PHR z rekordowymi przychodami w IV kwartale

Przychodami netto ze sprzedaży na poziomie 10.435.998,40 PLN w IV kwartale 2012 roku może pochwalić się Polski Holding Rekrutacyjny S.A. Obecnie w skład Holdingu wchodzi 17 Spółek, które zajmują się m.in. usługami pracy tymczasowej, outsourcingiem księgowym i kadrowo-płacowym oraz rekrutacją osób niepełnosprawnych.

- „Konsekwentna realizacja celów biznesowych, atrakcyjna oferta oraz budowa jednolitego wizerunku Grupy sprawiły, że pomimo trudnej sytuacji w branży, Polski Holding Rekrutacyjny osiąga coraz lepsze wyniki i staje się atrakcyjny dla coraz większej liczby kontrahentów. Do spółek portfelowych zgłasza się coraz większa liczba krajowych przedsiębiorstw produkcyjnych, jak również realizowane są nowej projekty rekrutacyjne z zagranicznymi podmiotami. Coraz większego znaczenia w ramach Holdingu nabiera także rekrutacja osób niepełnosprawnych” – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A.

Na szczególną uwagę zasługują spółka portfelowa ITC Grupa - Polski HR Sp. z o.o., która kontynuowała politykę dywersyfikacji klientów poprzez systematyczne zwiększanie udziału w grupie kontrahentów przedsiębiorstw produkcyjnych oraz Polski Holding Rekrutacyjny International Sp. z o.o., który kontynuował realizację kontraktów na podstawie umów z kontrahentami zagranicznymi. Bardzo dobre rezultaty uzyskała również Spółka portfelowa A - trybut - Polski HR S.A., która wyspecjalizowała się w realizacji projektów mających na celu zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Władze Holdingu w dalszym ciągu prowadzą działania mające na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi, co w przyszłości przełoży się na zwiększenie efektywności działań, zapewnianie przepływu usług, a w konsekwencji zwiększanie zysków. Strategia Holdingu zakłada, że spółki o uzupełniających się specjalizacjach świadczą usługi w ramach grupy skutecznie wspierając swój rozwój. W wyniku realizacji tej strategii kontynuowana jest współpraca w ramach świadczenia usług kadrowych, księgowych oraz doradczych pomiędzy podmiotami.

Polski Holding Rekrutacyjny dzięki systematycznej pracy, wykwalifikowanemu personelowi oraz udanym przejęciom powoli staje się realną przeciwwagą dla zagranicznych podmiotów na polskim rynku HR i outsourcingu.

źródło: Unicorn Media