MARKA - Pracownicy poszukiwani i doceniani za wyniki

Szkolenia, nagrody za kreatywne projekty, motywacyjny system zarządzania – spółka MARKA SA na różne sposoby dba o rozwój kadr. Ostatnio zatrudniła ponad 100 osób w swoich nowych oddziałach. I nadal szuka pracowników.

Notowana na GPW (rynek NewConnect i Catalyst) białostocka spółka pożyczkowa Marka SA działa już niemal na terenie całego kraju. Startowała z dwoma oddziałami w Białymstoku i Lublinie; po ubiegłorocznym debiucie na NewConnect zwiększyła zasięg działania o kolejne tereny i utworzyła placówki w Radomiu, Rzeszowie i Olsztynie. A za środki z emisji obligacji, poprzedzającej tegoroczny, kwietniowy debiut na Catalyst uruchomiła oddziały w dużych aglomeracjach miejskich – w Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Toruniu.

W ślad za dynamicznym rozwojem terytorialnym idzie wzrost zatrudnienia we wszystkich, a szczególnie w nowopowstających placówkach. Tylko w ostatnim okresie w czterech najnowszych oddziałach i w siedzibie spółki w Białymstoku pracę znalazło blisko 100 osób. Zainteresowanie spółką było i nadal jest duże m.in. dlatego, że firma daje szanse na zatrudnienie osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, a także ludziom bez doświadczenia w branży finansowej.

- Nowym pracownikom proponujemy profesjonalny system szkoleń, który od podstaw wyjaśnia politykę firmy i sposoby jej realizacji - mówi Ewelina Borkowska z firmy Marka SA. – Nasi pracownicy korzystają też ze szkoleń zewnętrznych, w tym współfinansowanych przez Unię, dotyczących np. motywacji zespołów pracowniczych, zarządzania zasobami ludzkimi czy PR.

Ale pracownicy Marki mogą liczyć nie tylko na szkolenia i kursy. Spółka stawia na kreatywność i aktywność, dlatego nagradza pracowników za projekty, które przyczyniają się do rozwoju firmy i ludzi.

- Ideą konkursów „Projekt Roku” i „Pracownik Roku” jest promowanie wszelkich pomysłów, które mogą usprawnić pracę konkretnego działu i całej firmy – mówi Ewelina Borkowska. – Może to być modyfikacja sytemu informatycznego, czy zmiany w raportach i formularzach, z których korzystają działy operacyjne, pomysły na skuteczniejszą kontrolę i monitorowanie płatności. Celem jest większe zaangażowanie pracowników w działania firmy.

Z kolei przedstawiciele handlowi mogą brać udział w programie lojalnościowym „Skarbonka”, w którym nagradzane są osoby najlepiej spełniające kryteria tego projektu.

Zaangażowaniu w sprawy firmy sprzyja też motywacyjny system premiowania pracowników – uzależniony od efektywności i skuteczności ich działań. Dobre jest również wynagrodzenie – w ubiegłym roku średnia pensja w Marce znacznie przekraczała średnia krajową.

Spółka nadal poszukuje pracowników.
- W niektórych oddziałach proces rekrutacji na te stanowiska jeszcze trwa, a aktualne oferty pracy są dostępne na naszej stronie internetowej – mówi Ewelina Borkowska.

źródło: MASZ-MEDIA