MARKA - Obligacje korporacyjne zadebiutowały na rynku Catalyst

Obligacje korporacyjne firmy pożyczkowej Marka S.A. zadebiutowały na rynku papierów dłużnych warszawskiej giełdy. Wartość przeprowadzonej w lutym emisji obligacji wyniosła 14,1 mln zł.

Firma pożyczkowa z Białegostoku w ciągu kilku lat stała się jednym z liderów rynku pożyczkowego. Marka S.A. specjalizuje się w udzielaniu szybkich i niewysokich pożyczek z obsługą w domu klienta. Spółka notowana jest od września ubiegłego roku na rynku NewConnect, a teraz wprowadziła do obrotu obligacje zwykłe serii A o wartości 14,1 mln zł na rynek Catalyst. Papiery mają dwuletni termin zapadalności oraz są oprocentowane na poziomie WIBOR 6M powiększonego o 800 punktów bazowych.

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi z faktu szybkiego wprowadzenia naszych obligacji na rynek Catalyst. Podnosi to ich atrakcyjność i zaufanie w oczach inwestorów decydujących się pożyczyć nam swoje środki finansowe” – powiedział Krzysztof Jaszczuk, Prezes Zarządu Marka S.A.

Pozyskane w lutym tego roku środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na błyskawiczną ekspansję terytorialną Spółki oraz dokapitalizowanie istniejących oddziałów. Marka S.A. na początku marca otworzyła cztery nowe placówki w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Toruniu, dzięki czemu obecnie świadczy swoje usługi w większości regionów kraju.

Marka S.A. specjalizuje się w udzielaniu pożyczek gotówkowych, kierowanych do osób fizycznych. Z firmą współpracuje kilkuset przedstawicieli handlowych, których liczba szczególnie dynamicznie rośnie w nowych placówkach. Strategia ekspansji regionalnej ma w krótkim czasie sprawić, że Marka S.A. będzie obecna na terenie całego kraju.

źródło: InnerValue Investor Relations