ROBINSON EUROPE chce utrzymać dobre wyniki w kolejnym roku

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, wypracowała ponad 1,57 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2016/2017 przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie blisko 15 mln zł. Spółka planuje wypłacić dywidendę z osiągniętego zysku w wysokości 0,08 zł na akcję.

Osiągnięte wyniki finansowe przez Robinson Europe S.A. były znacząco lepsze niż w roku obrotowym 2015/2016, gdy zysk netto sięgnął 0,37 mln zł, a przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 14,6 mln zł. Emitent cały czas intensyfikuje działania prorozwojowe, przede wszystkim w segmencie wędkarstwa, co przekłada się na wzrost sprzedaży produktów w tej linii biznesowej na rynku polskim oraz w eksporcie. Spółka podąża za ogólnoświatowymi trendami w branży i rozwija specjalistyczne marki dedykowane poszczególnym rodzajom wędkarstwa. Ważnym elementem wpływającym na wzrost sprzedaży i zysku jest prowadzenie działań w obszarze zwiększania efektywności komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy handlowcami działającymi w terenie a centralą Spółki i optymalizowanie procesów obsługi magazynowej. Robinson Europe S.A. prowadzi również spójny program w obszarze promocyjno-marketingowym. Zarząd Spółki jest bardzo zadowolony z osiągnięcia najlepszych wyników finansowych w jej historii i zamierza kontynuować realizację strategii rozwoju w kolejnym roku.

„Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani wynikami finansowymi, jakie udało się osiągnąć w minionym roku. Przy dużej huśtawce sprzedażowej wynikającej z sezonowości w naszej branży, zawsze musimy cierpliwie poczekać do zakończenia roku obrotowego, aby faktycznie przekonać się o finalnym wyniku. Trzeba uczciwie przyznać, że oprócz efektywnych działań z naszej strony jako Zarządu i całego zespołu, z jakim na co dzień pracujemy, również czynniki zewnętrzne sprzyjały progresowi na wielu płaszczyznach działania. Udało nam się także uporządkować następstwa wielu dynamicznych zmian, z jakimi przyszło nam się zmierzyć od momentu debiutu na giełdzie. To zawsze wyzwanie dla Zarządu - wielu spraw trzeba się nauczyć, niektóre wręcz przetestować na „własnej skórze”, żeby dopiero po czasie ocenić, co faktycznie przynosi pozytywne efekty. Myślę, że ten okres kilku ostatnich lat był dla firmy nie tylko dużym wyzwaniem, ale przede wszystkim dobrym i budującym doświadczeniem. Najważniejsze, że w ogólnym bilansie tych zdarzeń zarówno na polu wyników operacyjnych, jak i kapitałowych jesteśmy zdecydowanie „in plus”.” - podkreśla Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

Ważnym aktywem w portfelu inwestycyjnym Robinson Europe S.A. są akcje notowanej na rynku NewConnect spółki Outdoorzy S.A., która zadebiutowała na alternatywnym rynku w grudniu 2016 r. Emitent posiada obecnie 4.400.000 akcji tego podmiotu, stanowiących 41,90% udziału w kapitale zakładowym. W roku obrotowym 2016/2017 Robinson Europe S.A. dokonał aktualizacji wyceny tego aktywa uwzględniając ich cenę rynkową według kursu zamknięcia z dnia 31.10.2017 r.

W lipcu 2017 r. Spółka po raz pierwszy w swojej historii wypłaciła dywidendę w kwocie 0,05 zł na akcję. W tym roku Robinson Europe S.A. również planuje podzielić się zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. Decyzję o podziale zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016/2017 podejmą Akcjonariusze podczas ZWZA zwołanego na dzień 27.03.2018 r. Spółka chce w ten sposób podtrzymać zapoczątkowaną w ubiegłym roku politykę dywidendową, która zakłada coroczne dzielenie się zyskiem z Akcjonariuszami.

„Spółka Outdoorzy jest nam wyjątkowo bliska i w pełni kibicujemy jej dobrym wynikom, byliśmy przez pewien okres właścicielem 100% jej akcji. Mamy nadzieję, że ich dobre wyniki i zdecydowany progres w działaniach są tez choć w niewielkiej części efektem naszej wspólnej pracy, wymiany doświadczeń i podjętych decyzji. Wierzę, że w niedalekiej przyszłości Spółka ta również dołączy do grona spółek dywidendowych. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi, a przede wszystkim istotnym udziałowcem Outdoorów – ABS Investment, żywo interesujemy się wydarzeniami i działaniami naszych kolegów. Jestem w pełni optymistycznie nastawiony jeśli chodzi o dalsze losy naszej spółki portfelowej. My również w tym roku chcemy podzielić się zyskiem z Akcjonariuszami Robinsona i będziemy rekomendować na ZWZA wypłatę dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowić będzie istotnie wyższą kwotę niż miało to miejsce w zeszłym roku. Wierzę, że rozpoczęty kolejny sezon będzie równie pozytywny i jesteśmy dobrze przygotowani do pracy, a to znowu powinno rokować kolejne wypłaty dywidendy naszym Akcjonariuszom. Mam nadzieję, że takimi właśnie działaniami i stabilną pozycją na rynku, zjednamy sobie większe grono inwestorów, co przyczyni się także do wzrostu kursu naszych akcji.” - zakończył Paweł Busz.

Robinson Europe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz sportowego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która była znanym podmiotem w branży wędkarskiej. W 2016 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka portfelowa Robinson Europe S.A. - Outdoorzy S.A., w której Emitent posiada akcje stanowiące 41,90% udziału w kapitale zakładowym. Podmiot ten działa w branży e-commerce i zajmuje się sprzedażą odzieży oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego - outdoorzy.pl.

źródło: Robinson Europe