MARKA skokowo zwiększyła wyniki w pierwszym kwartale

Firma pożyczkowa, notowana na NewConnect, ma za sobą najlepszy start roku w całej historii. Przychody w pierwszym kwartale 2012 r. wzrosły, aż o 111 proc. do 4,35 mln zł, a wynik EBITDA zwiększył się o ponad 100 proc. do 1,9 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 r. Tak dobre wyniki to m.in. efekt dynamicznej ekspansji Spółki w nowych regionach kraju.

Po pierwszym kwartale 2012 r. Marka S.A. zarobiła na czysto 867 tys. zł, czyli o 72 proc. więcej niż przed rokiem. Zdecydowanej poprawie wyników w pierwszym kwartale towarzyszyła ekspansja biznesu Spółki w nowych regionach kraju. Marka S.A. w marcu otworzyła cztery oddziały w Gdańsku, Toruniu, Łodzi oraz Krakowie zwiększając ich liczbę do 9. Wejście na nowe rynki działalności przyczyniło się do wzrostu wartości sprzedanych produktów o 92,5% czyli z 24,8 mln zł do 47,7 mln zł. W porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2011 r. firma miała w minionym kwartale o siedem placówek więcej. Poprawa wyników to jednak nie tylko efekt zwiększenia liczby oddziałów, ale również utrzymywania racjonalnej polityki kosztowej.

Spółka kontynuowała również działania związane z intensyfikacją sprzedaży w dotychczasowych miejscowościach. W pierwszym kwartale Marka S.A. pozyskała w sumie blisko 3140 nowych klientów. W celu zapewnienia wysokiej dynamiki wzrostu Spółka zatrudniała nowych pracowników etatowych oraz rozbudowywała sieć sprzedaży. Od stycznia do marca tego roku powiększyła się ona o 96 przedstawicieli handlowych.

Poza rozbudową sieci sprzedaży Spółka zmodyfikowała swoją ofertę produktową, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie klientów. Marka S.A. zmieniła terminy pożyczek oferowanych ze spłatą tygodniową. W nowej ofercie pojawiły się pożyczki na: 10, 20, 30, 40, 50 oraz 60 tygodni.

– Pierwszy kwartał pokazał, że potrafimy nie tylko dynamicznie rozwijać naszą sieć sprzedaży, ale również skokowo zwiększać wyniki finansowe. Pierwsze trzy miesiące tego roku były również okresem dużych inwestycji, które w kolejnych kwartałach będą przekładać się na dalszą poprawę wyników. Pozwoli nam to zrealizować cele finansowe na 2012 r. czyli zysk netto na poziomie 4,04 mln zł netto oraz 25,65 mln zł przychodów – komentuje Krzysztof Jaszczuk, Prezes Zarządu Marka S.A.

źródło: InnerValue Investor Relations