NWAI - rekordowy poziom przychodów i zysków

NWAI Dom Maklerski S.A. (ticker: NWA) – spółka notowana na rynku NewConnect na GPW opublikowała raport okresowy za III kwartały 2020 roku.

Po III kwartałach 2020 łączne przychody NWAI wyniosły 13,9 mln PLN i były na rekordowym poziomie w historii spółki. Dla porównania poziom łącznych przychodów w porównywalnym okresie 2019 roku wyniósł 5 mln PLN, co oznacza prawie trzykrotny wzrost rok do roku.

Na łączne przychody NWAI składają się przychody z działalności podstawowej (usługi bankowości inwestycyjnej, doradztwo, usługa agenta czy sponsora emisji), które wyniosły w okresie 1-3Q2020 ok. 5 mln PLN, przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu (ok. 8,8 mln PLN w 1-3Q2020) oraz przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne.

Rekordowy poziom przychodów przełożył się na znaczące zwiększenie zysków NWAI - wynik brutto po III kwartałach 2020 wyniósł 6,6 mln PLN (w porównaniu do 0,3 mln PLN w 1-3Q2019), a wynik netto 5,3 mln PLN (0,2 mln PLN w 1-3Q2019).

Narastająco za okres ostatnich 12 miesięcy (4Q2019-3Q2020) łączne przychody osiągnęły wartość 19,4 mln PLN, wynik brutto wyniósł 9,5 mln PLN, a wynik netto 7,7 mln PLN, co przekłada się na wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie 125%, bez uwzględnienia wypłaty dywidendy w maju 2020, której rentowność wyniosła 15,7%.

Wyniki osiągnięte przez NWAI w III kwartałach bardzo trudnego roku dla podmiotów rynku finansowego są potwierdzeniem trafności przyjętej strategii rozwoju naszej spółki – mamy zdywersyfikowane linie biznesowe – największa z nich odpowiada za ok 34% łącznych przychodów, przy jednoczesnym rozwijaniu nowych produktów. Taki model doskonale się sprawdza, co przy zmniejszonej bazie kosztów operacyjnych – nad czym pracowaliśmy w I półroczu, uzyskujemy znaczący efekt dźwigni operacyjnej, przekładający się na generowane zyski. Po III kwartałach br. mamy już ok. 5,5 mln zł zysku netto, a narastająco za 12 miesięcy już 7,7 mln zł, co jest zdecydowanie najwyższym poziomem w naszej historii - mówi Mateusz Walczak, Prezes Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A.

Tak jak już sygnalizowaliśmy przy poprzednim raporcie kwartalnym – dzięki twardej polityce kosztowej i wdrożonym procesom automatyzacji, mamy nadal potencjał do dalszego zwiększania przychodów bez istotnego powiększania bazy kosztowej – dodaje Mateusz Walczak.

Linie biznesowe NWAI obejmują: bankowość inwestycyjną (2,8 mln PLN przychodów w 1-3Q2020), działalność brokerską (3,8 mln PLN), działalność inwestycyjną (5,3 mln PLN) oraz usługi dla emitentów (1,9 mln PLN). 3 z 4 linii biznesowych NWAI (oprócz bankowości inwestycyjnej) zanotowały w III kwartałach 2020 wzrost przychodów rok do roku.

NWAI wdrożyło w 2019 r. i realizuję strategię IC30 mającą przede wszystkim na celu stabilny wzrost oparty na optymalnym wykorzystywaniu posiadanych kompetencji, wykorzystywaniu pojawiających się szans rynkowych oraz poszerzaniu oferty produktowej. Dzięki niej NWAI zmierza stać się jednym z wiodących banków inwestycyjnych CEE do 2030 roku, przy powtarzalnym ROE: 20%+. Spółka chce także znacząco zwiększyć swoją obecność w obszarze ECM (Equity Capital Markets).

Chcemy zwiększyć swoją aktywność na rynku akcji. W przeszłości działaliśmy w tym obszarze, a teraz znowu chcemy go budować i rozwijać, zarówno w części publicznej, jak i niepublicznej. Jak już wcześniej komunikowaliśmy, pomóc ma nam w tym Filip Paszke, mający bogate doświadczenie na rynku kapitałowym, który dołączył do naszej rady nadzorczej, a także zmieniona po początku roku struktura organizacyjna, tj. utworzenie Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, kierowanego przez Olgę Markiewicz - Puślecką, managerkę z wieloletnim doświadczeniem. Chcemy skupić się na średnich i małych spółkach z sektorów z dobrymi perspektywami. Znamy rynek długu i potrzeby przedsiębiorców, a część z nich jest zainteresowana również rynkiem akcji. Chcemy być dla nich opcją pierwszego wyboru – mówi Mateusz Walczak.

NWAI pracuje także obecnie nad wdrożeniem fintechowej platformy inwestycyjnej on-line dla inwestorów detalicznych, której uruchomienie zaplanowane jest na IV kwartał br. Platforma będzie działała jako narzędzie dystrybucji szerokiej gamy instrumentów finansowych, w tym akcji, obligacji czy certyfikatów.

Chcemy dotrzeć do inwestorów detalicznych z ofertą rynku pierwotnego. W naszej opinii brakuje czegoś w rodzaju „supermarketu” dla ofert z tego rynku, zawierającego w jednym miejscu oferty akcji, obligacji, czy certyfikatów inwestycyjnych. Chcemy to zmienić, dlatego tworzymy naszą fintechową platformę. Planujemy zaprezentować nasze rozwiązanie i szczegóły platformy jeszcze w tym kwartale. – dodaje Mateusz Walczak.

Dzięki wdrażanej strategii IC30, i poszerzaniu oferty rynkowej, w tym wdrożeniu skalowalnej platformy inwestycyjnej, mamy przed sobą bardzo dobre perspektywy. Nasza wycena obecnie znacząco odbiega w dół od innych spółek z sektora, i nie bierze pod uwagę naszych perspektyw. Wskaźnik C/Z wynosił na dzień wczorajszego zamknięcia ok. 2,8, więc wycena NWAI jest cały czas na bardzo atrakcyjnym poziomie – podsumowuje Mateusz Walczak.

źródło: CC Group