty Spółki w Alior Bank S.A. zostały spłacone.

Spółka w lipcu 2017 r. wypłaciła po raz pierwszy w historii dywidendę w wysokości 0,05 zł na akcję.

Robinson Europe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz sportowego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która była znanym podmiotem w branży wędkarskiej. W 2016 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka portfelowa Robinson Europe S.A. - Outdoorzy S.A., w której Emitent posiada akcje stanowiące 41,90% udziału w kapitale zakładowym. Podmiot ten działa w branży e-commerce i zajmuje się sprzedażą odzieży oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego - outdoorzy.pl.

źródło: Robinson Europe