MEDAPP podpisuje kolejną umowę dystrybucyjną

MedApp S.A., polska spółka technologiczno-medyczna specjalizująca się w mieszanej rzeczywistości, sztucznej inteligencji oraz gromadzeniu i analizie dużych zbiorów danych, poszerza obszar komercjalizacji swoich produktów CarnaLife Holo. Spółka podpisała umowę współpracy z firmą Pozitive.dev Sp. z o.o., na podstawie której MedApp dostarczy dystrybutorowi wysokiej jakości wizualizacje trójwymiarowych danych medycznych (Tumor 3D, www.tumor3d.com). Dzięki współpracy, krakowska spółka poszerzy obszar komercjalizacji o usługi wizualizacji świadczone online.

- Jest to kolejna umowa dystrybucyjna, podpisana przez MedApp zwiększająca zasięg naszej obecności na rynku usług świadczonych przez internet. Jesteśmy przekonani, że obszar e-commerce jest przyszłością świadczenia usług na rynku medycznym, a nasze technologie CarnaLife bardzo dobrze wspierają rozwój świadczenia usług na odległość w ochronie zdrowia - komentuje Krzysztof Mędrala, Prezes Zarządu MedApp S.A.

Pozitive.dev specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań informatycznych wykorzystujących możliwości sztucznej inteligencji (AI), dla której kanałem kontaktu i sprzedaży jest platforma e-commerce. Narzędzie Tumor 3D wykorzystuje moduł AI oraz technologię CarnaLife Holo do tworzenia trójwymiarowych wizualizacji zmian nowotworowych w organizmie pacjenta. Dzięki wizualizacji użytkownik systemu jest w stanie zapoznać się z wyglądem struktury anatomicznej zajętej zmianą nowotworową jak i samą zmianą. Dostarczane wizualizacje przedstawiają nowotwór we wzajemnych, przestrzennych relacjach z innymi organami pacjenta.

To kolejna umowa komercyjna zawarta przez MedApp. W czerwcu br. Spółka nawiązała współpracę z NEO Hospital, w ramach której CarnaLife Holo będzie wykorzystywane przez specjalistów Szpitala Na Klinach do wsparcia zabiegów onkologicznych, szczególnie raka trzustki oraz wątroby. W lipcu br. spółka rozpoczęła natomiast realizację pilotażowych wdrożeń aplikacji CarnaLife System w placówkach CARINTART Sp. z o.o. oraz Intercard Sp. z o.o. w obszarze kardiologii. Ponadto w sierpniu br. spółka podpisała umowę dystrybucyjną z firmą WLOG Solutions Sp. z o. o., w ramach której partner zajmie się dystrybucją rozwiązań CarnaLife Holo, CarnaLife System oraz SurgeonEye do polskich placówek medycznych oraz producentów urządzeń medycznych.

MedApp poza komercjalizacją swoich rozwiązań intensywnie pracuje nad przeniesieniem notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. 20 lipca br. Spółka złożyła w KNF prospekt emisyjny dotyczący zmiany rynku notowań oraz towarzyszącej temu oferty publicznej akcji serii H, w ramach której MedApp planuje wyemitować do 29 mln nowych akcji. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie skali działalności poprzez rozpoczęcie procesu certyfikacji CarnaLife Holo przez Agencję Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych, a następnie wprowadzenie produktów MedAppu do obrotu na rynku amerykańskim. Dadzą one również możliwość prowadzenia dalszych działań związanych z przyspieszeniem rozwoju oraz komercjalizacją rozwiązań oferowanych przez MedApp S.A.

źródło: InnerValue Investor Relations