MBF GROUP z nową umową inwestycyjną - produkcja kosmetyków i perfum Vabun

Robert Krassowski, prezes zarządu MBF Group S.A., poinformował w dniu dzisiejszym o podpisaniu z Radosławem Majdanem i firmą AJK Corp istotnej umowy inwestycyjnej dotyczącej projektu pod wspólną marką „Vabun”.

Jak podała spółka w komunikacie giełdowym - umowa inwestycyjna ma charakter trójstronny i została parafowana przez MBF Group S.A. jako inwestora oraz Radosława Majdana i firmę AJK Corp z siedzibą w Ostrołęce, występujących w niej w roli projektodawców. Przedmiotem umowy jest projekt zdefiniowany pod pojęciem wszelkich rzeczy materialne i niematerialne związane ze skutecznym zaprojektowaniem, wyprodukowaniem, dystrybucją i sprzedażą produktów pod marką „Vabun” ze szczególnym uwzględnieniem linii kosmetyków, wód toaletowych i perfum.

Intencją i wspólnym celem stron jest zawiązanie spółki pod firmą Vabun S.A. w terminie 15 dni od daty podpisania umowy. - Zgodnie z postanowieniami Umowy zaangażowanie kapitałowe naszej spółki wyniesienie nie mniej niż 630.000,00 zł – wyjaśnia Robert Krassowski, Prezes Grupy MBF - Ponadto zobowiązaliśmy się do świadczenia nieodpłatnej usługi w zakresie pozyskania kapitału na rzecz Vabun S.A. przez inne podmioty zainteresowane w inwestycją w rozwój biznesu. – kończy zarządzający MBF Group.

Z kolei projektodawcy, czyli Radosław Majdan oraz AJK Corp zobowiązali się wnieść do Vabun S.A. lub scedować na jej rzecz wszelkie aktywa związane z projektem, m.in. wnioski patentowe, komponenty i składniki produktów kosmetycznych, projekty graficzne i prawa do marki oraz prawa do wykorzystania wizerunku. Dodatkowo na spółkę Vabun S.A. zostanie przeniesionych 14 (czternaście) aktywnych umów sprzedażowych podpisanych m.in. z sieciami handlowymi: Pako Lorente, SPS Handel, Drogerie Polskie i in.

Sygnatariusze porozumienia zgodnie ustalili, że w przypadku spełnienia warunków przyszły zarząd spółki podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne w celu upublicznienia spółki oraz debiutu na rynku alternatywnym NewConnect lub rynku regulowanym GPW.

Strony umowy zobowiązały się do utrzymania w poufności informacji dotyczących Projektu oraz szczegółowych warunków Umowy, zaś pozostałe jej warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

- Niniejsza umowa inwestycyjna to krok milowy w rozwoju spółki. Warto dodać, że umowa gwarantuje wykonywanie prac zleconych innym firmom z Grupy MBF. W rozwoju biznesu skorzystamy z synergii Grupy, a jednocześnie zagwarantujemy przychody innym spółkom. Widząc obecne dane sprzedażowe produktów marki „Vabun”, liczę na to, że konkretne efekty podpisanej umowy będą widoczne już w 2015 roku. – kończy Robert Krassowski.

źródło: MBF Group