MODULE TECHNOLOGIES stawia na rozwój budownictwa modułowego

Module Technologies S.A. (dawniej LS Tech-Homes S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, w ramach realizacji nowej strategii rozwoju zamierza skoncentrować się na generalnym wykonawstwie budownictwa modułowego (3D) oraz (2D) z wykorzystaniem technologii BBS (CLT). Spółka chce również kontynuować realizację inwestycji w oparciu o dotychczasowe doświadczenie zdobyte w technologii SIP.

Module Technologies S.A. będzie zajmować się generalnym wykonawstwem, prefabrykacją oraz produkcją modułów (2D) i (3D) w technologii BBS (CLT). Technologia ta posiada bardzo wiele zalet, do których można zaliczyć przede wszystkim jej wysoką izolacyjność termiczną oraz akustyczną. Jest ona również technologią umożliwiającą czyste, suche, proste i szybkie wznoszenie obiektów z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów budowlanych (2D) lub gotowych modułów (3D). Płyty BBS (CLT) cechuje także znaczna pojemność cieplna oraz wilgotnościowa, wpływająca korzystanie na komfort użytkowania budynków, jak i prozdrowotny charakter wykonanych z nich pomieszczeń mieszkalnych. Technologia BBS (CLT) posiada też niezwykle wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń zarówno w płaszczyźnie, jak i prostopadle do płaszczyzny płyty. Wszystkie powyższe korzyści są osiągane dzięki specjalnej technice drewna klejonego warstwowo poprzecznie (Cross Laminated Timber) i pozwalają budować znaczącą przewagę konkurencyjną w stosunku do powszechnie używanych materiałów budowlanych. Zarząd Module Technologies S.A. zamierza wykorzystać równoległy rozwój dwóch segmentów biznesowych (CLT oraz SIP) do osiągania coraz silniejszej pozycji rynkowej Spółki.

„Technologia BBS (CLT) jest krokiem milowym w wykorzystaniu tradycyjnego materiału, jakim jest drewno, w budowie mieszkalnictwa wielokondygnacyjnego. Walory tego materiału powodują, że drewno przeżywa swoisty renesans, dołączając do ścisłej czołówki nowoczesnych technologii budowlanych. Uzyskujemy tym samym niespotykany dotychczas efekt synergii użycia ekologicznego materiału, połączonego z wytrzymałością oraz najwyższą jakością i precyzją montażu. Uważam osobiście, że BBS (CLT) to cicha rewolucja w budownictwie mieszkaniowym.” - komentuje Mirosław Pasieka, Prezes Zarządu Spółki Module Technologies S.A.

W październiku br. Spółka przeprowadziła rebranding, którego efektem była zmiana nazwy z LS Tech-Homes S.A. na Module Technologies S.A. w połączeniu z nową identyfikacją wizualną, będącą filarem do zakomunikowania nowego kierunku strategicznego rozwoju Spółki. Nadrzędnym celem rebrandingu jest dążenie do wzmocnienia koncentracji działań Spółki w obszarze generalnego wykonawstwa, jak i podwykonawstwa, dla realizacji inwestycji budownictwa modułowego w dwóch technologiach: BBS (CLT), dedykowanej dla budynków wielokondygnacyjnych oraz SIP, dedykowanej do realizacji mniejszych obiektów.

Module Technologies S.A. podpisała w październiku 2018 r. umowę z RIM Investment Sp. z o.o. S.K.A. na zaprojektowanie i generalne wykonanie inwestycji "DuoVita Smart Apartments" w Wiśle. Elementami tej inwestycji będzie budowa kompleksu apartamentów wraz z infrastrukturą komercyjną, a przewidywana wartość jej wykonania przez Module Technologies S.A. wyniesie ok. 50 mln zł netto. Spółka podpisała także w ostatnim czasie porozumienia (LOI) z niemieckimi inwestorami na generalne wykonawstwo dwóch projektów, o wartości odpowiednio: 42,4 milionów Euro oraz 45,5 milionów Euro. Obie inwestycje zgodnie z nowym kierunkiem rozwoju Spółki zostaną wykonane w technologii modułowej z użyciem płyty BBS (CLT).

Module Technologies S.A. (poprzednio LS Tech-Homes S.A.) jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od czerwca 2012 r. i specjalizowała się dotychczas w produkcji na rynek Europejski paneli kompozytowych w technologii SIP, które były wykorzystywane do budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektów przemysłowych.

źródło: Module Technologies